ZAMİRLER (ADILLAR) TEST SORULARI 
Soru  1 
İlgi zamiri, bir belirtili ad takımından, kaldırılan tamlananla ilgisini göstermek üzere tamlanana ulanan -ki ekidir.
Bu tanıma göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?
A)  Alnındaki çizgiler giderek çoğalıyordu.
B)  Odaların temizliği bitti, salonunki kaldı.
C)  İçinizdeki sese kulak vermelisiniz.
D)  İnsanları sev ki onlar da seni sevsin.
E)   Sen ki vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmursun...

Soru  2 
I. İçimde fırtına öncesi bir durgunluk sanki.
II. Her adımın bilinmeyen bir sonsuzluğa koşar.
III.  Ben uzaydayım bu dünyada değilim.
IV. Gözlerime yaşlarla dolu bulutları doldurdum.
V. Sıkarım yumruklarımı kanar avuçlarım.
Yukarıdaki dizelerin hangisinde, iyelik zamiri kullanılmamıştır?
A)  I.
B)  II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  3 
... çok ilginç buldum.
Bu sözlerin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse, kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği olur?
A)  Yazdıklarını
B)  Yazılarınızı
C)  Yazdıklarınızı
D)  Yazıları
E)   Yazılanları

Soru  4 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıldan türemiş bir sözcük ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?
A)  Başkasının sorunları da ilgilendirmeli insanı.
B)  Evin bütün işini o yapıyormuş.
C)  Her şeyin başı sağlıkmış gerçekten.
D)  Kimsesizin halinden yine kimsesizler anlar.
E)   Hepsinin derdi aşağı yukarı aynı.
Soru  5 
Bir cümlede, işaret zamirleriyle üçüncü tekil ya da çoğul kişi zamirlerinden biri özne olduğunda özneden sonra virgül (,) konur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A)  Adam, kuşkuyla etrafı süzmeye başladı.
B)  Şu insanları anlamıyorum bazen.
C)  Bunları, serin bir yerde saklamanız gerekir.
D)  Bu genç, dün de aramıştı sizi.
E)   Onlar, birer birer gelip bizimle ilgilendiler.


Soru  6 
Falan" sözcüğü, bir addan sonra kullanılırsa, "o adın benzerleri" anlamında belgisiz zamir olur.
Aşağıdakilerden hangisinde "falan" sözcüğü, bu açıklamanın dışında bir görevle kullanılmıştır
A)  Beni falan kişinin ne düşündüğü ilgilendirmiyor.
B)  İşiniz uzayabilir; yanınıza yiyecek falan alın.
C)  Bu iş için para falan gerekmiyor.
D)  Sakın bana öğüt vermeye falan kalkmayın!
E)   Biz bu kazançla ev falan alamayız.

Soru  7 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl, tamlayan olarak kullanılmıştır?
A)  Çocuk, bütün gece ağlayıp durdu.
B)  Öğretmen, hiçbirimizin sözüne inanmadı.
C)  İhtiyarın kimsesi yokmuş, komşuları bakıyormuş ona.
D)  Ekmeklerin bazıları iyi pişmemiş.
E)   Öteki arkadaşlarla da görüşmemiz gerekir.

Soru  8 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A)  Hepsi sizler için çocuklar / Bir demer kır çiçeği, bir hasret öpücüğü
B)  Yalnızlığı yaşıyorduk hepimiz / Suskun kalsak çığlıktı gözlerimiz.
C)  İyice aç gözlerini iyice gör / Ötesi yalan bu işin
D)  Bir soluk al ver / Yaşıyorum demen için o da yeter
E)   Bir bütündür şiirle yaşam / Gündüzle gece gibi

Soru  9 
Bir cümlede özne olarak kullanılan belgisiz zamir, çoğul iyelik eki alırsa cümlenin yüklemi üçüncü tekil kişi de olabilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu kurala bir örnektir?
A)  Böyle olmasını kendimiz istedik.
B)  Bunların çoğu bilinen şeyler.
C)  Hiçbirimiz, gecenin bitmesini istemiyordu.
D)  Şunların bazıları işe yarar.
E)   Onların birkaçını bize ayırmış.


Soru  10 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belgisiz adıl kullanılmamıştır?
A)  Eski öğrencilerimin birçoğunu gördüm.
B)  İçlerinden birinin saçları dökülmüş.
C)  Başkalarına tepeden bakan insanlardan hoşlanmam.
D)  Bunların hepsini yeme, birazı da yarına kalsın.
E)   Bazı arkadaşlar bize sitem etti.

Soru  11 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?
A)  Bu konuda ne öneriyorsunuz?
B)  Bana neden söylemediniz?
C)  Ne gülüp duruyorsun öyle?
D)  Siz niye katılmadınız?
E)   Bizi niçin dinlemiyorsunuz?

Soru  12 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı zamir olan bir ad tamlaması vardır?
A)  Ne parası istiyorsunuz?
B)  Kitabın neresini beğenmedin?
C)  Beni arayan, kimin nesiymiş?
D)  Siz neyin hesabını soruyorsunuz?
E)   Kadının kimi kimsesi yok mu?

Soru  13 
O ev bizim, şu da amcamın." cümlesindeki "şu" sözcüğü, sözcük çeşidi yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "bu" sözcüğü ile özdeştir?
A)  Ona bu aklı kimin verdiğini biliyorum.
B)  O, bu işin altından kolay kalkamaz.
C)  Kitabın bu sayfası silik, okunmuyor.
D)  Onunla görüşmeliyim; bu benim için çok önemli.
E)   Çocukluğumuz bu mahallede geçti.

Soru  14 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?
A)  En çok korktuğum da buydu.
B)  Bu alanda yeni gelişmeler var.
C)  Onlar şu yoldan gittiler.
D)  Böyle durumlarda susmayı yeğlerim.
E)   Sizinle gelmemi söyleyen oydu.

Soru  15 
Aşağıdakilerin hangisinde "şu" sözcüğünün türü farklıdır?
A)  Beni arayan şu çocuk muydu?
B)  Şu tozlu yollar size ne anlatıyor?
C)  Bütün bunları sana şu görevli mi söyledi?
D)  Şu beni duygulandıran şarkıyı yine söyler misin?
E)   Sizin için şu daha uygun değil mi?

Soru  16 
İşaret zamirleri, yerleri işaret edilen varlıkların yerine kullanılır. Yer ve tarz anlamı verir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tarz anlamı veren işaret zamiri kullanılmıştır?
A)  Böyle bir sorununuzun olduğunu bilmiyordum.
B)  Siz öylesini görmemişsinizdir sanırım.
C)  Şuradan şuraya adım atacak halim kalmadı.
D)  Biz buraları hiç görmemiştik.
E)   Orayı çok beğendiğimizi söyledim.

Soru  17 
Aşağıdakilerin hangisinde anlam karışıklığını gidermek için cümlede "kişi adılı" kullanmak zorunludur?
A)  Anneni, babanı, bizi de düşünmelisin.
B)  En küçük kardeşleri ilkokula başlamış.
C)  Kapının önünde arkadaşların bekliyor.
D)  Dostları onu hiç yalnız bırakmadı.
E)   Sorularını nasıl yanıtlayacağımı düşünüyorum.

Soru  18 
I. Akşama doğru ondan telefon geldi.
II. Onu ilk bakışta tanımıştım.
III. Bunu ondan beklemezdik doğrusu.
IV. Toplantıda o da söz aldı.
V. Onun bu işin altından kalkacağını sanmıyorum.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde "o" sözcüğü özdeş görevde kullanılmıştır?
A)  I. ve III.
B)  II. ve III.
C)  III. ve IV.
D)  III. ve V.
E)   I. ve IV.

Soru  19 
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük kişi adılıdır?
A)  Kimi, oturduğu yerde uyukluyor.
B)  Kendi ağzından duydum bunları.
C)  Bazısı, toplantıyı terk etti.
D)  Hepsi, merakla sonucu bekliyor.
E)   Herkes kendi fikrini söyledi.

Soru  20 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, I. çoğul kişi zamirinin (adılının) yerine kullanılmış bir sözcük vardır?
A)  Bizlere bu konuda bilgi verilmedi.
B)  Kendileri de işin ciddiyetini kavrayamamış.
C)  Onların ne yapmak istediğini anlamıyorum.
D)  Kendinizi bizim yerimize koyarak düşünmelisiniz.
E)   Size kendimizi tanıtmaya çalıştık.

Soru  21 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü kişi adılı (zamir), belirtili nesne görevinde kullanılmıştır?
A)  Çocuk, kendisine güveniyor.
B)  Çocuk, bunu kendisi yapmış.
C)  Çocuk, kendisini çok yoruyor.
D)  Çocuk, kendisinden söz ediyor.
E)   Çocuk, kendisiyle yarışıyor.

Soru  22 
Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümleden ikinciye geçilirken yüklem kişi bakımından pekiştirilmiştir?
A)  Bunları ona yarın sen götür. / Yarın bunları ona kendin götür.
B)  Bugün seni mutlaka görmeliyim. / Seni bugün mutlaka görmeliyim.
C)  Hastalandığımı duyunca beni neden ara madın? / Hastalandığımı duyunca neden beni aramadın?
D)  Bana bütün bunları o anlattı. / Bütün bunları bana o kendisi anlattı.
E)   Bunu ona hemen söylemeliyim. / Hemen ona bunu söylemeliyim.

Soru  23 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?
A)  Gökyüzü sallanıyor mu ne / Nedir bütün gece devinen mavilikte
B)  Yüzyıllardır bilir misin / Neden tuzludur sular Akdeniz'in
C)  Gün biraz eksik doğardı, biz biraz fazla / Kaçıncı kiracısıyız güneşin
D)  Rüzgar tersine esiyor niçin / Eski günler geri mi gelecek
E)   Neden yine kaynaştı havalar / Saadet mi getiriyor rüzgar

Soru  24 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zamir kullanılmamıştır?
A)  Herkes bir an önce uzaklaşmak istiyordu.
B)  Sen hangisini beğendiğini söyle.
C)  O adamı, bir daha bu mahallede görmedim.
D)  Onu değil, öteki kitabı istemiştim.
E)   Bunları kendisinin görmesi gerekir.

Soru  25 
Öğretmenim bana yol gösterdi.
Bu cümlede altı çizili sözcüğün aldığı ek, aşağıdakilerin hangisinde farklı işlevde kullanılmıştır?
A)  Dünyayı kucaklar sonsuz sevgim.
B)  Tüm insanlara açık yüreğim.
C)  Herkesin mutlu olmasıdır dileğim.
D)  Kolay bükülmez benim bileğim.
E)   Ben on sekiz yaşında bir gencim.

Soru  26 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "-ki" eki yerine bir ad kullanılabilir?
A)  Evdekileri de düşünmek zorundayım.
B)  Arkadaşınınki senin önerinden daha man-tıklı.
C)  Sizdeki para hiçbirimizde yok.
D)  Akşamki konuklar erken geldiler.
E)   Buradaki işimi bitirince gelirim.

Soru  27 
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi "çoğul üçüncü kişi iyelik eki" almıştır?
A)  Kitaptaki soruları çözdü.
B)  Balkondaki çiçekleri suladı.
C)  Eldeki paraları bitti.
D)  Vitrindeki ayakkabıları beğenmedi.
E)   Masadaki tabakları topladı.

Soru  28 
Akşam(I) balkona(II) çıktığımda(III) gördüm(IV) gittiklerini(V).

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin yerine farklı türden bir sözcük getirilebilir?
A)  I.
B)  II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  29 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "adam" sözcüğü, belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır?
A)  Adam, bir çay daha istedi.
B)  Aslında, kimsenin adamı olmanız gerekmez.
C)  Onlar, adamı kukla gibi oynatır.
D)  Mustafa Kemal, büyük bir dava adamıydı.
E)   Bu adamı bir yerden tanıyorum.

Soru  30 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı türde iki zamir farklı görevde kullanılmıştır?
A)  Onun durumu, hepimizi üzüyor.
B)  Bunları, kimseye söylemeyeceğimi bilmelisiniz.
C)  Onu burada görmek istemiyorum.
D)  Bazıları herkesin aklına uyar.
E)   Her şeyin tadı değişmiş buralarda.

Soru  31 
Aşağıdaki cümlelerde belgisizlik bildiren sözcüklerden hangisi, görev yönünden diğerlerinden farklıdır?
A)  Anlattıklarınızın çoğu bildiğimiz şeyler.
B)  Bir gün siz de anlayacaksınız bunları.
C)  Her insanın kendince sorunları vardır.
D)  Kendisi, hiçbir arkadaşını aramıyor.
E)   Bazı günler, birkaç arkadaşa rastlıyorum.

Soru  32 
Göster deniz fenerim nerede
Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri, ad tamlamasının tamlayanını öğrenmeye yöneliktir?
A)  Hangi mağazadan aldınız bunları?
B)  Onlar kimin adresini sordular?
C)  Siz bunun nesini beğenmediniz?
D)  Öğrencilerin kaçı başarılı oldu?
E)   Kardeşinin neresi ağrıyormuş?

