Bu yazımızda Osmanlı'yı güçlü kılan siyasi ve sosyal yapının bozulma sebepleri inceleyeceğiz. 
Maddeler halindeki özlü bilgileri aşağıda bulabilirsiniz...

Osmanlı'yı güçlü kılan siyasi ve sosyal yapı aşağıdaki sebeplerle bozulmuştur?

Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra Osmanlı yöneticilerinde ve devlet yönetiminde bozulma başlaması
Macaristan’ın fethinden sonra imparatorluğun doğal sınırlarına ulaşıp daha fazla gelişme olanağı bulamaması
Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’da gelişen savaş teknolojisine ayak uyduramaması ve düzenli Avrupa orduları karşısında yenilgiye uğramaya başlaması
Kapitülasyonlarla gayri müslim Osmanlı tebaasının bir nevi himayesine hak kazandıklarını iddia eden yabancı devletlerin etkisiyle, çeşitli mezheplere mensup Hristiyan tebaanın hükümet tarafından idaresinde bazı problemlerin ortaya çıkması
17. asrın ortalarından sonra, savaşların bir gelir kaynağı olmaktan ziyade büyük masraflara yol açması,
Büyük devletlerin tamamı gibi çeşitli dinlere,mezheplere inanan, farklı dillerle konuşan birçok kavme hâkim Osmanlı İmparatorluğu’nun tebaasını,maddî, manevî etkilerden uzlaştırarak birleştirmede başarılı olamaması 
                                                   
Ordu ve maliyenin bozulması
İlme yeterince önem verilmemeye başlanması;
Eğitim sisteminin çökmesiyle yeni neslin yeterince eğitilememesi;
Askerî alanda yapılan yeniliklerin başarılı olamaması;
Savaşlarda toprak ve mal kaybıyla birlikte, savaş tazminatların artması, ekonomi dengesinin bozulması;
Yönetim sisteminin çökmesi ve halk arasındaki eşitsizliğin giderek artması;
Merkezî otoritenin gücünün zayıflaması, ayanların güçlenmesi;
İlim adamlarının yenilikleri takip etmeden basmakalıp fikirlere itibar etmeleri;
Ticaret antlaşmaları ve kapitülasyonlar sebebiyle ticaretin yabancıların elinde olması;
Yeniçerilerin yapılmak istenen yeniliklerin önünde büyük bir engel olarak durmaları;
Milliyetçilik hareketlerinin ülkenin çok uluslu etnik yapısını bozmasıdır.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar