MALKARA ANADOLU LİSESİ
ADI-SOYADI
 NO                                                                
YIL: 2014-2015  DÖNEM:1        DERS: TÜRK EDEBİYATI          SINIF: 1O-.....   2.Sınav
                                                                SORULAR   


1-Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat'ın
özelliklerinden biri değildir?(2P)
A)Uyak, yarım uyaktır; cinaslardan, rediflerden yararlanılır.
B)Bu veriler anonimdir.
C)Başlangıçta söyleyeni bilinse de zamanla bu ürünler, halkın  ortak malı olur.
D)Konular, günübirlik yaşamdan alınır.
E)Düz yazıyla önemli ürünler verilir.


2- Türklerin kullandıkları 'alfabeler' için aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?(2P)
A)Göktürk alfabesinden sonra Uygur alfabesinin kullanıldığı
B)Uygur alfabesiyle daha çok dinsel metinlerin yazıldığı
C)İslamiyetin benimsenmesiyle Arap alfabesine geçildiği
D)Cumhuriyetle birlikte Arap alfabesinin yerini Latin alfabesinin aldığı
E)İlk İslami ürünlerin Uygur alfabesiyle yazıldığı

3-   "Türk lehçeleri"yle ilgili aşağıdaki değerlendir­melerden hangisi doğru değildir?(2P)
A)   IX. yüzyıldan başlayan Uygur egemenliği Göktürkçe'yi Uygurca'ya dönüştürür.
B)    Türkçe'nin farklılaşması Göktürkler zamanında olur.
C)    İlk müslüman Türk devleti Karahanlılar, Ha­kaniye lehçesini kullanır.
D)   İlk islami eserler Hakaniyece verilir.
E)    Hakaniye Lehçesi, on dördüncü yüzyıldan sonra Çağatay Lehçesi adını alır.

 4- ‘Göç’ destanı için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?(2P)
A)   Uygur destanı olduğu
B)    Kansu eyaletinde, Doğu Türkeli'ne yapılan göçü anlattığı
C)    Beş Balığ kentinin kurulmasına değinildiği
D)   Türklerin toprağa verdikleri önemi vurguladığı
E)    Uygur - İran savaşlarını konu edindiği

5- Aşağıdaki dizilerden hangisi, yalnızca 'yapma' destanları kapsamaktadır?(2P)
A)Gılgamış - Şehname - İlyada - Kaybolmuş Cennet
B)Odise - Kalevala - Kurtarılımış Kudüs  Niebe­lungen
C)Mahabharata - Sid - Çılgın Orlando - Şu
D)Çılgın Orlando - Kurtarılmış Kudüs - Henriade - Kaybolmuş Cennet
E)Şehname - Şu - Hendiade – Sid
 6-Aşağıdakilerin   hangisinde   bir   bilgi   yanlışlığı vardır?(3P)
A)  Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi'nin şiirlerinden oluşan, Divan edebiyatının temelini oluşturan bir yapıttır.
B)  Divanü Lügati't-Türk, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
C)  Edip Ahmet Yükneki, Atabet'ül Hakayık adlı yapıtın­da Türk töreleriyle İslam inanç ve düşüncelerini dile getirmiştir.
D)  Kutadgu Bilig, sadece bir siyasetname ve yönetim kitabı değil, aynı zamanda insanlara mutluluğun yollarını gösteren bir kitaptır.

E)  Kitab-ı Dede Korkut, destandan halk hikâyesine geçişin ilk ürünüdür.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar