23 Kas 2014

10.SINIF NOVA EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 87

Reklamlar

10.SINIF NOVA EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 87
Sayfa 87

1. Şiirin bütününde sevgilinin hangi özellikleri söz konusu edilmiştir? Bu özellikler ile devrin sosyal hayatı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

SEVGİLİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SÖZ KONUSUDUR
DÖNEMDE DİVAN EDEBİYATI OLUŞMAYA BAŞLAMIŞTIR. HOCA DEHHANİ VERDİĞİ GAZEL ÖRNEKLERİ İLE DİVAN EDEBİYATININ KURUCUSU SAYILIR. DÖNEMDEKİ SOSYAL HAYAT ESERLERE YANSIR.

2. İkinci beyitte kısa kısa tam sekiz cümle vardır. Bu cümleler kullanılan aruz kalıbının duraklarına uygundur. Şiirin kalıbı “mefâîlün”ün dört kez tekrarına dayanır. Dehhanî bu kurgusuyla şiire ne katmıştır?Tartışınız. Diğer beyitlerdeki vezin-söyleyiş uyumunu da siz tespit ediniz.

ŞİİRE AHENK KATMIŞTIR. DİVAN ŞİİRİNDE ARUZ ÖLÇÜSÜ AHENGİ SAĞLAYAN TEMEL ÖGEDİR. 3. Divan şiirinde gazelin ikinci beytinin ilkine göre daha güzel yazıldığını ve buna hüsnümatla dendiğini geçen yılki derslerinizden biliyorsunuz. Buradaki güzellik hem içerik hem de söyleyiş güzelliğidir.Bu beyitteki edebî sanatlar şiire söyleyiş ve içerik açısından ne katmıştır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

ESTETİKLİK VE ETKİLEYİCİLİK KATMIŞTIR.


4. Şiirin şekil özelliklerini belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle gazel nazım şeklinin kısa bir tanımını yapınız.

şiir beyitlerle yazılmıştır
7 beyitten oluşur
aruz ölçüsü kullanılmıştır.
aruzun mefâîlün kalıbı ile yazılmıştır

GAZEL
Aşk, ayrılık, hasret,felsefi ve didaktik düşünceler, ölüm gibi lirik konuların işlendiği  beyitle ve aruz ölçüsü ile yazılan şiir türüdür. 

5. Her bir beytin temasını tespit ederek renkli kartonlara yazınız. Temanın nasıl işlendiğini ve
farklı beyitlerin nasıl bir şiir bütünlüğü oluşturduğunu gösteriniz.

1.BEYİT : Sevgilinin güzelliği
2.BEYİT: Sevgilinin özellikleri
3.BEYİT: Sevgilinin yüzü
4.BEYİT: Sevgilinin sözleri
5.BEYİT: Sevgilinin öfkesi
6.BEYİT: Sevgilinin beli
7.BEYİT: Sevgiliden vazgeçemeyeceği

6. Ferhat ile Şirin hikâyesi edebiyatımızın en meşhur aşk hikâyelerindendir. Bizim kültürümüzde Ferhat bir aşk kahramanıdır. Sevgilisi için sütunsuz dağ anlamına gelen Bîsütun Dağı’nı kazmasıyla delmiştir. Şair, dördüncü beyitte bu hikâyeden yararlanmıştır. Diğer beyitlerin nesnel gerçekliğini de siz gösteriniz.

EDEBİ METİNLER KURMACA GERÇEKLİĞE DAYANIR. ANCAK BU KURMACA GERÇEKLİĞİN TEMELİNDE DE MUHAKKAK NESNEL GERÇEKLİK YATAR. ŞAİR ÖZELLİKLE TASVİRLERİNDE VE BENZETMELERİNDE NESNEL GERÇEKLİKLERDEN YARARLANMIŞTIR. DOĞADAKİ NESNELERİN BENZETMELER İÇİN KULLANILMASI NESNEL GERÇEKLİĞE ÖRNEKTİR.


7. Son beyitte şair sevgiliden vazgeçemeyeceğini kesin bir dille ifade ediyor. Âşık-sevgili ilişkisine dair okuduğunuz metinlerdeki bu ilişkileri hatırlayınız. Bu durumdan nasıl bir sonuç çıkarılabilir?

AŞIK METİNLERİN BÜTÜNÜNDE SEVGİLİSİNDEN VAZGEÇMEYEN  BİR HALDEDİR

8. Altıncı beyitte “bel, kılca, kıl, kemer, gizli” kelimeleri birbiriyle ilişkilidir. “Kılı kırk yarmak”,“kılca haberi olmamak” gibi söyleyişlerden de hareketle beyti yorumlayınız. Beyitteki edebîsanatları belirtiniz.

BEYİTTE TENASÜP, MÜBALAĞA VE KİNAYE SANATLARI VARDIR. SEVGİLİNİN BELİNİN İNCELİĞİNİN VURGULANMASI İÇİN BU SÖZCÜKLERE BAŞVURMUŞTUR.


9.a) Divan edebiyatının Anadolu’daki ilk temsilcisi kabul edilen Hoca Denhânî’nin -incelediğiniz gazeli ve hakkında yaptığınız araştırmadan yararlanarak- nasıl bir edebî kişiliğe sahip olduğunu konuları ele alış biçimi, dil ve anlatımda izlediği yol, şiirlerinin cümle yapısı gibi sanatına özgü nitelikleri göz önünde bulundurmak suretiyle açıklayınız.


HOCA DEHHANİ'NİN EDEBİ KİŞİLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ


b) Şiirin özelliklerinden hareketle şair-eser ilişkisini yorumlayınız.

SANATÇI,  KİŞİLİĞİNİ DÜŞÜNCESİNİ VE DIŞ DÜNYAYI ALGILAYIŞINI ESERİNE YANSITMIŞTIR.

 https://www.edebiyatfatihi.net/2014/09/20142015-nova-yayinlari-10sinif_14.html https://www.edebiyatfatihi.net/2014/09/20142015-nova-yayinlari-10sinif_14.html

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!