Bu yazımızda Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanının konusunu, özetini, karakterler ve özellikleri, mekan ve zaman tahlilini bulabilirsiniz...

ATEŞTEN GÖMLEK-HALİDE EDİP ADIVAR

ROMANIN KONUSU:

İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu'da, önce çetelerle başlayan, sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş savaşının hikâyesi anlatılır.

ROMANIN ÖZETİ: (DOĞRU ÖZET)

Romanın hemen hemen tamamı Peyami'nin hatıra defterinden ibarettir. Peyami Ankara'da Cebeci Hastanesi'nde yatarken 4 Teşrinisani 17 Kanunievvel tarihleri arasında kırk üç gün zarfında hatırladıklarını bir deftere yazmıştır. Bunun dışında yine Peyami'nin ağzından İhsan ile Cemal'i hatırlayan on bir sayfalık bir bölüm ile Peyami öldükten sonra onun yaşadıklarını bildiren tek sayfalık bir sonuç bölümü vardır. İzmir'in işgali sırasında kocası ve oğlu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe, bir İtalyan ailenin yanına sığınır, sonra da onların yardımıyla İstanbul'a, akrabası olan Peyami'nin annesinin evine gelir. Hariciye Kalemi'nde memur olan Peyami de bu evde kalmaktadır.Bir süre sonra Gedikpaşa'da bir başka eve taşınır.

Protesto mitingleri yapılmaktadır. İstanbul'da birbirinden farklı çevrelerde bir mücadele arzusu uyanmıştır. Tam bu günlerde İstanbul, İngilizler tarafından işgal edilir.

İşgalciler kendilerine muhalif olanları sürgüne göndermeye başlar. Ayşe'nin evi aranır. Ayşe İstanbullu gençlerin gözünde İzmir'in ve kurtuluşun sembolüdür. Peyami ve arkadaşı İhsan,  Ayşe ile birlikte Kuvay-ı Milliye'ye katılmak üzere Anadolu'ya geçerler. Peyami ve İhsan hasta bakıcılık yapan Ayşe'yi içten içe sevmektedirler. Önce Adapazarı, Geyve civarında Halife ordusuyla çarpışırlar. Çeteler de birbiriyle kavga etmektedirler. Kimi padişah taraftarı kimi de Kuvay-ı Milliye yanlısıdır. Bu arada Mehmet Çavuş da aralarına katılır.

Peyami de artık bir işe yaramak ve Ayşe'nin gözüne girebilmek için savaşa fiilen katılmak ister ve Mehmet Çavuş'tan silah kullanmayı öğrenir. Doğançay'dan sonra Eskişehir'e giderler. Kezban da arkalarından daha doğrusu İhsan'ın arkasından; Kezban İhsan'ı; Mehmet Çavuş da Kezban'ı sevmektedir. Mehmet Çavuş, Peyami'yi yaralamak pahasına Kezban'ı kaçırır. Bu arada İhsan ve Peyami Konya ayaklanmasını bastırmak için görevlendirilirler. Mehmet Çavuş artık karşı cephededir ve onun hazırladığı pusuya düşerler. İhsan, Kezban'ın yardımıyla pusudan kurtulur.

Mehmet Çavuş yakalanıp asılır ve Kezban kayıplara karışır. Peyami,  Ankara'ya tayin edilir. İhsan , alay kumandanı olur. Birinci ve İkinci İnönü Savaşları kazanılır. Sakarya Savaşı başlar.

Peyami tekrar cepheye ve bir top mermisiyle bacaklarını kaybeder. İhsan ile Ayşe de vurulurlar. Bir çadırda yan yana sedyede yatmaktadırlar. Onları bir köyün küçük ve sessiz mezarlığına gömerler. Cemal de şehit düşer.

Romanın sonuna eklenen bir nottan, Peyami'nin Ankara Cebeci Hastanesi'nde kafasındaki kurşun çıkarılırken vefat ettiğini öğreniriz...
                                                      

Olay Örgüsü:
1. Cemal İhsan
2. İzmir Kızı.
3. Ayşe Ayrı Eve Taşınıyor
4. Anadolu’ya Doğru.
5. İhtilal Günleri
6. Mehmet Çavuş
7. Kezban
8. Kâbus
9. Perde Arası.
10. Sakarya Günleri.
11 .Ateşten Gömlek.
12 .Karadağ.

