Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
1) Tanzimat aydınları medeniyet denince genelde........................ anlarlar...
2) Osmanlı’da Yenileşme isteği ...................................... tarafından istenmiştir.
3)Osmanlı’da yenileşme önce .................................... alanda görülmüştür.
4) Klasizmin var olma zeminini oluşturan 18.yy Avrupa Tarihinde ........................................ dönemi olarak kabul edilir.
5) .............................. akımında hayaller akıl yoluyla denetime alınmış ve akla önem verilmiştir.
6) Namık Kemal’in en ünlü şiiri .................................... Kasidesidir.
7)Tanzimat edebiyatında genelde.......................... ölçüsü kullanılmıştır.
8) Makale,fıkra,eleştiri gibi türler .................................. döneminde ortaya çıkmıştır.
9) Türk edebiyatındaki ilk ......................... Tercüman-ı Ahval Mukaddimesidir.
10) 1839-1860 Tanzimat Edebiyatının .................................. dönemidir.


  11-).............................. Agâh Efendi ile birlikte çıkardıkları …………………………. ve yalnız başına çıkardığı Tasvîr-i Efkar gazetelerinde Batı uygarlığına ulaşmak için bilgisizlikle yobazlığın ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuştur.
  12-) ………………………….., “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Mülâhazatı Şamildir” adındaki uzun makalesinde yapaylığı, gerçeğe dayanmaması nedeniyle ………………………….. edebiyatını eleştirir.
 13-)Ziya Paşa, …………………………… adlı makalesinde divan edebiyatının ulusal bir edebiyat olmadığını, çağdaş Türk edebiyatının halk edebiyatına dayanarak kurulabileceğini ileri sürer.
  14-)............................................., 1831 yılında ülkemizde çıkarılmaya başlanan resmi bir gazetedir.
  15-)………………………………………….., 1840’ta William Churchill tarafından çıkarılan yarı resmi bir gazetedir.
  16-)……………………………………………, edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro yapıtıdır.
  17-)Ziya Paşa, …………………………… adlı yapıtında çocukluk anılarını dile getirmiştir.
  18-)………………………………………….., “Kamus-ı Türki” adlı sözlüğü yazmıştır.
  19-)………………………………………….., edebiyatımızda noktalama işaretlerini kullanan ilk sanatçıdır.
20-)…………………………………………., “Tahrib-i Harabat” ve “Takip” ile eski edebiyatı sert bir biçimde eleştirmiştir.
21-)………………………………………...., edebiyatımızda ilk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat” adlı antolojiyi yazmıştır.
22-)…………………………………………., bizde ilk ansiklopedi sayılabilecek “Kamusu’l Âlam” adlı yapıtı yazmıştır.
23-)…………………………………………., “Felatun Bey’le Rakım Efendi” romanında yanlış Batılılaşmayı işlemiştir.
24-)…………………………………………., tiyatro alanındaki çevirileri ve uyarlamalarıyla tanınmıştır.
25-)…………………………………………., edebiyatımızda ilk realist roman olan “Araba Sevdası” adlı yapıtı kaleme almıştır.
26-)…………………………………………., tiyatro türünde kaleme aldığı ilk yapıtı “Macera-yı Aşk”ta yaşamdaki komik unsurlara geniş bir biçimde yer vermiştir.
27-)…………………………………………., Batılı anlamda ilk gerçekçi öyküleri vermiştir. Bunlar “Küçük Şeyler” adlı yapıtında toplamıştır.
28-)…………………………………………., tiyatroları sahne tekniği ve dil bakımından oynanmaya elverişli değildir.
29-)Demdeme yazarı ……………………………………………….., yazarıyla divan edebiyatı geleneğinin yeniden canlanmasını sağlamıştır.
30-)……………………………………………., Tevfik Fikret’i “Servet-i Fünun” dergisinin başına getirerek “Edebiyat-ı Cedide” hareketinin başlamasına öncülük etmiştir.


CEVAPLARI:
Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
1) Avrupa’yı
2) devlet yöneticileri
3) askeri alanda
4) Aydınlanma
5)klasizm
6) Hürriyet
7) aruz
8) Tanzimat
9) makale
10) hazırlık
  11-)ŞİNASİ Agâh Efendi ile birlikte çıkardıkları TERCÜMAN-I AHVAL  ve yalnız başına çıkardığı Tasvîr-i Efkar gazetelerinde Batı uygarlığına ulaşmak için bilgisizlikle yobazlığın ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuştur.
  12-)NAMIK KEMAL , “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Mülâhazatı Şamildir” adındaki uzun makalesinde yapaylığı, gerçeğe dayanmaması nedeniyle DİVAN edebiyatını eleştirir.
  13-)Ziya Paşa, ŞİİR ve İNŞA adlı makalesinde divan edebiyatının ulusal bir edebiyat olmadığını, çağdaş Türk edebiyatının halk edebiyatına dayanarak kurulabileceğini ileri sürer.
 14-)TAKVİM-İ VAKAYİ, 1831 yılında ülkemizde çıkarılmaya başlanan resmi bir gazetedir.
  15-)CERİDE-İ HAVADİS  1840’ta William Churchill tarafından çıkarılan yarı resmi bir gazetedir.
  16-)VATAN YAHUT SİLİSTRE  edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro yapıtıdır.
  17-)Ziya Paşa, DEFTER-İ ÂMÂL adlı yapıtında çocukluk anılarını dile getirmiştir.
  18-)ŞEMSETTİN SAMİ , “Kamus-ı Türki” adlı sözlüğü yazmıştır.
  19-)ŞİNASİ  edebiyatımızda noktalama işaretlerini kullanan ilk sanatçıdır.
20-)NAMIK KEMAL, “Tahrib-i Harabat” ve “Takip” ile eski edebiyatı sert bir biçimde eleştirmiştir.
21-)ZİYA PAŞA, edebiyatımızda ilk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat” adlı antolojiyi yazmıştır.
22-)ŞEMSETTİN SAMİ, bizde ilk ansiklopedi sayılabilecek “Kamusu’l Âlam” adlı yapıtı yazmıştır.
23-)AHMET MİTHAT “Felatun Bey’le Rakım Efendi” romanında yanlış Batılılaşmayı işlemiştir.
24-)AHMET VEFİK PAŞA tiyatro alanındaki çevirileri ve uyarlamalarıyla tanınmıştır.
25-)RECAİZADE MAHMUT EKREM edebiyatımızda ilk realist roman olan “Araba Sevdası” adlı yapıtı kaleme almıştır.
26-)ABDÜLHAK HAMİT TARHAN tiyatro türünde kaleme aldığı ilk yapıtı “Macera-yı Aşk”ta yaşamdaki komik unsurlara geniş bir biçimde yer vermiştir.
27-)SAMİPAŞAZADE SEZAİ Batılı anlamda ilk gerçekçi öyküleri vermiştir. Bunlar “Küçük Şeyler” adlı yapıtında toplamıştır.
28-)ABDÜLHAK HAMİT TARHAN’ın tiyatroları sahne tekniği ve dil bakımından oynanmaya elverişli değildir.
29-)Demdeme yazarı MUALLİM NACİ, yazılarıyla divan edebiyatı geleneğinin yeniden canlanmasını sağlamıştır.
30-)RECAİZADE MAHMUT EKREM Tevfik Fikret’i “Servet-i Fünun” dergisinin başına getirerek “Edebiyat-ı Cedide” hareketinin başlamasına öncülük etmiştir.

Not: Bu dosyayı gönderen değerli takipçimiz U.Ünsal'a teşekkürler...Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar