25 Şub 2015

10.sınıf NOVA edebiyat 135.sayfa cevapları

Reklamlar

Sayfa 135
1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi defterinize yazınız. 
Asonans: “e”, “i” ve “a” sesleri asonans olarak kullanılmıştır. Aşağıda bu seslerin asonans olarak kullanıldığı dizelere ait örnekler verilmiştir: “Sanman bizi kim şîre­i engûr ile mestiz Biz ehl­i harabâttanız mest­i elestiz” Aliterasyon: “z”, “r” ve “l” sesi aliterasyon olarak kullanılmıştır. 

Aşağıda bu seslerin aliterasyon olarak kullanıldığı dizeye ait örnekler verilmiştir: “Erbâb­ı garaz bizden ırağ olduğu yeğdir Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib­i şestiz” “Bu âlem­i fânide ne mîr ü ne gedâyız A’lâlara a’lâlanırız pest ile pestiz” Kelime tekrarı: “olayın der” Uyak: Kafiye düzeni “aa, ba, ca, da…” şeklindedir. I. Bent “­est”: zengin uyak ve “­iz”: redif IV. Bent “­ad”: zengin uyak ve “olayın der”: redif Ölçü: Aruz ölçüsü


b) Bu ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle ilişkisini açıklayınız.
Normal bir konuşma dilindeki vurgu ve tonlama hayatın normal akışı içinde olurken şiirin içindeki tonlama aynı şekilde olmaz ve aynı değerlendirilmez. Şiirde, “nasıl olur da daha etkileyici tonlamayla okurum” düşüncesi şiir anlamlandırılır. Günümüzde topluma hitaben yapılacak konuşmalarda da şiirde olduğu gibi vurgu ve tonlama önemlidir. Siyasilerin yaptığı konuşmalarda bunu görmek mümkündür.


2. a) Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerini ve özelliklerini aşağıya yazınız.
Şiirin Birimi Özellikleri Şiirde ses ve anlam kaynaşmasıyla oluşan temel birim beyittir. Beyitlerin aynı uyak ve redifler kullanılarak oluşturduğu bütünlük ise benttir. Şiirin teması önyargı ve ilahi aşktır. 1.Bendin teması önyargı ve övünme 2. Bendin teması ilahi aşk ve gönülden şikâyet Şiirde sekizinci beyit, iki bendi birbirine bağlamıştır (vasıta beyti). Şiir terkibibent nazım şekliyle yazılmıştır. Şiirde kendi anlamı dışında kullanılan kelimeler var. Şiir divan edebiyatı geleneğine göre yazılmıştır


b) Birimlerde anlatılanları söyleyiniz. 
Bütün beyitler ve terkibi bendin tamamında bir şekilde dünya hayatının geçiciliği ve ona meyledilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.


c) Şiirin birimlerinin kendi içinde anlam bütünlüğü sağlayıp sağlamadığını açıklayınız.
Her birimde ilahi aşkın farklı bir yönü vurgulanarak, birimlerin kendi içinde anlam bütünlüğü sağlanmıştır. ç) Ses ve anlam yönünden birimler arasındaki bağlantıyı belirtiniz. Birimler arasında ses kafiyelerle sağlanmıştır. Anlam yönündense ilahi aşk teması etrafında birimler arasında bağlantı sağlanmıştır.


d) Araştırmalarınızdan hareketle XVI. yüzyıl şairi Bağdatlı Rûhî ve yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerini grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.

CEVAP İÇİN TIKLAYINIZ


a) Kitabınızdaki şiirin yapı yönünden özelliklerini belirtiniz. Tespitleriniz ve bilgi birikiminizden yararlanarak bu nazım şeklinin adını söyleyiniz.
Nazım birimi: Temel birim Bent, alt birim beyit Birim sayısı: İki bentten ve o altı beyit Uyak düzeni: Uyak düzeni Her bentte, “ aa, ba, ca, da …” şeklinde oluşmuştur. Ölçü: Aruz ölçüsü Vasıta Beyti: Birinci bendin son beyti (8. beyit) vasıta beytidir.
b) Şiirin ait olduğu geleneği belirtiniz. Şiir, divan şiiri geleneğine göre yazılmıştır.


diğer tüm sayfalar için tıklayınız.


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

4 yorum

bunlar bu kadar uzun olmak zorunda mı ? :( :-s canım çıktı yazana kadar ama yimede biraz bilgi öğrenmedim değil =p~ (b)

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!