19 Ara 2014

Süleyman Çelebi edebi kişiliği ve eserleri maddeler halinde...

Reklamlar

 • Süleyman Çelebi
 • İlk mevlid yazarlarından olan Süleyman Çelebi’nin hayatı hakkında bilgimiz yetersizdir. 
 • Dedesi Şeyh Mahmud, Şeyh Edebali’nin oğlu olup Orhan Gazi’nin de silah arkadaşıydı.
 •  Vesîletü’n-Necât adlı eserini 1409’da, 60-65 yaşlarında yazdığı tahmin edilir.
 •  1400 yılında Ulu Cami’de imamlık yapmıştır. Mezarı Bursa’da Çekirge yolu üzerindedir.
 • Eserlerinde devlet ricalinden kimseye yer vermeyen şair Allah ve Peygamber sevgisiyle doludur.
 • Vesîletü’n-Necât, Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkmış ilk eser olarak kabul edilir. 
 • Eser, Mevlid ismiyle meşhurdur. Ebu’l-Cevzî (öl. 1200) Mevlidü’n-Nebî adıyla ilk mevlid kitabını yazmıştır.
 • MEVLİD
 • Mevlid, a) tevhid-münacat ve kitabın yazılış sebebi, b) âlemin yaratılmasının sebebi, c) Muhammed nurunun yaratılması ve Âdem’den başlayarak Peygamber’in alnında karar kılması, ç) veladet, d) peygamberin mucizeleri, e) mirac, f) peygamberin vasıfları ve peygamberin tebliğ vazifesini yerine getirmesi, g) peygamberin vefatı ve h) kitabın sonu olmak üzere dokuz bölümdür. Bu bölümlerin bazılarında ayrıca fasıllara yer verilmiştir. Bunların sayısı yediyi bulur. Ancak bazı nüshalarda on beşe kadar çıktığı da görülür. Mevlid’in en uzun kısmı, 145 beyitten oluşan “velâdet bölümü”dür.
 • Mevlid üzerine yapılan çalışmaların en kapsamlısı Neclâ Pekolcay’ın doktora çalışması olmuştur. Ahmet Aymutlu 1946 yılında bir mezuniyet tezi hazırlamış, Ahmet Ateş de Mevlid üzerine bir çalışma yapmıştır (1954). Faruk Timurtaş ise, Mevlid’in en son neşrini yapmıştır (1970).

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!