Halk Edebiyatı Temsilcileri-Püf Noktalarıyla...

AŞIK EDEBİYATI:
Karacoğlan
1-Aşk ve doğa şairi
2-Tasavvuf etkisi yok
3-Divan etkisi yok
(bütün şiirleri heceyle)

Köroğlu
1-Koçaklamalarıyla ünlüdür.
2-Bolu Bey'inden intikam almak için savaşır.

Aşık Ömer
1-Kalem şairi
2-Divan şiirinin etkisinde kalmıştır.

Gevheri
1-Divan şiirinden etkilenmiştir.
2-Bireysel konuları işlemiştir.

Dertli
1-Divan şiirinin etkisi görülür

Dadaloğlu
1-Toroslar’da yaşayan göçebe Türkmenlerdendir.
2-İskan politikasına karşı çıkmış,devlete karşı başkaldırmıştır.
(“Ferman padişahınsa dağlar bizimdir.”)
3-Koçaklamaları ile ünlüdür.


Bayburtlu Zihni
1-Divan edebiyatından etkilenmiştir.
2-Eserleri : Divan
Sergüzeştname: Manzum bir hayat öyküsü.
Kitab-ı Hikaye-i Garibe:Haksızlığa uğrayan bir gencin maceraları.                                                                                                                                 

Seyrani
1-Taşlamalarıyla tanınmıştır.
2-Divan edebiyatından etkilenmiştir.

Erzurumlu Emrah
1-Divan şiirinden etkilenmiştir.
2-Birçok şiiri bestelenmiştir.
3-“Divan-Emrah” eserinde şiirleri toplanmıştır.

Kayıkçı Kul Mustafa
1-Genç Osman Destanı
2-Divan etkisi görülmez.

Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı
Hacı Bektaş Veli
1-Bektaşiliğin kurucusudur.
2-Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğdu.
3-Eserleri:
Makalat:Kısa hikayeler ile Allah aşkı anlatılır.
Ahmet Yesevi’nin Fakirname eserinin açıklaması gibidir.

Yunus Emre
1-Allah ve insan sevgisi.
2-Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır.
3-İlahileriyle ünlüdür.
4-ESERLERİ: Divan
                  Risaletün Nushiye:Nasihat kitabı anlamına gelir.
                                        Mesnevi şeklinde kaleme alınmıştır.
Hacı Bayram Veli
1-Bayramilik tarikatının kurucusudur.
2-Talebeleri yalnızca ilim ile meşgul olmak için vergi ve askerlikten muaf tutulmuşlardır.
Eşrefoğlu Rumi
1-Arapça ve Farsça etkisi görülür.
2-“Müzekkin-i Nüfus”

Kaygusuz Abdal
1-Hece ve aruzu kullanmıştır.
2-Tasavvuf düşüncesini alaycı bir dille anlatır.
Şiirleri: Divan
          Gülistan
          Gevhername

Düzyazıları: Budalaname
                Vücutname
                Kitab-ı Miglate

Erzurumlu İbrahim Hakkı
1-Gözlemevi kurdu,gökyüzünü inceledi.
2-Marifetname :Ansiklopedik nitelik taşır.

Pir Sultan Abdal
1-Bektaşi tarikatına bağlıdır.
2-Divan şiirinden hiç etkilenmemiştir.
3-Nefesleriyle ünlüdür.

Niyazi Mısri
1-Dini ilimler üzerinde çalışmıştırç
2-Divan-ı İlahiyat;şiirlerini topladı.
3-Aruz ve hece ile şiirler yazmıştır.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar