12 Kas 2014

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 83

Reklamlar

Sayfa 83
1. a) Metinde anlamını bildiğiniz ve bilmediğiniz kelimeleri iki sütun hâlinde tahtaya yazınız. Bu kelimelerin hangilerinin dilimize Arapça ve Farsçadan geçtiğini tespit ediniz. Şiirde kullanılan kelimelerdeki değişikliklerin nedenlerini belirtiniz.

ANLAMI BİLİNEN KELİMELER: Bilinen
Gel
Gör
Beni
Neyledi

BİLİNMEYEN KELİMELER
Işk
Şeyh
Akilem
Divane
gah


Bu kelime değişikliğinin sebebi Arap ve Fars kültürlerinin etkisidir.

b) Okuduğunuz şiirin, yazıldığı dönemle olan ilişkisini açıklayınız.

Yunus Emre'nin bu şiirinde 13 ve 14. yüzyılda Türk edebiyatında etkisini hissettiren tasavvuf düşüncesini, dolayısıyla çağının sanat, kültür ve din anlayışının yansımalarını görmek mümkündür.

2. Şiirin ölçüsünü bulunuz. Bunun ahenge katkısını tartışınız. Şiirdeki diğer ahenk unsurlarını gösteriniz.

8’li hece ölçüsü kullanılmıştır. Ölçü şiirin ahenginin sağlanmasında önemli bir unsurdur. Kafiye düzeni ve ölçü şiirde ritmi sağlar.
Şiirde ahengi sağlayan diğer unsurlar redif, kafiye, asonans ve aliterasyonlardır.

3. “Gönlüm düşdi bir sevdâya”, “Başumı virdüm gavgâya”, “Işk boyadı beni kana” mısralarında şair hangi sanata başvurmuştur? Şiirde geçen diğer edebî sanatları da siz bulunuz.

Verilen mısralarda TEŞHİS (Kişileştirme)  sanatı yapılmıştır.
Ben yürürüm yane yane ( TEKRİR)
Bağrum pare yüreğim taş ( teşbih-i beliğ)
Uyanıp mecnun oluram telmih(hatırlatma)

4. Aynı tema etrafında şekillenen dörder mısralık kıtaları “Gel gör beni ışk n’eyledi” mısrası birbirine bağlar. Her kıtanın sonunda aynı mısranın tekrarına dayanan bu nazım şeklinin adı nedir? Belirtiniz. Destan Dönemi ve divan şiirinde kullanılan benzer şekilleri hatırlayarak birbiriyle karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

İlahi nazım şeklidir.
İlahi nazım şekli şekil olarak  Destan dönemi nazım şekillerinden sagu ve koşuğa benzemektedir. Fakat tema , dil ve anlatım yönünden farklılık vardır.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!