Soru  33 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru zamirine yer verilmemiştir?
A)  Hanginiz bilir benim kadar / Karpuzdan fener yapmayı
B)  Neler görmüş, neler öğrenmişti kim bilir / Yaşamla boğazlaşırken
C)  Hangi yaşamı sorgular zaman / Ansızın çalan hangi saat
D)  Ölsem mi diyorum / Kim duyar kim dayanır
E)   Bana sonsuzu anlat

Soru  34 
İşaret zamirleri adların yerlerini tuttukları gibi, önce geçmiş bir kavramın, bir cümlenin, bir önermenin de yerini tutar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki işaret zamiri bir önermenin yerini tutmaktadır?
A)  Şu senin, bunu da kardeşine verirsin.
B)  Annem bunu duyarsa çok üzülür.
C)  Onu beğenmediniz galiba.
D)  Öteki beriki ne söylerse söylesin, aldırmayın.
E)   Başarı planlı çalışmayı gerektirir,bunu unutmayın.

Soru  35 
Bu" işaret zamiri, bazen bir adla birlikte kullanılarak "ne de olsa, ne yapılsa" anlamında, kalıplaşmış bir söz oluşturur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?
A)  Boşuna üzülüyorsun, insan bu; iyilik de yapar, kötülük de.
B)  Bu konu, bir bakıma hepimizi ilgilendiriyor.
C)  Dünya bu kadar pisliği taşıyamaz artık.
D)  Bu başarıyı, ailemin desteğine borçluyum.
E)   Arkadaşımın hediyesi bu; onu sana veremem.

Soru  36 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ki", ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?
A)  Ağacın büyüyen sesindeki ezgi / Ve toprağın bizim olan kokusu
B)  Bir mevsim var ki üşütür yeşilliğimi / Ben geceyle gündüzü bilirim yılları değil
C)  Sardı o her akşamki sessizlik yokuşları / Bir âlem doğdu yine giden günle beraber
D)  Rüzgârın soluğu değdi yaprağa / Yapraktaki sevinci görecektin
E)   Seninki de kolay değil kardeşim / Bilmezler bunu yalnız yaşamayanlar

Soru  37 
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zamirin, hangi kavramın yerine kullanıldığı belirgindir?
A)  Size ötekinin daha iyi olduğunu söylemiştim.
B)  Arkadaşınız bunu size vermemi söyledi.
C)  Bunların hiçbiri işimize yaramaz.
D)  Çocuğu komşuya bırakmıştım, onu almaya gidiyorum.
E)   Bunları ona daha önce de söylemiştim.

Soru  38 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, "kendisine söz söylenen" kişinin adının yerine geçen bir sözcük kullanılmıştır?
A)  Yolcuyum bir kuru yaprak misali / Rüzgârın önüne katılmışım ben
B)  Birden gülümseyen yüzün / Ve sen gülünce açan güller
C)  Biz değil miydik oysa / Öldüren onları
D)  Sizlerle bulmalıyız / Göldeki huzur şarkılarını
E)   Ben miyim yiten ya da onlar mı / Ellerim iki yanda umarsız

Soru  39 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işaret zamiridir?
A)  Onun en sevdiği şarkı bu muydu?
B)  Kapıda duran adam kim?
C)  Bu sözleri söyleyen o muydu?
D)  Dün beni arayan siz miydiniz?
E)   Sizi böyle düşündüren nedir?

Soru  40 
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zamirin atılması, cümlede anlam daralmasına yol açmaz?
A)  Bu filmi ben daha önce de izlemiştim.
B)  Bu kitapları sana aldım.
C)  Hiçbiri söylediklerimi ciddiye almadı.
D)  Toplantıda alınan kararlara bazıları karşı çıktı.
E)   Babam, o parayı kimden aldığımı bilmiyor.

Soru  41 
Çoğul kişiler için kullanılan kişi zamirleri, çoğul ekiyle yeniden çoğullanabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır?
A)  Sizin sorunlarınızı çözmek bizim görevimiz.
B)  Sizlerden duymak istediğim de buydu.
C)  Çocuklar, kendilerine böyle davranılmasını istemiyorlar.
D)  Bizi yarı yolda bırakacaklarını biliyordum.
E)   Ben onlara her türlü yardımı yapmaya hazırım.

Soru  42 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adının yerine geçen bir sözcük, ad tamlamasında tamlanan olarak kullanılmıştır?
A)  Gülmemek için kendimi zor tuttum.
B)  Benim kalemlerimi kim aldı?
C)  Ayşe'nin kendisi de bu işe çok şaşırmış.
D)  Onun kardeşi de sınava girmiş.
E)   Senin giysilerini temizleyiciye verdim.

Soru  43 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üçüncü çoğul kişi zamirinin yerine geçen bir sözcük kullanılmıştır?
A)  Yine de kendimi savunmak zorundayım.
B)  İşi bu noktaya getiren de kendisi.
C)  Ne olursa olsun, kendinizi de düşünmelisiniz.
D)  Kendimizi unuttuk, onlarla uğraşıyoruz.
E)   Biz kendilerine gerekeni söyledik.

Soru  44 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "zamir" görevli sözcük yer almamıştır?
A)  İnsan nasıl konuşur kendisiyle / Nasıl koşar aynalara
B)  Dalga geçerim kimi zaman da / O da benim vazifem
C)  Gökyüzünü boyarım her sabah / Hepiniz uykudayken
D)  Sanırım ki günler hep güzel gidecek / Her sabah böyle bahar
E)   İçim kör bir kuyu gibi derin / Bir şey beklemiyor benden artık

Soru  45 
Her kaldırımda ayak izlerim
Kendimden bir parça bırakmışım gibi
Yalnızlık günlerimi anımsatır
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)  Belirtisiz ad tamlaması
B)  Kişi zamiri
C)  Sıfat tamlaması
D)  İyelik zamiri
E)   Belgisiz zamir

Soru  46 
I. Çocuklar bakıyorlar, gözlerinde mavilik
Bize bakıyorlar çocuklar, bir deri bir kemik
II. Çocuklar tutamıyorlar ellerinde oyuncakları
Çocuklar, koşamaz olmuş bacakları
III. Bakıyorlar her akşam elimize
Hesap sormak ister gibi hepimize
IV. Benizleri sapsarı, hasta
Çocuklar bedbaht bu yaşta
V. Kim getirip koymuş onları yanımıza
Bakıyorlar çizgi çizgi alnımıza
Yukarıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir vardır?
A)  I.
B)  II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  47 
Hava iyice kararmış, tarlaların(I) rengi koyulaşmıştı.
Yağmur ince ince çiseliyordu. Gözleri(II) yeşil ekinlerin(III)
üzerinde acıyarak dolaşıyordu,"Onları(IV) bir kurtarabilsem!" sözleri(V) içini yiyordu.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, bir varlığın neye ait olduğunu belirten ek almıştır?
A)  I.
B)  II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  48 
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "O" sözcüğü ötekilerden farklı türde kullanılmıştır?
A)  O, bundan daha ucuz ve kaliteliydi.
B)  O bizi destekleyeceğine söz verdi.
C)  Bakın o da bu konuda bizim gibi düşünüyor.
D)  Meraklanmayın, o sizi anlayışla karşılar.
E)   Hiç kuşkum yok, o da bir gün bize hak verecek.