ANA FİKİR:

Hem vatanın içinde bulunduğu felâketi hem de bu felaketi yaşayan; aşkları, ihtirasları, kıskançlıkları ve vazifeleri arasında kalan insanların ruh çatışmalarını da ifade etmektedir.

ŞAHIS KADROSU VE ÖZELLİKLERİ:

Peyami: Romanda anlatılan olayları hatıra defterinden öğrendiğimiz bir hariciye memuru. Ayşe'ye duyduğu aşk yüzünden olaylara karışan ve kendini bir anda Milli Mücadele'nin içinde bulan bir genç.
Cemal: Ayşe'nin ağabeyi. Milli Mücadele’nin önemli subaylarından birisidir. Daha o yıllarda cumhuriyetçi fikirlere sahip.

Ayşe: İzmir'in ve Kurtuluş'un bir sembolü olarak görülen genç bir kadındır. Kocası ve oğlu İzmir'in işgali sırasında Yunanlılar tarafından öldürülünce, önce İstanbul'a gelir; oradan da Anadolu'ya geçerek Milli Mücadeleye bir hemşire olarak katılır. Cephe de, ön safhalar da hizmet görür.

İhsan:
Cemal'in ve Peyami'nin arkadaşı. Milli Mücadeleye ilk katılanlardan birisidir. Albaylığa kadar yükselir. Ayşe’yi sevmektedir. Birinci ve İkinci İnönü savaşlarına katılır. Sakarya savaşında şehit olur. Ayşe ile birlikte küçük bir köyün mezarlığına gömülürler.

Mehmet Çavuş: Şahsi kini dolayısıyla çeteci olmuştur. Rumeli de Bulgar çeteleri ile vuruşmuş; Padişah'a düşmanlığı sebebiyle Milli Mücadele'ye katılmıştır. Kezban'a aşık olunca, onun ardından gider. Kezban'ı kaçırır. Fakat Kezban' ın İhsan'ı sevmiş olmasını gururuna yediremeyip Kuvva-yı Milliye’den ayrılır. Bir isyan girişimi sırasında İhsan tarafından yakalanıp, asılır.

Kezban: Anası ve Babası Yunanlılar tarafından öldürülmüş bir köylü kızı. İhsan'ı seviyor. Ve bu aşkın çekiciliği ile onun ardından giderek Milli Mücadele'ye katılıyor. Hem kıskanç hem fedakâr bir genç kız.

ROMANDA GEÇEN ZAMAN:
Olay Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden itibaren başlayıp kurtuluş savaşı yıllarını kapsıyor.

OLAYLARIN GEÇTİGİ MEKAN:
Olaylar İstanbul- Sultan Ahmet, İzmir, Eskişehir, Ankara, hastane odası ve bütün Anadolu’da geçiyor.

ROMANLAR İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
Eser ilk kez 1922 yılında İkdam’da (6 Haziran-11 Ağustos 1922 yılları arasında) tefrika edildi. Daha sonra kitap olarak yayınlandı. Yazarın en çok okunan eserlerinden biridir. Eserde Kurtuluş Savaşı adeta belgelenmiştir. Yazarın kendisi de olayların içinde yer aldığından, yakından bildiği bir çok gerçeği güçlü bir mantıkla anlatmaktadır. Sultanahmet mitingi, Düzce olayları bu örneklerden bazılarıdır.

Edebiyatçı Cevdet Kudret’e göre Ateşten Gömlek; edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış romanların ilki ve hala en güzelidir.

Romanı değerlendiren yazılardan en güzellerinden birini yazmış olan İnci Enginün’ün yazmış olduğu değerlendirmeye göre; roman Sakarya Savaşı’nın hemen ardından yazılmıştır. Ateş’ten Gömlek Cumhuriyet devri romancılığının ilk örneği sayılmaktadır. İngilizceye çevrisi de Halide Edip tarafından yapılmıştır..

