22 Şub 2015

Nova 10.sınıf edebiyat 139.sayfa cevapları

Reklamlar

10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları 

sayfa 139 

değerlendirme soruları cevapları

 4. XV. yüzyıl divan edebiyatında gazel, kaside ve mesnevi nazım biçimlerinin üçünde de eser veren şairlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Şeyhî ­ Bağdatlı Rûhî ­ Necâtî 
B) Necâtî ­ Âşık Paşa ­ Şeyhî 
C) Şeyhî ­ Necâtî ­ İvaz Paşazâde Atâi 
D) Ahmet Paşa ­ Melihî ­ Nevîzâde Atâî 
E) Ahmedî ­ Necâtî ­ Şeyhî 

5. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?
 A) Nazım biriminin beyit olması 
B) Aruz vezninin kullanılması 
C) Şiirlerin genellikle divanlarda toplanması 
D) Evrensel konuların işlenmesi
 E) Anlamın, şiirin bütününde aranması 

6. Aşağıdaki kelime ve kavramlardan birbiriyle ilişkili olanları eşleştiriniz. 

7. Kasidelerinde kullandığı ağır dil, gazellerinde, özellikle şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça ve Arapça şiirleri de olmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni buluşlarla süslediği şarkı ve gazelleriyle ünlüdür. Gazellerine “Ma’lûmdur benim sühânım mahlâs istemez.” diye övünecek derecede kişiliğinin damgasını vurmuştur. Bu paragrafta tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fuzûlî 
B) Bâkî 
C) Nedîm 
D) Nef’î
 E) Nâbî (1992­ÖYS) 

8. Bize İran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle çok şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen özelliğidir. Genellikle felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir. Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gazel 
B) Müstezat 
C) Murabba 
D) Rubai
 E) Kaside (1992­ÖYS)

9. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? 
A) Nesib 
B) Girizgâh 
C) Methiye
 D) Fahriye
 E) Mersiye 


diğer tüm sayfalar için TIKLAYINIZ

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

5 yorum

Devamı yok mu acaba?

:-) tşkrlr

Araştırma yok mu

araştırma lazım ;(( ;-( [-( :-? ;( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;(( ;((

Araştırma sorularının cevaplarını da verin lütfeeen😢

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!