Soru  49 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük, türce ötekilerden farklıdır?
A)  Bu yazıları daha önce de okumuştum.
B)  Son birkaç soruya bakamadan sınav bitti.
C)  Şurada bekleyin, hemen döneceğim.
D)  Her şey istediğimiz gibi olmuştu.
E)   Öteki kitapları da buraya koyabiliriz.

Soru  50 
Kaf Dağı'nın ardında
Mutluluk aramam ben
Bütün yelkenlerini şişirmiş
Boğaz'da giden gemi
Onu gördüğüm zaman
Hayallere dalmamak elimde mi?
Bu dizelerde, aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A)  Sıfat grubuna
B)  Zincirleme ad tamlamasına
C)  Kişi zamirine
D)  İşaret zamirine
E)   Belirsizlik zamirine

Soru  51 
Sonlarına getirildikleri sözcüklerin karşıladığı kavramların kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu belirten eklere iyelik ekleri denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?
A)  Tadı hoşuma gitmedi.
B)  Üzüntüsü, yüzünden anlaşılıyor.
C)  Sesi, hiç yabancı değildi.
D)  Bebeği, doktora götürmüşler.
E)   Arkadaşı, onu aramamış.

Soru  52 
İlgi zamiri olan "-ki" eki, bazen bir cümlede tamlananları aynı sözcük olan iki tamlamadan ikincisinde, tamlanan sözcüğün yerini tutarak, o sözcüğün tekrarlanmasını önler.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A)  Sokaktaki insanın sorunları göz ardı edilmemelidir.
B)  Elinizdekileri masaya bırakıp oturabilirsiniz.
C)  Akşamki programı arkadaşlar da beğenmemiş.
D)  Evin borcu bitti; arabanınki devam ediyor.
E)   Onunki bugünlerde hiç aramıyormuş.

Soru  53 
Bu adam kimdi(I), nereliydi(II), ne(III) istiyordu, hangimizi(IV) tanıyordu, burayaneden(V) gelmişti?

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi soru zamiri (adılı) değildir?
A)  I.
B)  II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  54 
Aşağıdakilerin hangisinde yer anlamlı bir işaret zamiri kullanılmamıştır?
A)  Şuraya oturup biraz dinlenelim.
B)  Buraya daha önce hiç gelmemiştik.
C)  Oraya varınca bizi ararsın.
D)  Eskiden buralarda meyve bahçeleri vardı.
E)   Şunları da yanına almayı unutma!

Soru  55 
Aşağıdakilerin hangisinde, anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir kişi zamiri getirmek gerekir?
A)  Gerçekten böyle düşündüğüne inanmıyorum.
B)  Biraz önce buradan geçtiklerini gördüm.
C)  Ne yapmak istediğini anlayamadık onun.
D)  Kaybettiğin yılların acısını sonra anlayacaksın.
E)   Düşüncelerinize katıldığımı söyleyemem.

Soru  56 
O" sözcüğü hem işaret sıfatı, hem işaret zamiri, hem de kişi zamiri olarak kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "O" sözcüğü, kişi zamiri olarak kullanılmıştır?
A)  O size yakışmaz, bunu alın.
B)  O çok pahalı, istersen ötekini alalım.
C)  Annemin en sevdiği kitaptı o.
D)  O sizden övgüyle söz etti.
E)   Bir daha duymak istemiyorum o sözleri.

Soru  57 
Kendi" zamiri, iyelik eki almış adlardan önce eksiz olarak kullanılır ve iyelik düşüncesini pekiştirir.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?
A)  Arkadaşlarımı kendim seçebilmeliyim.
B)  İnsan, kendi düşüncelerini de eleştirebilmelidir.
C)  Kendini kandırarak bir yere varamazsın.
D)  Bunları ona kendim söyleyeceğim.
E)   Kendine güvenmeyen kişi, başkalarına da güvenmez.

Soru  58 
Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A)  Öğretmen, bunları bize verdi.
B)  O olaydan sonra görüşmedik onunla.
C)  Birkaç kişi kapının önünde bekliyordu.
D)  Bu soruların hepsi de zor.
E)   Senin hangisini beğendiğini biliyorum.

Soru  59 
Zamirler, adların yerini tutan sözcüklerdir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A)  Yazdıklarını, yaşadıklarıyla sınırlayan bir yazardır o.
B)  Zaman zaman bunu kendisi de dile getirir.
C)  Sanatçı, malzemesini nereden alacağını bilir.
D)  Hiçbir yazar toplumun dışında kalamaz.
E)   Yazar, neyi nasıl yansıtacağını bilen kişidir.

CEVAPLAR:

Soru  1 (
İlgi zamiri, bir belirtili ad takımından, kaldırılan tamlananla ilgisini göstermek üzere tamlanana ulanan -ki ekidir.
Bu tanıma göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?


 Alnındaki çizgiler giderek çoğalıyordu.
 Odaların temizliği bitti, salonunki kaldı.
 İçinizdeki sese kulak vermelisiniz.
 İnsanları sev ki onlar da seni sevsin.
 Seninki yine bir şeye bozulmuş.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Odaların temizliği bitti, salonunki kaldı.Soru  2 (
I. İçimde fırtına öncesi bir durgunluk sanki.
II. Her adımın bilinmeyen bir sonsuzluğa koşar.
III. Aslında ben uzaydayım bu dünyada değilim.
IV. Gözlerime yaşlarla dolu bulutları doldurdum.
V. Sıkarım yumruklarımı kanar avuçlarım.
Yukarıdaki dizelerin hangisinde, iyelik zamiri kullanılmamıştır?


 I.
 II.
 III.
 IV.
 V.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

III.Soru  3 (
... çok ilginç buldum.
Bu sözlerin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse, kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği olur?


 Yazdıklarını
 Yazılarınızı
 Yazdıklarınızı
 Yazıları
 Yazılanları


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

YazdıklarınıSoru  4 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıldan türemiş bir sözcük ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?


 Başkasının sorunları da ilgilendirmeli insanı.
 Evin bütün işini o yapıyormuş.
 Her şeyin başı sağlıkmış gerçekten.
 Kimsesizin halinden yine kimsesizler anlar.
 Hepsinin derdi aşağı yukarı aynı.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Kimsesizin halinden yine kimsesizler anlar.Soru  5 (
Bir cümlede, işaret zamirleriyle üçüncü tekil ya da çoğul kişi zamirlerinden biri özne olduğunda özneden sonra virgül (,) konur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır?


 Adam, kuşkuyla etrafı süzmeye başladı.
 Şu insanları anlamıyorum bazen.
 Bunları, serin bir yerde saklamanız gerekir.
 Bu genç, dün de aramıştı sizi.
 Onlar, birer birer gelip bizimle ilgilendiler.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Onlar, birer birer gelip bizimle ilgilendiler.Soru  6 (
Falan" sözcüğü, bir addan sonra kullanılırsa, "o adın benzerleri" anlamında belgisiz zamir olur.
Aşağıdakilerden hangisinde "falan" sözcüğü, bu açıklamanın dışında bir görevle kullanılmıştır?

 Beni falan kişinin ne düşündüğü ilgilendirmiyor.
 İşiniz uzayabilir; yanınıza yiyecek falan alın.
 Bu iş için para falan gerekmiyor.
 Sakın bana öğüt vermeye falan kalkmayın!
 Biz bu kazançla ev falan alamayız.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Beni falan kişinin ne düşündüğü ilgilendirmiyor.Soru  7 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl, tamlayan olarak kullanılmıştır?


 Çocuk, bütün gece ağlayıp durdu.
 Öğretmen, hiçbirimizin sözüne inanmadı.
 İhtiyarın kimsesi yokmuş, komşuları bakıyormuş ona.
 Ekmeklerin bazıları iyi pişmemiş.
 Öteki arkadaşlarla da görüşmemiz gerekir.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Öğretmen, hiçbirimizin sözüne inanmadı.Soru  8 (
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?


 Hepsi sizler için çocuklar / Bir demer kır çiçeği, bir hasret öpücüğü
 Yalnızlığı yaşıyorduk hepimiz / Suskun kalsak çığlıktı gözlerimiz.
 İyice aç gözlerini iyice gör / Ötesi yalan bu işin
 Bir soluk al ver / Yaşıyorum demen için o da yeter
 Bir bütündür şiirle yaşam / Gündüzle gece gibi


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Bir bütündür şiirle yaşam / Gündüzle gece gibiSoru  9 (
Bir cümlede özne olarak kullanılan belgisiz zamir, çoğul iyelik eki alırsa cümlenin yüklemi üçüncü tekil kişi de olabilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu kurala bir örnektir?


 Böyle olmasını kendimiz istedik.
 Bunların çoğu bilinen şeyler.
 Hiçbirimiz, gecenin bitmesini istemiyordu.
 Şunların bazıları işe yarar.
 Onların birkaçını bize ayırmış.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Hiçbirimiz, gecenin bitmesini istemiyordu.Soru  10 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belgisiz adıl kullanılmamıştır?


 Eski öğrencilerimin birçoğunu gördüm.
 İçlerinden birinin saçları dökülmüş.
 Başkalarına tepeden bakan insanlardan hoşlanmam.
 Bunların hepsini yeme, birazı da yarına kalsın.
 Bazı arkadaşlar bize sitem etti.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Bazı arkadaşlar bize sitem etti.Soru  11 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?


 Bu konuda ne öneriyorsunuz?
 Bana neden söylemediniz?
 Ne gülüp duruyorsun öyle?
 Siz niye katılmadınız?
 Bizi niçin dinlemiyorsunuz?


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Bu konuda ne öneriyorsunuz?Soru  12 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı zamir olan bir ad tamlaması vardır?


 Ne parası istiyorsunuz?
 Kitabın neresini beğenmedin?
 Beni arayan, kimin nesiymiş?
 Siz neyin hesabını soruyorsunuz?
 Kadının kimi kimsesi yok mu?


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Beni arayan, kimin nesiymiş?Soru  13 (
O ev bizim, şu da amcamın." cümlesindeki "şu" sözcüğü, sözcük çeşidi yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "bu" sözcüğü ile özdeştir?

 Ona bu aklı kimin verdiğini biliyorum.
 O, bu işin altından kolay kalkamaz.
 Kitabın bu sayfası silik, okunmuyor.
 Onunla görüşmeliyim; bu benim için çok önemli.
 Çocukluğumuz bu mahallede geçti.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Onunla görüşmeliyim; bu benim için çok önemli.Soru  14 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?


 En çok korktuğum da buydu.
 Bu alanda yeni gelişmeler var.
 Onlar şu yoldan gittiler.
 Böyle durumlarda susmayı yeğlerim.
 Sizinle gelmemi söyleyen oydu.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

En çok korktuğum da buydu.Soru  15 (
Aşağıdakilerin hangisinde "şu" sözcüğünün türü farklıdır?


 Beni arayan şu çocuk muydu?
 Şu tozlu yollar size ne anlatıyor?
 Bütün bunları sana şu görevli mi söyledi?
 Şu beni duygulandıran şarkıyı yine söyler misin?
 Sizin için şu daha uygun değil mi?


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Sizin için şu daha uygun değil mi?Soru  16 (
İşaret zamirleri, yerleri işaret edilen varlıkların yerine kullanılır. Yer ve tarz anlamı verir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tarz anlamı veren işaret zamiri kullanılmıştır?


 Böyle bir sorununuzun olduğunu bilmiyordum.
 Siz öylesini görmemişsinizdir sanırım.
 Şuradan şuraya adım atacak halim kalmadı.
 Biz buraları hiç görmemiştik.
 Orayı çok beğendiğimizi söyledim.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Siz öylesini görmemişsinizdir sanırım.Soru  17 (
Aşağıdakilerin hangisinde anlam karışıklığını gidermek için cümlede "kişi adılı" kullanmak zorunludur?


 Anneni, babanı, bizi de düşünmelisin.
 En küçük kardeşleri ilkokula başlamış.
 Kapının önünde arkadaşların bekliyor.
 Dostları onu hiç yalnız bırakmadı.
 Sorularını nasıl yanıtlayacağımı düşünüyorum.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Sorularını nasıl yanıtlayacağımı düşünüyorum.Soru  18 (
I. Akşama doğru ondan telefon geldi.
II. Onu ilk bakışta tanımıştım.
III. Bunu ondan beklemezdik doğrusu.
IV. Toplantıda o da söz aldı.
V. Onun bu işin altından kalkacağını sanmıyorum.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde "o" sözcüğü özdeş görevde kullanılmıştır?


 I. ve III.
 II. ve III.
 III. ve IV.
 III. ve V.
 I. ve IV.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

I. ve III.Soru  19 (
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük kişi adılıdır?


 Kimi, oturduğu yerde uyukluyor.
 Kendi ağzından duydum bunları.
 Bazısı, toplantıyı terk etti.
 Hepsi, merakla sonucu bekliyor.
 Herkes kendi fikrini söyledi.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Kendi ağzından duydum bunları.Soru  20 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, I. çoğul kişi zamirinin (adılının) yerine kullanılmış bir sözcük vardır?


 Bizlere bu konuda bilgi verilmedi.
 Kendileri de işin ciddiyetini kavrayamamış.
 Onların ne yapmak istediğini anlamıyorum.
 Kendinizi bizim yerimize koyarak düşünmelisiniz.
 Size kendimizi tanıtmaya çalıştık.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Size kendimizi tanıtmaya çalıştık.Soru  21 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü kişi adılı (zamir), belirtili nesne görevinde kullanılmıştır?


 Çocuk, kendisine güveniyor.
 Çocuk, bunu kendisi yapmış.
 Çocuk, kendisini çok yoruyor.
 Çocuk, kendisinden söz ediyor.
 Çocuk, kendisiyle yarışıyor.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Çocuk, kendisini çok yoruyor.Soru  22 (
Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümleden ikinciye geçilirken yüklem kişi bakımından pekiştirilmiştir?


 Bunları ona yarın sen götür. / Yarın bunları ona kendin götür.
 Bugün seni mutlaka görmeliyim. / Seni bugün mutlaka görmeliyim.
 Hastalandığımı duyunca beni neden ara madın? / Hastalandığımı duyunca neden beni aramadın?
 Bana bütün bunları o anlattı. / Bütün bunları bana o kendisi anlattı.
 Bunu ona hemen söylemeliyim. / Hemen ona bunu söylemeliyim.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Bana bütün bunları o anlattı. / Bütün bunları bana o kendisi anlattı.Soru  23 (
Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?


 Gökyüzü sallanıyor mu ne / Nedir bütün gece devinen mavilikte
 Yüzyıllardır bilir misin / Neden tuzludur sular Akdeniz'in
 Gün biraz eksik doğardı, biz biraz fazla / Kaçıncı kiracısıyız güneşin
 Rüzgar tersine esiyor niçin / Eski günler geri mi gelecek
 Neden yine kaynaştı havalar / Saadet mi getiriyor rüzgar


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Gökyüzü sallanıyor mu ne / Nedir bütün gece devinen mavilikteSoru  24 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zamir kullanılmamıştır?


 Herkes bir an önce uzaklaşmak istiyordu.
 Sen hangisini beğendiğini söyle.
 O adamı, bir daha bu mahallede görmedim.
 Onu değil, öteki kitabı istemiştim.
 Bunları kendisinin görmesi gerekir.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

O adamı, bir daha bu mahallede görmedim.Soru  25 (
Öğretmenim bana yol gösterdi.
Bu cümlede altı çizili sözcüğün aldığı ek, aşağıdakilerin hangisinde farklı işlevde kullanılmıştır?


 Dünyayı kucaklar sonsuz sevgim.
 Tüm insanlara açık yüreğim.
 Herkesin mutlu olmasıdır dileğim.
 Kolay bükülmez benim bileğim.
 Ben on sekiz yaşında bir gencim.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Ben on sekiz yaşında bir gencim.Soru  26 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "-ki" eki yerine bir ad kullanılabilir?


 Evdekileri de düşünmek zorundayım.
 Arkadaşınınki senin önerinden daha man-tıklı.
 Sizdeki para hiçbirimizde yok.
 Akşamki konuklar erken geldiler.
 Buradaki işimi bitirince gelirim.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Arkadaşınınki senin önerinden daha man-tıklı.Soru  27 (
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi "çoğul üçüncü kişi iyelik eki" almıştır?


 Kitaptaki soruları çözdü.
 Balkondaki çiçekleri suladı.
 Eldeki paraları bitti.
 Vitrindeki ayakkabıları beğenmedi.
 Masadaki tabakları topladı.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Eldeki paraları bitti.Soru  28 (
Akşam(I) balkona(II) çıktığımda(III) gördüm(IV) gittiklerini(V).

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin yerine farklı türden bir sözcük getirilebilir?


 I.
 II.
 III.
 IV.
 V.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

II.Soru  29 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "adam" sözcüğü, belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır?


 Adam, bir çay daha istedi.
 Aslında, kimsenin adamı olmanız gerekmez.
 Onlar, adamı kukla gibi oynatır.
 Mustafa Kemal, büyük bir dava adamıydı.
 Bu adamı bir yerden tanıyorum.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Onlar, adamı kukla gibi oynatır.Soru  30 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı türde iki zamir farklı görevde kullanılmıştır?


 Onun durumu, hepimizi üzüyor.
 Bunları, kimseye söylemeyeceğimi bilmelisiniz.
 Onu burada görmek istemiyorum.
 Bazıları herkesin aklına uyar.
 Her şeyin tadı değişmiş buralarda.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Bazıları herkesin aklına uyar.Soru  31 (
Aşağıdaki cümlelerde belgisizlik bildiren sözcüklerden hangisi, görev yönünden diğerlerinden farklıdır?


 Anlattıklarınızın çoğu bildiğimiz şeyler.
 Bir gün siz de anlayacaksınız bunları.
 Her insanın kendince sorunları vardır.
 Kendisi, hiçbir arkadaşını aramıyor.
 Bazı günler, birkaç arkadaşa rastlıyorum.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Anlattıklarınızın çoğu bildiğimiz şeyler.Soru  32 (
Göster deniz fenerim nerede
Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri, ad tamlamasının tamlayanını öğrenmeye yöneliktir?


 Hangi mağazadan aldınız bunları?
 Onlar kimin adresini sordular?
 Siz bunun nesini beğenmediniz?
 Öğrencilerin kaçı başarılı oldu?
 Kardeşinin neresi ağrıyormuş?


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Onlar kimin adresini sordular?Soru  33 (
Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru zamirine yer verilmemiştir?


 Hanginiz bilir benim kadar / Karpuzdan fener yapmayı
 Neler görmüş, neler öğrenmişti kim bilir / Yaşamla boğazlaşırken
 Hangi yaşamı sorgular zaman / Ansızın çalan hangi saat
 Ölsem mi diyorum / Kim duyar kim dayanır
 Bana sonsuzu anlat


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Hangi yaşamı sorgular zaman / Ansızın çalan hangi saatSoru  34 (
İşaret zamirleri adların yerlerini tuttukları gibi, önce geçmiş bir kavramın, bir cümlenin, bir önermenin de yerini tutar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki işaret zamiri bir önermenin yerini tutmaktadır?


 Şu senin, bunu da kardeşine verirsin.
 Annem bunu duyarsa çok üzülür.
 Onu beğenmediniz galiba.
 Öteki beriki ne söylerse söylesin, aldırmayın.
 Başarı planlı çalışmayı gerektirir,bunu unutmayın.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Başarı planlı çalışmayı gerektirir,bunu unutmayın.Soru  35 (
Bu" işaret zamiri, bazen bir adla birlikte kullanılarak "ne de olsa, ne yapılsa" anlamında, kalıplaşmış bir söz oluşturur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?

 Boşuna üzülüyorsun, insan bu; iyilik de yapar, kötülük de.
 Bu konu, bir bakıma hepimizi ilgilendiriyor.
 Dünya bu kadar pisliği taşıyamaz artık.
 Bu başarıyı, ailemin desteğine borçluyum.
 Arkadaşımın hediyesi bu; onu sana veremem.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Boşuna üzülüyorsun, insan bu; iyilik de yapar, kötülük de.Soru  36 (
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ki", ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?


