20 Eki 2014

9.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 61

Reklamlar

SAYFA 61
5-“Sen Varsın” ve “Koşuk” adlı metinler ile Bâkî’nin “Gazel”indeki ses ve ritim unsurlarını bu­lup defterinize yazınız. Farklı dönemlere ait bu metinlerde ki ses ve ritim anlayışlarını karşılaştıra­rak şiirlerin ya zıldıkları dönemde hâkim olan ses ve ritim anlayışlarını belirleyiniz.

Sen Varsın ve Koşuk'ta kullanılan HECE ÖLÇÜSÜ,Gazelde kullanılan ARUZ ÖLÇÜSÜ önemli ritm unsurlardır.Yine şiirlerde kullanılan uyaklar,vurgu ve tonlama önemli ritm unsurlarıdır.Sen Varsın ve Koşuk adlı metinlerde halk şiiri özellikleri hakimdir.Hece ölçüsü dörtlük nazım birimi halk şiirinin özellikleridir.Gazel ise Divan şiiri geleneğine ait bir şiirdir.Divan şiirinde ölçü olarak aruz kullanılır.Aruz divan şiirinin en önemli ritm unsurudur.
6-“Kahramanlık”, “Sen Varsın”, Bâkî’nin “Gazel” şiirlerinin temalarını inceleyiniz. Şiirlerde söyleyicilerin özelliklerini saptayınız. Şairler, şiirlerinde hangi özellikte söyleyicilere yer verdiğini aşa­ğıya yazınız.
KAHRAMANLIK:Yiğitlik-Yiğitliği gönlünde duyabilen söyleyicilere hitap etmiştir.
SEN VARSIN:Beşeri aşk-Aşkı hisseden söyleyicilere hitap etmiştir.
GAZEL:Beşeri aşk-Aşkı hisseden söyleyicilere hayali sevgiliye ulaşmak isteyen söyleyicilere hitap etmiştir.
7-Etkinlik: Şiirde ahenk, ses akışı, söyleyiş, ölçü ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanır. İncele­diğiniz şii rlerde bulunan ahenk unsurları, aşağıdaki tabloda bulunmakta mıdır? Bulunanları işa­retleyiniz.

Redif
Kafiye
İç Kafiye
Aliterasyon
Asonans
Kaldırımlar
Sında,üyorum
Ta:tam uyak   r-yarım uyak
-
k
a
Ölümden Sonra
yok
:üyü:zengin u.ak;tam uyak

-
l
a
Ahu Gözlüm
imden
El:tam uyak
El-emel:tunç uyak
-
y
a
Ekmek ve Yıldızlar
Yok
yok
-
z
a
Kahramanlık
tir
Mek:zengin uyak
Demenk-emek:tunç kafiye
-
d
e
Sen Varsın
Dum,sen varsın
Oku:zengin uyak doku-oku-:tunç uyak
-
m
u
Koşuk
Adım
R:yarım uyak
-
r
a
Gazel (Bâkî)
lara saldun beni
A:yarım uyak
-
h
i

    8. Etkinlik: “Kaldırımlar” adlı şiirin temasına uygun bir hikâye yazmayı deneyiniz. Yazdığınız hikâyeyi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Örnek Hikaye

Eski arkadaşım Ahmetle kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorduk.Hiç kimseler yoktu meydanlarda.Sonra pencereden bir çift göz gördük.Güzel bir kadına ait bir çift göz.O gözler bir anda kayboldu ve biz serseri kaldırımlarla baş başa kaldık bir anda.Kimsesiz bir sokağın ortasında soğuktan tir tir titriyorduk.Arkadaşım Ahmet de bir anda terk etti beni.Şimdi hepten yapayalnızdım.Üşüyordum ...

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!