30 Eki 2014

10.SINIF NOVA EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 67

Reklamlar

10.SINIF NOVA EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 67

SAYFA 67

5. Her dörtlüğün konusunu ve şiirin temasını aşağıdaki tabloya yazınız. Dörtlüklerde işlenen konuların temaya katkısını sözlü olarak ifade ediniz.

1.bentteki konu
Allah’ın isteği ile Azrail’in bütün canları alacağı

2.bentteki konu
İnsanın geçmişte düşündükleri ile şuan düşündüklerinin değişebileceği

3.bentteki konu
Ölüm gelince hiçbir şeyin çare olamayacağı

4.bentteki konu
Gafilce hareket etmenin anlamsız olduğu

5.bentteki konu
ölüm meleği gelince kişiye hiç fırsat bırakmadığıŞiirin teması ölümdür. Her birim konuları ile temaya hizmet eder temanın daha iyi anlaşılmasını sağlar

6. Şair şiirin ikinci dörtlüğünde “Yaşım benim küçük diye söyler idim; her ne hasıl olsa az diye söyler idim; türlü türlü iddialı işler kılar idim; şimdi bildim, dediğim gibi olmaz imiş.” ifadesiyle insan psikolojisinden
hareket etmiştir. Şiirin diğer bentlerinin nesnel gerçekliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Şair aslında bütün birimlerde nesnel bir gerçeklikten bahsetmiştir. ÖLÜM gerçeği… Ölüme  çare olmadığını ve yeri zamanı gelince hiçbir şeyin Azrail’in önüne geçemeyeceğini ifade etmiştir.

7. Ahmet Yesevî, bu şiirinde ölüm temasını işlemiştir. Bu şiir geleneğinde ölüm temasının çokça işlenmiş olmasının nedenlerini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Çünkü İslam dininin öğretileri vardır. İslam da ahiret inancı vardır. ölüm asıl hayat olan ahirete açılan kapıdır.

8. “Neylersin ölüm herkesin başında/ Uyudun uyanamadın olacak/ Kim bilir nerde nasıl kaç yaşında/Bir namazlık saltanatın olacak/ Taht misali o musalla taşında.” mısralarında ifadesini bulan ölüm ile Ahmet Yesevî’nin ölümü anlatış biçimi arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? Açıklayınız.

İfade ediliş açısından farklar vardır . İçerik açısından çok benzerdir. İfade kısmında da Hikmet şiirinde İslamiyet öncesi şiir anlayışı etkisi vardır. Bununla birlikte kullanılan dil de İslam öncesi edebiyatımıza daha yakındır.(ör. Fiillerin hükümlerin sonra yer alması gibi. Bu şiirde daha çok devrik cümleler kullanılmıştır.)

9. Şairin tasavvufi kişiliği ile işlediği tema arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Açıklayınız.


Evet, Ahmet Yesevi’nin kişiliğini bir önceki sayfamızda cevaplamıştık ( TIKLA ve GÖR) Zaten sanatçılar kendi düşünceleri anlayışları etrafında sanat ürünü ortaya koyarlar.

10. İki grup oluşturarak metindeki Arapça ve Farsçadan dilimize geçen kelimeleri tespit ediniz. Şair, bu kelimeleri neden tercih etmiş olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

SEÇTİKLERİMİZ ( örnek olması açısından )
Kudret                         fermân
Mevlâ                          mahlûk
Kâbız                           Azâzil
 âlem                           Azîz                            
cân                              hâsıl
da’vâ                           mülk   
sultân                          Ayş u işret
meşgûl                        vefâ

çünkü şairin amacı İslam dini ile alakalı bilgiler vermek. İslam öğretilerini ve anlayışını aktarmak. Bunu yapmak için de Arapça ve Farsça kelimeler kullanmış . Çünkü dönemde Arapça ve Farsçanın etkisi çok büyüktür.


11. Şair Erdem Beyazıt’ın “Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm?” dizelerinden anladıklarınızı sözlü olarak ifade ediniz. Daha sonra defterinize ölüm hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi içeren kısa bir metin yazınız.

Erdem Beyazıt şiirinde nesnel gerçeklik olan ölümü anlatmamıştır. Unutulmak ile ölümü bir tutmuş ve unutulmayacaklarını ifade ederek ölümsüzlüğü tattıklarını ifade etmiştir.

12. Divan-ı Hikmet’in yazılış amacı nedir? Ahmet Yesevî şiirde insanlara hangi öğütleri vermiştir? Tespit ediniz. Bu öğütleri aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

İslam dininin doğru anlaşılması ve yayılmasını sağlamak , dönemin ahlaki yapısını anlatmak için yazılmıştır.

Örnek olması açısından
Malına mülküne güvenme ölüme bunlar çare olmaz
Ölüm muhakkak olacaktır bu yüzden gafil yaşamaya devam etme

Gururlu olma

TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

2 yorum

Çok yayarlı bence her şey için teşekkürler

SA EYW AS Hi NABER? Çok güzel

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!