SAYFA 76
6-“İlahi” adlı metindeki “Ben yanaram dün ü günü”, “Aşkun zencirini üzem” ve “Gün geçtik­çe artar odum” ifadelerini anlam ve gerçeklik bakımından inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları söz­lü olarak ifade ediniz.
Şair Allah sevgisini, Allah'tan ayrı olmanın acısını,Allah'a kavuşma arzusunu mecazlı bir dille ve yer yer imgelere başvurarak anlatmış, duygularını od(ateş) zincir, yanmak gibi ifadelerle somutlaştırmaya çalışmıştır.www.edebiyatfatihi.net (ŞİMDİ EDEBİYAT ÇOK NET :)


7-Yunus Emre’nin hayat hikâyesiyle şiirlerinde işlediği düşünce ve duyguları arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Yunus Emre tam anlamıyla ALLAH aşkıyla yanıp tutuşan büyük bir mutasavvıftır.Hacı Bektaşi Veli’nin yönlendirmesiyle Tapduk Emre’nin tekkesine girmiştir. Onun öğrencisi olmuştur. O tekkede dünyevi birtakım arzu ve isteklerinden kurtulmuş ve sadece Allah’a ulaşma arzusuyla ibadet etmiştir. edebiyatfatihi.net şimdi edebiyat çok net Böylece de tasavvuf düşüncesinin etkin olarak öğretildiği bu tekkede nefsinin isteklerinden kurtulmuştur. Tabii ki yaşadığı bu hayat ve dünya görüşü şiirlerine yansımıştır.

8-“İlahi” adIı metin ile 69. sayfada yer alan “Cenge Giderken” adlı metni aynı ses tonuyla okumak mı yoksa şiirlerdeki ahenk ve anlam ilişkisine dikkat ederek okumak mı daha etkili olur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Vurgu ve tonlama şiirin temasına göre değişir. Yani kahramanlık temalı bir şiir ile lirik bir tarza sahip olan ilahiler aynı ses tonuyla okunamaz.


Etkinlik: Ahmet Yesevi ve Eşrefoğlu Rumî’nin şiirleri ile Yunus Emre’nin şiirlerinde ortak ke­lime ve kavramları tespit ediniz. Bu kelime ve kavramlar şiirlerde hangi düşüncelerin ifadesinde bir araç olarak kullanılmışlardır? Benzer düşüncelerden hareketle şiirlerin Türk şiir geleneğinde­ki yerini belirleyiniz.

‘’Aşkın odu, âşıklar, Aşk zincirin’’ ifadeleri kullanılan ortak ifadelerdir .Bu ifadeler tasavvuf düşüncesinin ifadesinde kullanılan ifadelerdir. Bu şiirler edebiyatımızın halk şiiri geleneğinin tekke -tasavvuf şiiri geleneğine bağlıdır.

9-Yukarıdaki 4. metinde şairin vurguladığı dünya görüşünü yorumlayınız.
İlim sahibi olmanın önemine değinmektedir. İnsanın ancak ilim sahibi olursa ilahi hakikate
ulaşabileceğini anlatmaya çalışmaktadır.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar