Ey başında şimdi sevda rüzgarları esen,
Böyle her gün yollarımdan geçsen de süzgün
Sen benimsin büsbütün terk olunduğun gün ...
O mukadder günü, bilmem, düşündün mü sen?
1) Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla adıl kullanılmıştır.
B) Bağlaç vardır.
C) Belgisiz sıfat görevinde kullanılmış bir sözcük vardır.
D) Farklı türlerde fiilimsiler kullanılmıştır?
E) Ünleme yer verilmiştir.

Gönlümün yok niyeti
     I.                 II.
Açılmak için sana.
            III
Çektiğim eziyeti
                 IV.
Yüzümden anlasana!
    V.

2) Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II   C) III.  D) IV.   E) V.


Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle
Dağ,taş deme,arkadaş,gün batmadan ilerle!
Sırtında bir tüy gibi taşı taştan yükünü,
Görmesinler belinin,sakın,büküldüğünü...

3) Yukarıdaki dörtlükte kaç ilgeç vardır?
A) 1    B) 2      C) 3    D) 4      E)  5

4) Yaşam çok zordu o yıllarda, fakat yaşamın tadı da bir başkaydı...
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi  yoktur?
A) Bağlaç B) Ad C) Önad  D) İlgeç  E) Belirteç

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü ötekilerden farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?
A) Onunla ancak bu saatlerde görüşebilirsiniz.
B) Burası güzel bir yer ancak kente uzak.
C) Seninle konuşmak istiyordu ancak seni bu­lamadı.
D) Onu çok seviyor ancak bunu hareketleriyle belli etmiyor.
E) Bu sözlerin kırıcı olduğunu biliyorum ancak o da bunları hak etti.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgeç hem bağlaç kullanılmıştır?
A)  Dünden beri ne yemek yiyor ne konuşuyor.
B) Duydukları da gördükleri de onu çok etkile­diğinden biraz durgundu.
C) Babasından korkuyor; ancak yine de yara­mazlık yapıyor.
D) Dedesine gitmek üzere kardeşiyle yola çıktı.
E)Telefon bozuk olduğu için bana ne söyledi­ğini, benden ne istediğini duyamadım.

7)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir" sözcü­ğü "ilgeç" görevinde kullanılmıştır?
A) Bir gün onunla otobüs durağında karşılaş­mıştık.
B) Senin yaptıklarınla onun yaptıklarını bir tuta­mam.
C) Çocuklar gezi için bir gün izin alabilmişler.
D) İhtiyar bir adam, bankta oturmuş denizi seyrediyordu.
E) Onu bu kötü durumdan bir sen kurtarabi­lirsin.

8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi edatı cümleye "tezlik" anlamı katmıştır?
A) Şehir uykuya dalmış gibi görünüyordu.
B) Çocuk, gazeteyi aldığı gibi bulmacayı çöz­meye başladı.
C) Her şey bıraktığınız gibi, değişen bir şey yok buralarda.
D) Höyükler uzaktan bir dağ gibi görünüyor.
E) Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar.

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne.... ne" sözcükleri bağlaç görevinde kullanılmıştır?
A) Bu adam ne oturduğu yerden kalkıyor ne bir söz söylüyor.
B) Biz, ne acılar, ne sıkıntılar çektik.
C) Ne hoş, ne sevimli çocuklardı onlar.
D) Ne gün gelir, ne gün ayrılır, bilmiyorum.
E) İki de bir ne gülüp duruyor, çevresindekileri ne diye üzüyor, anlamış değilim.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gibi" ilgeciyle oluşturulan söz öbeği belirteç göre­vindedir?
A) Rüzgâr gibi geçip gitti yıllar.
B) Çocuk gibi hareketleri vardı.
C) Melek gibi bir insandı annem.
D) Aslan gibi bir adamdı ama hastalığa yenik düştü.
E) Burada düşündüğümüz gibi şeyler yok.