 Ağacın büyüyen sesindeki ezgi / Ve toprağın bizim olan kokusu
 Bir mevsim var ki üşütür yeşilliğimi / Ben geceyle gündüzü bilirim yılları değil
 Sardı o her akşamki sessizlik yokuşları / Bir âlem doğdu yine giden günle beraber
 Rüzgârın soluğu değdi yaprağa / Yapraktaki sevinci görecektin
 Seninki de kolay değil kardeşim / Bilmezler bunu yalnız yaşamayanlar


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Seninki de kolay değil kardeşim / Bilmezler bunu yalnız yaşamayanlarSoru  37 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zamirin, hangi kavramın yerine kullanıldığı belirgindir?


 Size ötekinin daha iyi olduğunu söylemiştim.
 Arkadaşınız bunu size vermemi söyledi.
 Bunların hiçbiri işimize yaramaz.
 Çocuğu komşuya bırakmıştım, onu almaya gidiyorum.
 Bunları ona daha önce de söylemiştim.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Çocuğu komşuya bırakmıştım, onu almaya gidiyorum.Soru  38 (
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, "kendisine söz söylenen" kişinin adının yerine geçen bir sözcük kullanılmıştır?


 Yolcuyum bir kuru yaprak misali / Rüzgârın önüne katılmışım ben
 Birden gülümseyen yüzün / Ve sen gülünce açan güller
 Biz değil miydik oysa / Öldüren onları
 Sizlerle bulmalıyız / Göldeki huzur şarkılarını
 Ben miyim yiten ya da onlar mı / Ellerim iki yanda umarsız


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Birden gülümseyen yüzün / Ve sen gülünce açan güllerSoru  39 (
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işaret zamiridir?


 Onun en sevdiği şarkı bu muydu?
 Kapıda duran adam kim?
 Bu sözleri söyleyen o muydu?
 Dün beni arayan siz miydiniz?
 Sizi böyle düşündüren nedir?


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Onun en sevdiği şarkı bu muydu?Soru  40 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zamirin atılması, cümlede anlam daralmasına yol açmaz?


 Bu filmi ben daha önce de izlemiştim.
 Bu kitapları sana aldım.
 Hiçbiri söylediklerimi ciddiye almadı.
 Toplantıda alınan kararlara bazıları karşı çıktı.
 Babam, o parayı kimden aldığımı bilmiyor.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Bu filmi ben daha önce de izlemiştim.Soru  41 (
Çoğul kişiler için kullanılan kişi zamirleri, çoğul ekiyle yeniden çoğullanabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır?


 Sizin sorunlarınızı çözmek bizim görevimiz.
 Sizlerden duymak istediğim de buydu.
 Çocuklar, kendilerine böyle davranılmasını istemiyorlar.
 Bizi yarı yolda bırakacaklarını biliyordum.
 Ben onlara her türlü yardımı yapmaya hazırım.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Sizlerden duymak istediğim de buydu.Soru  42 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adının yerine geçen bir sözcük, ad tamlamasında tamlanan olarak kullanılmıştır?


 Gülmemek için kendimi zor tuttum.
 Benim kalemlerimi kim aldı?
 Ayşe'nin kendisi de bu işe çok şaşırmış.
 Onun kardeşi de sınava girmiş.
 Senin giysilerini temizleyiciye verdim.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Ayşe'nin kendisi de bu işe çok şaşırmış.Soru  43 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üçüncü çoğul kişi zamirinin yerine geçen bir sözcük kullanılmıştır?


 Yine de kendimi savunmak zorundayım.
 İşi bu noktaya getiren de kendisi.
 Ne olursa olsun, kendinizi de düşünmelisiniz.
 Kendimizi unuttuk, onlarla uğraşıyoruz.
 Biz kendilerine gerekeni söyledik.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Biz kendilerine gerekeni söyledik.Soru  44 (
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "zamir" görevli sözcük yer almamıştır?


 İnsan nasıl konuşur kendisiyle / Nasıl koşar aynalara
 Dalga geçerim kimi zaman da / O da benim vazifem
 Gökyüzünü boyarım her sabah / Hepiniz uykudayken
 Sanırım ki günler hep güzel gidecek / Her sabah böyle bahar
 İçim kör bir kuyu gibi derin / Bir şey beklemiyor benden artık


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Sanırım ki günler hep güzel gidecek / Her sabah böyle baharSoru  45 (
Her kaldırımda ayak izlerim
Kendimden bir parça bırakmışım gibi
Yalnızlık günlerimi anımsatır
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 Belirtisiz ad tamlaması
 Kişi zamiri
 Sıfat tamlaması
 İyelik zamiri
 Belgisiz zamir


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Belgisiz zamirSoru  46 (
I. Çocuklar bakıyorlar, gözlerinde mavilik
Bize bakıyorlar çocuklar, bir deri bir kemik
II. Çocuklar tutamıyorlar ellerinde oyuncakları
Çocuklar, koşamaz olmuş bacakları
III. Bakıyorlar her akşam elimize
Hesap sormak ister gibi hepimize
IV. Benizleri sapsarı, hasta
Çocuklar bedbaht bu yaşta
V. Kim getirip koymuş onları yanımıza
Bakıyorlar çizgi çizgi alnımıza
Yukarıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir vardır?


 I.
 II.
 III.
 IV.
 V.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

V.Soru  47 (
Hava iyice kararmış, tarlaların(I) rengi koyulaşmıştı.
Yağmur ince ince çiseliyordu. Gözleri(II) yeşil ekinlerin(III)
üzerinde acıyarak dolaşıyordu,"Onları(IV) bir kurtarabilsem!" sözleri(V) içini yiyordu.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, bir varlığın neye ait olduğunu belirten ek almıştır?


 I.
 II.
 III.
 IV.
 V.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

II.Soru  48 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "O" sözcüğü ötekilerden farklı türde kullanılmıştır?


 O, bundan daha ucuz ve kaliteliydi.
 O bizi destekleyeceğine söz verdi.
 Bakın o da bu konuda bizim gibi düşünüyor.
 Meraklanmayın, o sizi anlayışla karşılar.
 Hiç kuşkum yok, o da bir gün bize hak verecek.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

O, bundan daha ucuz ve kaliteliydi.Soru  49 (
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük, türce ötekilerden farklıdır?


 Bu yazıları daha önce de okumuştum.
 Son birkaç soruya bakamadan sınav bitti.
 Şurada bekleyin, hemen döneceğim.
 Her şey istediğimiz gibi olmuştu.
 Öteki kitapları da buraya koyabiliriz.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Şurada bekleyin, hemen döneceğim.Soru  50 (
Kaf Dağı'nın ardında
Mutluluk aramam ben
Bütün yelkenlerini şişirmiş
Boğaz'da giden gemi
Onu gördüğüm zaman
Hayallere dalmamak elimde mi?
Bu dizelerde, aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?