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’ya gidince (1921) bir süre Halide Edip Adıvar’da misafir kalmıştır. Adıvar o günlerde Yakup Kadri’nin ‘Ateşten Gömlek’ adında bir ‘Anadolu romanı’ yazmakta olduğunu öğrenince, bu adı çok beğenip, benimsemiş ve Yakup Kadri’den daha önce davranıp, iki ay içinde eserini tamamlamıştır. Böylece Yakup Kadri’nin bulduğu, Hallide Edib’in benimsediği ‘Ateşten Gömlek’ adı hem vatanın içinde bulunduğu felaketi, ne de bu felaketi yaşayan, aşkları, ihtirasları, kıskançlıkları ve vazifeleri arasında kalan insanların ruh çatışmalarının da ifade edildiği bir roman olarak okuyucusuyla buluşur. Halide Edip bu olayı da kitabının başında ‘Yakup Kadri’ye’ başlıklı açık mektupta anlatmıştır. Ayrıca bu konuyu ‘Türk’ün Ateşle İmtihanı’ başlıklı anılarında da anlatmıştır.

Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların çoğu, bu savaşı yaşamayanların araştırmalarına dayanarak yazdıkları romanlardır. Oysa Halide Edip Adıvar Kurtuluş Savaşı’na katılmış bir yazar, savaşı bütün acısıyla, üzüntüsüyle yaşamış ve Ateşten Gömlek’i 1922’de sıcağı sıcağına yazmıştır. Eleştirmen Fethi Naci’ye göre; Ateşten Gömlek bir bakıma Halide Edip’in tanıklığıdır. Romanın seksen yıldır süren başarısı ve gücü de bu tanıklıktan gelmektedir. Fethi Naci’ye göre Yazar romanını Ayşe ile Ayşe’yi, seven İhsan ve Peyami’nin duygusal ilişkiler içinde geliştiriyor ama aştan, tutkudan söz eden sayfaları romanın en güçsüz bölümleridir.

Romanı bugün de ilgiyle okutan özelliği Kurtuluş Savaşı’nı bir röportaj sadeliği içinde verebilmesi, canlı bir tarih gibi okunabilmesidir. Sultanahmet mitingi, İstanbul’un işgali, Kuvayı Milliye’ye katılmalar, Hilafetçilerle savaş, çete kuvvetlerinden düzenli orduya geçiş, çekilen acılar, katlanılan fedakârlıklar ancak bunları yakından yaşayan birinin anlatabileceği bir canlılıkla anlatılmıştır. Kitapta savaşı bütün korkunçluğuyla veren pek çok başarılı sahne bulunmakta ve bu bölümler kitabın sevilmesinde çok etkili olmaktadır. Fethi Naci’ye göre Yazar köylü kızı Kezban’ın İhsan’a duyduğu umutsuz aşkı ve Mehmet Çavuş’un Kezban’a olan aşkını anlatırken çok başarılıdır. Ancak İhsan’la Ayşe’nin duyguları fazla kitabı ve yapmacık olarak anlatılmış. Ona göre Ateşten Gömlek başarılı bir roman değil ama unutulmaz bir tanıklıktır. Romancı bu eserinde Atatürk’ün çetelerden düzenli orduya geçilmesi fikrini de çok kuvvetle işlemiştir.

Eleştirmen N. Ziya Bakırcıoğlu’na göre de Ateşten Gömlek’in Kurtuluş savaşı romanlarının ilki olduğu hükmü doğrudur ve bu konuyu ele alan romanlar için yolu açmıştır. Milli Mücadeleye verilen ‘Kurtuluş Savaşı’ ismi; bir ‘subaylar savaşı’ olduğu ve Padişah ile İstanbul Hükümeti’nin ihaneti gibi tezler romanın resmi görüşe dayandığını, adeta Atatürk’ün Nutku’nun bir tekrarı olduğunu göstermektedir. Küçük Ağa’ya gelinceye kadar yazılan bütün Kurtuluş Savaşı romanları bu görüşü benimsemişledir.