11. Aşağıdakilerin hangisinde "de" bağlacının çı­karılması cümlede anlam değişikliğine yol açmaz?
A) O toplantıda ben de bir konuşma yapmış­tım.
B) Bugün size de bir şeyler alalım.
C) Aradığım bilgiyi bu kitapta da bulamadım.
D) Bir şiir okunacaksa da böyle okunmalı.
E) Ona bu mağazadan bir de kazak almıştık.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü ilgeç görevinde kullanılmıştır?
A) Bu kadarcık parayla birkaç gün ancak idare edebiliriz.
B) Dünkü sınava çok çalıştı ancak yine başarılı olamadı.
C) Beni bugüne dek ancak sen anlayabildin.
D) Çok düşündü ancak işin içinden çıkamadı.
E) Bu kadar yavaş gidersek yarın sabaha varı­rız ancak.

13. Önce bir deniz düşer aklıma
 Masmavi bir şarkı başlar derinden
 Sonra yosun kokan ıslak bir rüzgâr
Saf saf, serin serin gelir
Rüzgârda lirik fısıltılar

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Eylem B) Bağlaç C) Belirteç
D) Soyut ad E) Sıfat

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "yalnız" sözcüğü ilgeç olarak kullanılmıştır?
A) Ailesi tatile gittiğinden o şimdi evde yalnızmış.
B) Yalnız kalmaktan çok korkardı.
C) Bu konu yalnız beni ilgilendirmiyor.
D) Çok istedi; yalnız geziye katılamadı.
E) Akşam yemeğini dışarıda yalnız yiyecekti.

15)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" (-le, -la) ilgeci, cümleye "durum" anlamı katmaktadır?
A) Burada arkadaşını üzüntüyle beklemişti.
B) Metin, okula arkadaşı Murat'la giderdi.
C) Gömleğiyle kravatı renk bakımından uyumlu sayılır.
D) Biletçinin bağırmasıyla herkes o yana baktı.
E) Orhan, ailesiyle yurtdışına gidecekmiş.

16) Bir andız fidanı gibi büyümüşsün Topraklarının üstünde
Koca koca kamyonlara binmişsin Daha büyük şehirlere Okumaya gitmişsin
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlgeç B) Üstünlük belirteci
C) Bağlaç D) Belgisiz sıfat
E) Niteleme sıfatı

17)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden çok ilgeç kullanılmıştır?
A) Bunca çaba yalnız senin okuyabilmen içindi.
B) Kuşlarla kedileri çok sevdiğini herkes bilirdi.
C) Kışa doğru evin bütün yakacak ihtiyacı gi­derildi.
D) Bize suçluymuşuz gibi davranıyor.
E) Ne zaman döneceğini eve bile söylememiş.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" sözcüğü "Teşekkür ederim, çayınızı içmiş ka­dar oldum." cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır?
A) Sabaha kadar yolun gürültüsünü dinledim.
B) Tilki kadar kurnaz bir çocuktu Barış.
C) Onun yaşadığı kadar kimse uzun ömürlü I olamaz.
D) Kantarın, önünde yüz kadar araba sırada bekliyordu.
E) Mektubu okuyunca köyünü görmüş kadar sevindi.

19 Aşağıdakilerin hangisinde "ama" bağlacı ko­şul bildirmektedir?
A) Ben geldim; ama sen o gün orada yoktun.
B) Sen doktor değilsin ama arkadaşın doktor.
C) Kütüphaneye girebilirsiniz ama sessiz çalı­şacaksınız.
D) Kısa ama dopdolu bir hikâye okudum.
E) Ele aldığı konu ilgi çekiciydi ama anlatımı iyi sayılmazdı.

20). Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de, da" bağlacı, "neden - sonuç" ilişkisi kurmuştur?
A) Amcam çok uğraştı da bir türlü başaramadı.
B) Okuldan dönerken kasaba uğrayıp da gel. \    
   C) İlacını içti de biraz rahatladı.
    D) Ağladı, ağladı da sonunda sustu.

E) Bakkalda ekmek de kalmamış.Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar