8 Nis 2014

11.SINIF EDEBİYAT(YILDIRIM YAY.) 169-170.SAYFA CEVAPLARI (YEPYENİ)

ReklamlarSAYFA 169
1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
 
( Y) Milli Edebiyat Döneminde daha çok anı ve sohbet türlerine önem verilmiştir.
 
Y ) Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları, Servetifünun ve Fecriati Dönemi sanatçılarının bireysel sanat anlayışına uymuşlardır. 
 
D ) Milli Edebiyat Döneminde Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi düşünce akımları etkili olmuştur.
 
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
 
- Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları dilde SADELEŞME ve HECE ölçüsünü esas almışlardır. 
 
- Ziya Gökalp, siyasi hayat ile düşünce hayatında tartışılan TÜRKÇÜLÜK akımın savunucularındandır. 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının benimsediği ortak özelliklerden biri değildir? Doğru cevap E
 
A) Dilde sadeliği esas alma 
 
B) Hece ölçüsünü benimseme
 
C) Halk kültürüne yönelme ve halkı eğitme
 
D) Konularını Anadolu'dan ve Türk tarihinden seçme
 
E) Türkçeyi bir bilim ve sanat dili olmaktan çıkarma
 
SAYFA 170
 
4. Aşağıdaki isimlerle eserleri doğru şekilde eşleştiriniz.
 
Ziya Gökalp >>> Türkleşmek - İslamlaşmak – Muasırlaşmak
 
Yahya Kemal Beyatlı >>> Kendi Gök Kubbemiz
 
Mehmet Fuat Köprülü >>>  Türk Edebiyatı Tarihi
 
5. Atatürk'ün, "Siyasi kuvvet, milli irade ve hakimiyet, milletin bir bütün halinde ortak eşitliğine aittir. Birdir, bütündür, ayrılamaz ve devredilemez." sözünü açıklayınız.
 
Atatürk Türk milletini çok iyi tanımaktadır. Hem de; tarihi ile, coğrafyası ile bilmektedir. Karakteri, arzu ve istekleriyle bilmektedir. Bu sebeple de milleti, her düşünceden önce, milliyetçilik anlayışında yetiştirmek ve birleştirmek için, adeta çırpınmıştır.
Atatürk’e göre milliyetçilik; devletin ayrılmaz bir parçasıdır. Milleti birlik ve beraberlik çatısı altında birleştirir. Bütünleştirir… Ve yüceltir. Onun içindir ki, Atatürk; “Siyasî kuvvet, millî irade ve hâkimiyet milletin bir bütün halinde, ortak kişiliğine aittir. Birdir, bütündür, bölünmez, ayrılmaz ve devredilmez”der. Sonra da, 22 Mayıs 1919 da, yani Millî Mücadelenin başlarında, “Millet, millî hâkimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır” der.
Görüyoruz ki, millet kavramının temelinde milleti teşkil eden kişilerin hürriyetleri vardır. Onun içindir ki; her Türk hür doğar. îşte bu karşılıklı ihtiyaçlar, hürriyetin sınırını çizer.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!