Yazar ve edebiyat eleştirmeni Selim İleri Halide Edip’in ‘Handan’ romanı ile başlayan serüveninin ‘Mor Salkımlı Ev’ ille başka bir boyuta taşındığını ve ‘Ateşten Gömlek’e ulaşan süreçte, bireyselden toplumsal olana bir yol alış vardır. Gerçekten bir ateşten gömlek sırta geçirilmiş, o ateşten gömlekle yanıp tutuşulmuş ama hiç pişman olunmamıştır.

Romanda İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu’da önce çetelerle başlayan sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı’nın öyküsü anlatılmaktadır. Romanın önemli kahramanlarının hepsinin birer ateşten gömleği bulunmaktadır. Ayşe’nin ateşte gömleği İzmir’in kurtuluşudur. Peyami ile İhsan’ınki Ayşe’ye duydukları aşktır. Mehmet Çavuşun ki ise hem Kezban’a doyduğu aşk hem de şahsi kininin sükûnet bulmasıdır.

Roman, Peyami’nin hatıra defteridir. Bir ‘ben’ romanıdır. Bununla birlikte anıların yazıldığı zaman ile olayların geçtiği zaman farklı olduğundan Peyami kendini geri planda tutarak öteki kahramanları ve olayları ön plana çıkarmıştır. Ancak bu kahramanlar canlı ve fonksiyonel değildir. Onların duygu dünyalarını ancak Peyami’nin gözlemleri sayesinde öğreniyoruz.. Peyami roman boyunca çok değişmiş, züppelikten vatanperverliğe yükselmiştir. İki bacağı koptuğu halde defterinde Ayşe’ye dövüşmek için kolları olduğunu söyleyerek, bedeninin son parçası da kopana kadar İzmir’ için ve Ayşe için savaşacağını’ söyler. Ancak Ayşe’nin bu değişimin sonuçlarından haberdar olması mümkün olmamıştır.

Romanda Ayşe bir şahsiyet olarak değil, bir örnek kişi olarak ele alınmıştır. Kocasının ve oğlunun ölümünden başka hiçbir kişisel meselesine romanda değinilmemiştir. O sadece İzmir’i düşünmektedir. İhsan’ın ve Peyami’nin kendisine aşık olduğunu bildiği halde fazla umurunda değildir. Ayşe’nin Peyami’ye yazdığı mektuplardan onun işgal ile ilgili düşüncelerini öğreniriz. Ona göre işgal İngilizlerin Türklere hakaretidir ve ordumuz bunu cezalandırmalıdır. Ayşe’de Halide Edip’ten önemli izler bulunmaktadır. Halide Edip’in romandaki temsilcisidir. Onun Kurtuluş Savaşındaki görevlerini yapmaktadır.

Romandaki bir başka önemli karakter ise ihsan’dır. O Ayşe olmasa da savaşa katılacaktı. Çünkü bir subaydı. Nitekim İstanbul’un işgalinden hemen sonra Anadolu’ya geçti ve Adapazarı civarında Halife Ordusu ile savaştı. İhsan İnönü savaşlarında ve Sakarya’da önemli işler başarır ve Sakarya Savaşı sırasında şehit olur. Onun asıl trajedisi Ayşe’ye olan aşkıyla başlamıştır. İhsan karakteri son derece kararlı ve ateşli bir asker olmasına rağmen ‘Ayşe isteseydi savaş meydanını bile terk ederdim’ diyebilecek kadar da çelişkiler içinde anlatılmıştır.

Romandaki karakterler yeterince derin ve tutarlı işlenmemiştir. Romandaki aşk teması da çok zayıftır. Yazar ne gelişiminde ne de tiplerin yaratılmasında yeterli titizliği gösterememiş, derinleşememiştir. Kezban, Mehmet Çavuş, Miralay Haşmet Bey ve Ahmet Rıfkı tiplemeleri de romanın dramatik yapısına katkıda bulunmamıştır. Yazar kahramanlarına karşı son derece tarafsız davranmıştır. Aslında bu romanda keskin sınırlarla ayrılmış taraflar da yoktur. Kahramanların kendi aralarındaki veya iç dünyalarındaki çatışmalar çok basittir ve inandırıcı değildir. Örneğin Mehmet Çavuş’un cephe değiştirmesi sadece basit ve cahil biri insanın tavır değiştirmesinden ibarettir. Oysa doğru yolu bulmak veya bir tarafa ihanet etmek bu kadar kolay bir şey değildir.