 Sıfat grubuna
 Zincirleme ad tamlamasına
 Kişi zamirine
 İşaret zamirine
 Belirsizlik zamirine


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Belirsizlik zamirineSoru  51 (
Sonlarına getirildikleri sözcüklerin karşıladığı kavramların kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu belirten eklere iyelik ekleri denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?


 Tadı hoşuma gitmedi.
 Üzüntüsü, yüzünden anlaşılıyor.
 Sesi, hiç yabancı değildi.
 Bebeği, doktora götürmüşler.
 Arkadaşı, onu aramamış.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Bebeği, doktora götürmüşler.Soru  52 (
İlgi zamiri olan "-ki" eki, bazen bir cümlede tamlananları aynı sözcük olan iki tamlamadan ikincisinde, tamlanan sözcüğün yerini tutarak, o sözcüğün tekrarlanmasını önler.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?


 Sokaktaki insanın sorunları göz ardı edilmemelidir.
 Elinizdekileri masaya bırakıp oturabilirsiniz.
 Akşamki programı arkadaşlar da beğenmemiş.
 Evin borcu bitti; arabanınki devam ediyor.
 Onunki bugünlerde hiç aramıyormuş.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Evin borcu bitti; arabanınki devam ediyor.Soru  53 (
Bu adam kimdi(I), nereliydi(II), ne(III) istiyordu, hangimizi(IV) tanıyordu, buraya neden(V) gelmişti?

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi soru zamiri (adılı) değildir?


 I.
 II.
 III.
 IV.
 V.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

V.Soru  54 (
Aşağıdakilerin hangisinde yer anlamlı bir işaret zamiri kullanılmamıştır?


 Şuraya oturup biraz dinlenelim.
 Buraya daha önce hiç gelmemiştik.
 Oraya varınca bizi ararsın.
 Eskiden buralarda meyve bahçeleri vardı.
 Şunları da yanına almayı unutma!


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Şunları da yanına almayı unutma!Soru  55 (
Aşağıdakilerin hangisinde, anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir kişi zamiri getirmek gerekir?


 Gerçekten böyle düşündüğüne inanmıyorum.
 Biraz önce buradan geçtiklerini gördüm.
 Ne yapmak istediğini anlayamadık onun.
 Kaybettiğin yılların acısını sonra anlayacaksın.
 Düşüncelerinize katıldığımı söyleyemem.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Gerçekten böyle düşündüğüne inanmıyorum.Soru  56 (
O" sözcüğü hem işaret sıfatı, hem işaret zamiri, hem de kişi zamiri olarak kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "O" sözcüğü, kişi zamiri olarak kullanılmıştır?

 O size yakışmaz, bunu alın.
 O çok pahalı, istersen ötekini alalım.
 Annemin en sevdiği kitaptı o.
 O sizden övgüyle söz etti.
 Bir daha duymak istemiyorum o sözleri.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

O sizden övgüyle söz etti.Soru  57 (
Kendi" zamiri, iyelik eki almış adlardan önce eksiz olarak kullanılır ve iyelik düşüncesini pekiştirir.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?

 Arkadaşlarımı kendim seçebilmeliyim.
 İnsan, kendi düşüncelerini de eleştirebilmelidir.
 Kendini kandırarak bir yere varamazsın.
 Bunları ona kendim söyleyeceğim.
 Kendine güvenmeyen kişi, başkalarına da güvenmez.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

İnsan, kendi düşüncelerini de eleştirebilmelidir.Soru  58 (
Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?


 Öğretmen, bunları bize verdi.
 O olaydan sonra görüşmedik onunla.
 Birkaç kişi kapının önünde bekliyordu.
 Bu soruların hepsi de zor.
 Senin hangisini beğendiğini biliyorum.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Birkaç kişi kapının önünde bekliyordu.Soru  59 (
Zamirler, adların yerini tutan sözcüklerdir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?


 Yazdıklarını, yaşadıklarıyla sınırlayan bir yazardır o.
 Zaman zaman bunu kendisi de dile getirir.
 Sanatçı, malzemesini nereden alacağını bilir.
 Hiçbir yazar toplumun dışında kalamaz.
 Yazar, neyi nasıl yansıtacağını bilen kişidir.


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Hiçbir yazar toplumun dışında kalamaz.


Yazıya Tepkini Göster!

14 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Birinci sorunun şıklarında hata var. "Seninki" kelimesinde de ilgi zamiri var. "Senin arkadaşın" ifadesi de belirtili isim tamlamasına örnektir.((Tamlayanı zamir olan isim tamlaması. "Arkadaşın(tamlayanı düşmüş isim tamlaması) geldi." ))

  YanıtlayınSil
 2. İkinci sorunun şıkları biraz daha dikkatli hazırlanabilirdi."Aslında" kelimesi öğrenciyi yanıltabilir. "Asıl-ı-n-da" kelimesinin ekleri -i ve -de'dir. -i:3. tekil şahıs iyelik ekine örnektir."(onun)aslında" gibi bir karışıklığüa yol açabilir. O yüzden seçenekler hazırlanırken dikkatli olunursa daha faydalı bir çalışma ortaya çıkar.

  YanıtlayınSil
 3. Haklısınız, sorular alıntı olduğu için bu durum meydana geldi...Düzeltir, özür dileriz...

  YanıtlayınSil
 4. daha çok soru yayınlayın lütfen

  YanıtlayınSil
 5. Cevapları sadece ben m göremiyorum ?

  YanıtlayınSil
 6. proje ödevim var ve 6. sınıfım ama sorular sanki 9. sınıf sorusu gibi ve cevaplarıda yok bari zahmet edip cevapları koysaydınız

  YanıtlayınSil
 7. ben 6. sınıfım ve proje ödevim için 10 tane sorunuzu çıkarttım fakat sanki sorular 9. sınıf sorusu bari zahmet edipte cevapları yazsaydınız

  YanıtlayınSil
 8. ben 6. sınıfım ve proje ödevim için 10 tane sorunuzu çıkarttım fakat sanki sorular 9. sınıf sorusu bari zahmet edipte cevapları yazsaydınız

  YanıtlayınSil
 9. proje ödevim var ve 6. sınıfım ama sorular sanki 9. sınıf sorusu gibi ve cevaplarıda yok bari zahmet edip cevapları koysaydınız

  YanıtlayınSil
 10. proje ödevim var ve 6. sınıfım ama sorular sanki 9. sınıf sorusu gibi ve cevaplarıda yok bari zahmet edip cevapları koysaydınız

  YanıtlayınSil
 11. keşke en altta birde 1A 2B 3C tarzı cevapları da olsaydı. çıkartıp çözmem gerekiyor çünkü. yine de sorular güzel

  YanıtlayınSil
 12. keşke en altta birde 1A 2B 3C tarzı cevapları da olsaydı. çıkartıp çözmem gerekiyor çünkü. yine de sorular güzel

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar