22 Ara 2014

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI EKOYAY YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 117

Reklamlar

SAYFA 117
1.  “Fatih-Harbiye”, “Felâtun Bey ile Râkim Efendi”, “Araba Sevdası” ve “Şık” adlı metinlerden hareketle eserlerin yazıldığı devrin sosyal ve kültürel yapısı ile ilgili özelIikleri beIirleyiniz. Eser­ler yazıldıkları dönemin sosyal yapısından ve kültürel özelliklerinden nasıl etkilenmiştir? Açıkla­yınız.

.
2-“Fatih-Harbiye”, “Felâtun Bey ile Râkım Efendi”, “Araba Sevdası” ve “Şık” adlı metinlerde­ki yanlış Batılılaşma anlayışı ile ilgili benzerlikleri belirleyerek aşağıda boş bırakılan yere yazınız. Yazarların benzer yaklaşımlarda bulunmalarının sebepleri neler olabilir?Açıklayınız.
          

1.Etkinlik:“Fatih-Harbiye”, “Felâtun Bey ile Râkım Efendi”, “Araba Sevdası” ve “Şık” adlı me­tinleri yapı, tema, dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlin­de tahtaya yazınız.


3-Fatih-Harbiye”, “Felâtun Bey ile Râkım Efendi”, “Araba Sevdası” ve “Şık” adlı metinleri ya­zılış tarihlerine göre sıralayarak yazarların bu metinleri  kaIeme alırken kendinden önceki metin­lerden etkilenip etkilenmediklerini belirlemeye çalışınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
Fatih-Harbiye:1931                               
Araba Sevdası:1889
Felâtun Bey ile Râkım Efendi:1875
Şık :1889
      Araba Sevdası ve Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanları Tanzimat döneminde yazılan romanlardır.Dolayısıyla bu romanlar yanlış batılılaşmayı işleyen romanlardandır.Fatih –Harbiye  cumhuriyetin ilk  yıllarında yazılmış romanlardandır.Dolayısıyla söz konusu Tanzimat dönemi romanlarından etkilenmiştir yargısı ileri sürülebilir.
4-Felâtun Bey ile Râkım Efendi” romanından alınan parçada “supe - sopa” “kafeole - ko­vala, karyola “kelimelerinin söyleyiş benzerliğinden yararlanılarak kurgulanan diyaloglar vardır. Türk edebiyatında hangi edebî türde benzer kullanımlara rastlanmaktadır? Bu durumu gelenek­le ilişkilendiriniz.
  Burada yanlış anlaşılmalarla kurulan bir diyolog vardır.Bu diyaloglara da daha çok tiyatro türünde rastlanılabilir.Çünkü  modern tiyatro geleneğinde ve geleneksel tiyatromuzda(Karagöz,orta oyunu,meddah) bu tür diyaloglara rastalanabilir.


5-Türk edebiyatında yanlış Batılılaşmayı eleştirme geleneği ne zaman başlamıştır? Ahmet Mit­hat Efendi, Recaizâde Mahmut Ekrem ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın söz konusu geleneğin oluş­masındaki yeri nedir? Açıklayınız.
   Ahmet Mithat ve R.Mahmut Ekrem gibi isimler Tanzimat dönemi edebiyatının yanlış batılılaşmayı konu edinen romanlarını yazan bu durumu eleştiren ilk sanatçılarındandırlar.Dolayısıyla geleneği başlatan isimler bu isimlerdir.

2-Etkinlik: Metinlerde modernleşmeyi yanlış anlamış, yozlaşmış tipler yer almaktadır. Günümü­zün sosyal olayları içerisinde siz de düşünce ve davranış biçimlerini yerdiğiniz tipleri konu alan kı­sa bir yazı kaleme alınız.
    Milli kültürünü reddeden batının sadece giyim kuşam kısacası yaşam tarzını benimseyen kişiler günümüzde de karşımıza çıkabilir.Bu kişiler için yüzyılların birikimi olan kültürel özellikler ve gelenek reddedilmelidir.Bu da bizi biz yapan değerleri ortadan kaldırmaktadır.B değerler hiç şüphesiz kültürel değerlerdir.Kültürel değerlerin kaybolması milletin de kaybolmasını beraberindegetirebilir.Kültürümüze,dilimize,geleneklerimizesahipçıkmalı,batının teknolojisinden faydalanmalı yaşam tarzını körü körüne benimsememeliyiz.

1.  Okuduğunuz roman parçalarından yola çıkarak Merakî Efendi, Bihruz Bey, Şatırzade ve Ne­riman’ın kişilik yapılarını belirleyiniz. Belirlediğiniz özellikleri aşağıdaki tabloda boş bırakılan yer­lere yazınız. Bu kahramanların birbirlerine benzeyen yönlerini sözlü olarak ifade ediniz.
Merakî Efendi
Alafrangalık özentisi olan biridir.Fransızca konuşmaktan hoşlanan yanlış batılılaşan bir tiptir.
Bihruz Bey
Lüks arabasıyla mesire yerlerinde gezen babasından kalan mirası bitirip tüketen çalıştığı daireye arada bir uğrayan garsonlarla bile yarım yamalak Fransızcasıyla konuşmaya çalışan bir şahsiyettir.
Şatırzade
Lüks terzilere gitmeye parası olmayan lakin tenha yerlerde dükkanı olan terzilerin başına bela olan giyim kuşam meraklısı biridir.Dış görünüşe inanılmaz önem vermektedir.
Neriman
Zamanla gelenekten uzaklaşan giyim kuşamını yaşam tarzını değiştiren bir şahsiyettir.Gitgide Fatih’teki yaşamından uzaklaşmış Beyoğlu sularında gezintilere başlamış,tanıştığı Macit de onun bu yaşamını destekleyen bir hayat tarzına sahip bir gençtir.Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

4 yorum

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!