Anadolu romanı tanımlaması ilk kez Ömer Seyfettin tarafından ‘Yalnız Efe’ için kullanılmış ancak o dönem yazarları tarafından kısa sürede benimsenerek yaygınlaşmıştır.


DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ:
Eserde coşkulu, heyecanlı bir dil kullanılmıştır. Ancak yazarın Türkçesinin zayıflığı yer yer çok belirgindir. Tanımlamalar, betimlemeler, analizler, tahlillerde kitabi bir dil kullanılmıştır. Örneğin ‘bu akşam içim hülya yapmak istiyor’ veya ‘seninle e gider, İzmir’de bir çiftlik yaparız’ vb. Öte yanda bu kusurları örten bir realizm, bir dürüstlük ve bir coşku, bir inanmışlık var ki okuru hala etkilemektedir.

Romanda bazı olaylar, örneğin bir yolculuk veya bir cephanenin gizlenişi çok ayrıntılı anlatılmış bu da romanın genel akışını ve dengesini olumsuz etkilemiştir.

Romanda teferruat boldur. Bir yolculuk olanca teferruatı ile anlatılmış. Bir cephenin bulunduğu yerden alınıp başka bir yere götürülmesi sayfalar sürüyor.

Bütün bunlara rağmen, romanın bütün kusurlarını örten bir realizm, okuyanı hayran bırakan bir dürüstlük ve inanmışlık var.

YAZAR HAKKINDA BİLGİ:


Yazıya Tepkini Göster!

71 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. çok güzel bilgiler var teşekkür ederim herkese öneriyorum

  YanıtlayınSil
 2. Size ve sitenize çok teşekkür ederim.Kitabın unsurlarına da yer vermeniz ödevim açısından çok iyi oldu.Sağolun!

  YanıtlayınSil
 3. cook tesekkür ederim yararlandıgım en güzel site ve bilgiler.......

  YanıtlayınSil
 4. tesekurler bu notlarla kesin yuz alırım

  YanıtlayınSil
 5. çalışkan öğrencilere harika bir fırsat

  YanıtlayınSil
 6. ADMİN Özeti doğru demi gerçekten

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Evet ben kitabı okudum gercekten hepsi dogru

   Sil
  2. çok erken cevap vermişsin

   Sil
  3. Sende laf sokmak için baya erken cevap vermişsin

   Sil
 7. Özetler doğrumu gerçekten ?

  YanıtlayınSil
 8. çok yardımcı oldu çok teşekkürler :))))

  YanıtlayınSil
 9. faydalı ama özet çok kısaymış

  YanıtlayınSil
 10. Çok güzel bir kitap herkesin okumasını tavsiye ederim. Bu özet içinde çok teşekkür ederim:)))

  YanıtlayınSil
 11. Çok güzel bir kitap herkesin okumasını tavsiye ederim. Bu özet içinde çok teşekkür ederim:)))

  YanıtlayınSil
 12. Özet için teşekkürler ve inşallah dogrudur

  YanıtlayınSil
 13. ödevim için çok iyi oldu t$q

  YanıtlayınSil
 14. Gerçekten teşekkürler,ödevime çok yardımcı oldu.

  YanıtlayınSil
 15. bu özete güvendim okudum sınava girdim 25 aldım eve geldim babam beni dözdü p oynamamamı yasakladı bunu olaydan 1 ay sonra yazıyom bu özeti çıkaranın allah bin belasını versin

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. tovbe tovbe

   Sil
  2. Özet okuyarak sınava girersen olmaz tabii git kitabın kendisini oku ayrıntılar burada yer almıyor.

   Sil
 16. ççok güzell saolun

  YanıtlayınSil
 17. @Adsız :))) yoruma çok güldüm, şaka değil mi bunlar ?

  YanıtlayınSil
 18. Allah razı olsun sınavda çıkıcaktı tedirgin oluyodum artık korkum yok yazanın eline ayağına sağlık benden 10 üzerinden 10 :)

  YanıtlayınSil
 19. yapımında emeği bulunan herkese teşekkürler

  YanıtlayınSil
 20. elinize emeğinize sağlık çok işime yaradı :)

  YanıtlayınSil
 21. Kesinlikle doğru özet ve inceleme, teşekkürler, proje ödevimden 100 aldım...Allah razı olsun :))

  YanıtlayınSil
 22. SAOLUN BUNUNDAH KISASI YOKMU

  YanıtlayınSil
 23. YAYINDA YAPIMDA EMEGI GECEN HERKESE TESEKKURLER

  YanıtlayınSil
 24. teşekürler dostlarım. :) yardımız dokundu gerçekten bakalım yarınki sunumda ne yapacağım ?

  YanıtlayınSil
 25. Sağolun. Odevimde cok yardımci oldu. Bu siteyi seviyorum.

  YanıtlayınSil
 26. Okul ödevim için gerekliydi ve burada aradığım bütün bilgiler var. Çok güzel olmuş, teşekkürler. -Defne

  YanıtlayınSil
 27. sayfa 122 ve 123deki ses olaylarını açıklarmısınz 5 ocak' a kadar

  YanıtlayınSil
 28. Çok güzel odevime yardımcı oldu

  YanıtlayınSil
 29. Ozeti odevim için tamı tamına yardımcı oldu. teşekkürler lütfen daha fazla kitaba böyle yorum yazin

  YanıtlayınSil
 30. Bu özete güvendim 30 aldım bilgisayar yasaklandı babam dövdü bu olaydan 1 ay sonra yazıyorum

  YanıtlayınSil
 31. Keşke kopyala yapıştır yapabilsek ödeve lazım

  YanıtlayınSil
 32. Birbiazcik eksik buldum teknik yapisi dil uslup hakkinda bilgu olsaydi daha iyi olurdu:)

  YanıtlayınSil
 33. Teşekkürler AdmiN.....

  YanıtlayınSil
 34. olay örgüsü nerde la

  YanıtlayınSil
 35. Adamın Dibisin Admin Allah Razı Olsun Performans ödevimdeki herşey var çok sağol :)

  YanıtlayınSil
 36. Adamın Dibisin Admin Allah Razı Olsun Performans ödevimdeki herşey var çok sağol :)

  YanıtlayınSil
 37. Güzel bir acıklama olmuş teşekkür ederim :)

  YanıtlayınSil
 38. Sınava girecem allah raZı olsun ugrasmissiniz amma velakin bu kadar kısa ozet mi olur

  YanıtlayınSil
 39. çok işime yaradı çok teşekkürler.

  YanıtlayınSil
 40. İnşallah ben 100 alirim özetten

  YanıtlayınSil
 41. inş sınavdan 100 alırım bu arada teşekkürler özet için

  YanıtlayınSil
 42. Allah rahzı olsun çok korkmuştum ama artık korkmuyorum çok eğlenceli OLEYYY😀

  YanıtlayınSil
 43. Allah rahzı olsun çok korkmuştum ama artık korkmuyorum çok eğlenceli OLEYYY😀

  YanıtlayınSil
 44. İNŞALAH BANADA YARDIMCI OLUR

  YanıtlayınSil
 45. cok guzel vala ıyı vala cokvı6ı vala

  YanıtlayınSil
 46. Gerçekten çok işime yaradı eliniz sağlık çok teşekkürler

  YanıtlayınSil
 47. hangi döneme aitdir ?

  YanıtlayınSil
 48. gerçekten çok lazım oldu saolun

  YanıtlayınSil
 49. Bunun neresi doğru özet!Hiçbir şekilde özette sebep sonuç ilişkisi kurulmamış.Ve büyük eksiklikler var.Siz sanırım özetten özet çıkarmışsınız...

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar