Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda 11. sınıf dil ve anlatım dersi sorumluluk sınavı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirisiniz... edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanan bu sorumluluk sınavı örneğini aşağıdaki bağlantılara tıklayarak indirebilirsiniz... www.edebiyatfatihi.net

UYARI: Bu soruları iznimiz olmadan hiçbir yerde (Youtube, forum, web site vb.) yayınlayamazsınız...
                                                            http://edebiyatfatihi.files.wordpress.com/2013/06/2013-sorumluluk-11-dil-2-dc3b6n-1-yaz.doc

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2018-2019 11. SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI TUTANAĞIDIR 

DERSİN ADI: DİL VE ANLATIM SINIFI: 11. SINIFLAR
SINAV SÜRESİ: … DK. SINAV TARİHİ: …/02/2019

PUANLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Sınav Komisyon Başkanı                                                 Komisyon Üyeleri
    Okul müdürü                                                           www.edebiyatfatihi.net

SORULAR
1.       Aşağıdaki metinlerin türlerini yazınız.

       1METİN 
Başkasının düşüncelerini incelemeden neden geri çevirelim? Neden bu düşünceleri küçümse-meyle karşılayalım? Onları savunmak olanak dişi midir? Biraz olsun gerçek payı yok mudur bu sözlerde? Bize bunları söyleyen hiç mi kafa yormadı acaba? (Şevket Rado)
          2.  METİN
Köhne dünyayı 1926 yılında şereflendirdim. Daha doğrusu çilem 1926 yılında Tarsus’ta başladı. Babamın adı Lütfi, Annemin adı Güzide.
İlk çocukluk yıllarımdan bu yana çeşitli kazalar, hastalıklar, ameliyatlar geçirdim. Üç yaşımda bacağım kırıldı, dört yaşımda mangala oturdum, beş yaşımda 20 basamak taş merdivenden düştüm…bu arada fazla ateşli olarak geçirdiğim kızamık sonucu kekeme kaldım. 
(Fakir Baykurt)

2. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise “D” yanlışsa “Y” yazınız.
a) Dünya edebiyatının en tanınmış deneme yazarı Montaigne ve Bacon’dur. ( )
b) Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa yazmıştır. ( )
c) Gezi yazısında görülenler genellikle üçüncü kişinin ağzından yani anlatılır. ( )
d) Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır. ( )
e) Makale; daha uzun yazılır, kesin bir yargı ve kanıtlamaya gider. Buna karşılık, fıkra; kısa, etkili ve dokunaklı bir sonuca varmak amacını güder. ( )

3. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz.
a) Makale türü edebiyatımıza ……………………………… Dönemi’nde girmiştir.
b) Dilekçeler üst makama yazıldığında…………………….; alt makama  yazıldığında…………………… şeklinde sona erer.
c) Herhangi bir sanat, bilim ya da meslek dalında tanınmış kişilerin hayatlarının anlatıldığı yazılara ………………. denir.
d) 5N 1K ilkesi ………………….. yazılarıyla ilgilidir.

4. Makale ile fıkranın (köşe yazısı) farklı yönlerinden iki tanesini yazınız.

5. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğru şekillerini yazınız.
a) Yıllardan beri bu evde bir başına yapayalnız oturuyor. 

b) Sorumluluk sınavından geçme şansınız çok yüksek.


6. Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını bulunuz.

a) Vakte şahadet edercesine yükselmiş.
b) Minicik elleriyle elimi tuttu.
c) Lütfen bu bahsi kapatalım.
d) Sevdiğine kavuşamadı, yazık!
e) Bu dönem ders notları düştü.

7. Aşağıdaki metinde geçen yazım yanlış yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız.
"Adada ki yangın ada sakinlerini korkuttu. Yangın da sabotaj ihtimali olmadığı belirtildi. Bazı kişiler yazlıklarını terketti. Yaz geldi mi yangınların kaçınılmaz olduğu söylendi. Demekki böylesi her hangi bir ihtimale karşı tedbir gerek…"

8. “Bu evlerin bahçesinde her mevsim aynı çiçekler açar.” cümlesini ögelerine ayırıp cümlenin yapısını yazınız.


9. "Sabah güneşinde uyanmak ne güzeldir.Tabiat yeni güne ağır ağır hazırlık yapar.Kuşlar, böcekler yeni güne başlarken cıvıl cıvıldır.Öğleye doğru güneş iyice ışıtır ortalığı.Yepyeni gün bütün canlılığıyla insanların emrindedir." paragrafından iki tane kelime grubu bulup cümledeki görevini belirtiniz.

10. Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. 

a) “Denizaşırı”
b) “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar”
c) “Anadolu Notları”
d) “Denemeler”
e) “Günlerin Getirdiği”

CEVAP ANAHTARI 

1. Aşağıdaki metinlerin türlerini yazınız.

                1. METİN
Başkasının düşüncelerini incelemeden neden geri çevirelim? Neden bu düşünceleri küçümse-meyle karşılayalım? Onları savunmak olanak dişi midir? Biraz olsun gerçek payı yok mudur bu sözlerde? Bize bunları söyleyen hiç mi kafa yormadı acaba? (Şevket Rado)

SOHBET(SÖYLEŞİ) (5 PUAN)
        2.  METİN
Köhne dünyayı 1926 yılında şereflendirdim. Daha doğrusu çilem 1926 yılında Tarsus’ta başladı. Babamın adı Lütfi, Annemin adı Güzide.
İlk çocukluk yıllarımdan bu yana çeşitli kazalar, hastalıklar, ameliyatlar geçirdim. Üç yaşımda bacağım kırıldı, dört yaşımda mangala oturdum, beş yaşımda 20 basamak taş merdivenden düştüm…bu arada fazla ateşli olarak geçirdiğim kızamık sonucu kekeme kaldım.

OTOBİYOGRAFİ (5 PUAN)

2. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise “D” yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2 Puan)
a) Dünya edebiyatının en tanınmış deneme yazarı Montaigne ve Bacon’dur. (D)
b) Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa yazmıştır. (Y)
c) Gezi yazısında görülenler genellikle üçüncü kişinin ağzından yani anlatılır. (Y)
d) Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır. (D)
e) Makale; daha uzun yazılır, kesin bir yargı ve kanıtlamaya gider. Buna karşılık, fıkra; kısa, etkili ve dokunaklı bir sonuca varmak amacını güder. (D)


3. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (2+2+2+2+2 Puan)
a) Makale türü edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girmiştir.
b) Dilekçeler üst makama yazıldığında arz ederim; alt makama yazıldığında rica ederim şeklinde sona erer.
c) Herhangi bir sanat, bilim ya da meslek dalında tanınmış kişilerin hayatlarının anlatıldığı yazılara biyografi denir.
d) 5N 1K ilkesi haber yazılarıyla ilgilidir.


4. Makale ile fıkranın (köşe yazısı) farklı yönlerinden iki tanesini yazınız. (5+5 Puan)
Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
Makalelerde yazılanları ispatlama kaygısı vardır; ancak fıkralarda yazılanları ispatlama kaygısı yoktur.

5. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğru şekillerini yazınız. (5+5 Puan)

a) Yıllardan beri bu evde bir başına yapayalnız oturuyor.
Doğrusu: Yıllardan beri bu evde yapayalnız oturuyor. (5 puan)
b) Sorumluluk sınavından geçme şansınız çok yüksek.
Doğrusu: Sorumluluk sınavından geçme ihtimaliniz çok yüksek. (5 puan)

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını bulunuz. ((2+2+2+2+2 Puan) 
 • Vakte şahadet edercesine yükselmiş. : vakte > ses düşmesi 
 • Minicik elleriyle elimi tuttu. : minicik> ünsüz düşmesi 
 • Lütfen bu bahsi kapatalım. : bahsi > ünlü düşmesi 
 • Sevdiğine kavuşamadı, yazık! : sevdiğine > ünsüz yumuşaması 
 • Bu dönem ders notları düştü. : düştü> ünsüz benzeşmesi
 •  
7. Aşağıdaki metinde geçen yazım yanlış yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. (2+2+2+2+2 Puan)

Adada ki yangın ada sakinlerini korkuttu. Yangın da sabotaj ihtimali olmadığı belirtildi. Bazı kişiler yazlıklarını terketti. Yaz geldi mi yangınların kaçınılmaz olduğu söylendi. Demekki böylesi her hangi bir ihtimale karşı tedbir gerek…

Cevap: Adadaki, yangında, terk etti, demek ki, herhangi


8. “Bu evlerin bahçesinde her mevsim aynı çiçekler açar.” cümlesini ögelerine ayırıp cümlenin yapısını yazınız. (2+2+2+2+2 Puan) 
 • · Bu evlerin bahçesinde: dolaylı tümleç 
 • · Her mevsim: zarf tümleci 
 • · Aynı çiçekler: özne 
 • · Açar: yüklem 
 • · Yapısı: basit cümle

9. “Sabah güneşinde uyanmak ne güzeldir. Tabiat yeni güne ağır ağır hazırlık yapar. Kuşlar, böcekler yeni güne başlarken cıvıl cıvıldır. Öğleye doğru güneş iyice ışıtır ortalığı. Yepyeni gün bütün canlılığıyla insanların emrindedir.” paragrafından iki tane kelime grubu bulup cümledeki görevini belirtiniz.

a) Sabah güneşi: belirtisiz ad tamlaması (5 puan)
b) Yeni gün: sıfat tamlaması (5 puan)

· +++ Diğer kelime grupları: sabah güneşinde uyanmak: isim fiil grubu

· Ağır ağır: tekrar grubu (ikileme)
· Yeni güne başlarken: zarf-fiil grubu
· Öğleye doğru: edat grubu
· Yepyeni gün: sıfat tamlaması
· Bütün canlılığıyla: edat grubu
· İnsanların emri: belirtili isim tamlaması


10. Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. 

a) “Denizaşırı” Falih Rıfkı Atay
b) “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” Mehmet Fuat Köprülü
c) “Anadolu Notları” Reşat Nuri Güntekin
d) “Denemeler” Montaigne
e) “Günlerin Getirdiği” Nurullah ATAÇ

Hazırlayan: www.edebiyatfatihi.net

Her hakkı edebiyatfatihi.net sitesine aittir.
                                               Yazıya Tepkini Göster!

12 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Eminmisiniz bunların olduguna yarın sınavım var

  YanıtlayınSil
 2. inşallah doğrudur ya :/

  YanıtlayınSil
 3. sinavda bu sorulari sordular ya la

  YanıtlayınSil
 4. Benimde perşembe günü sınavın var.Acaba 12.sınıf var mı?

  YanıtlayınSil
 5. Benimde perşembe günü sınavın var.Acaba 12.sınıf var mı?

  YanıtlayınSil
 6. Merhaba ben 11.sınıfta dil ve anlatım dersinde sorumlu olarak kaldım .Bu konulara çalışarak sorumluluğumu bitirebilirmiyim . Şimdiden cevabımı vereceğiniz için teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
 7. Merhaba ben 11.sınıfta dil ve anlatım dersinde sorumlu olarak kaldım .Bu konulara çalışarak sorumluluğumu bitirebilirmiyim . Şimdiden cevabımı vereceğiniz için teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
 8. Merhaba, yukarıdaki sorular 11.sınıf dil ve anlatım konularına uygun olarak hazırlandı... Sizin sorumluluk sınavınızda da benzer sorular çıkabilir. Size önerim 11.sınıf dil ve anlatım konularını gözden geçirmeniz... BURAYA TIKLAYARAK tüm konuları görebilir, çalışabilirsiniz... Diğer 11.sınıf sorumluluk sınav soru örneklerine BURADAN ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin...Başarılar

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Tamam Teşekkür ederim sizede kolay gelsin görüşürüz

   Sil
 9. Yarın sınavım var bu konulara çalıştım inşallah çıkar 10 sınıf sorumluluk bu sayfadan çıkmıştı hade hayırlısı

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar