İSİMLER(ADLAR) TEST SORULARI VE CEVAPLARI-1
www.edebiyatfatihi.net

Evden çıkar çıkmaz omuzda tabut
Sende eller gibi adımı unut
Kapımı birkaç gün için açık tut
Eşyam bakakalsın diye arkamdan.

1) Yukarıdaki dizelerde kaç tane ad kullanılmıştır?

 A) 9         B) 8    C) 7    D) 6           E) 5

2) Ad durum ekleri iyelik eklerinden sonra gelebilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kuralın örneği vardır?

A) Atalarımızdan dinledik en güzel sözleri
B) Bu sesler çok yakından mı yoksa uzaktan mı?
C) Gittim o son diyara ki serhaddidir yerin
D) Ufuktaki sonsuzluğun adını bilirim
E) Bu beldeyi yıllar önceki gezmiştim.

3) Aşağıdakilerin hangisinde soyut addan türemiş bir sözcük somut anlam kazanmıştır?

A) Kötü günüm bitti, dostluktan bahsedenler size sözüm.
B) Duygularını bastırmakta başarılı olamıyor.
C) Ayçiçekleri korumak için tarlaya korkuluk dikti.
D) Çişeleyen yağmurda saatlerce dolaşmış.
E) Sevinçlerini içinde taşırdı hep.

4) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ad değildir?

A) Kumral saçlı insanları hep itici bulmuştur.
B) Çatıdaki kiremitler yer yer kırılmıştı.
C) Behramoğlu'nun  bahar şiiri  çok mutlu ediyor beni.
D)Sararan yaprakların hüzünlü haykırışıdır bu.
E) Yüreğimin en derininde saklıyorum seni ey yar.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme (tekrar grubu) ad olarak kullanılmıştır?

A) Ufak tefek işlerle uğraşmıyorum artık.
B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
C) Doğru dürüst biri çıkmaz mı karşısına insanın.
D) Yalana dolana hiç gerek yoktu oysa.
E) Sevgilisiyle sarmaş dolaş yürüyordu kumsalda…

6) Aşağıdakilerden hangisinde tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir ad tamlaması vardır?

A) Yalnızlık yurdum olur.
B) Geliyor kulağıma gurbetin sesi
C) Gecenin ortasında, sabaha çok yakınım.
D) Serpilerek geliyorum rüzgarla.
E) Elinden tutup bir dostun geliyorum.

7) Aşağıdakilerden hangisinde ad durum eki “-de, -da” yapım eki görevinde kullanılmıştır?

A) Tam o sırada arabayı birdenbire durdurdu.
B) Edilgen cümlelerde sözde özne kullanılır.
C) Orada ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum bile.
D) Son zamanlarda gözle görülür bir değişiklik vardı.
E) Gözde çıkan arpacık çok sıkıntı verir.

8) Daima gelişmeye açık atak ve bıçkın bir insanın biçimsel  özelliklerini   sergiliyordu.
                       I                  II.                                         III.                IV.                    V

 Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I   B) II.    C) III.       D) IV.       E)  V.

 Hasretinle geçiyorken bu   gençlik çağım
                                      I.        II
Ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene
                        III.
Ak düşünce saçların kumral rengine
                                   IV.
Kollarında son âşığın ben olacağım
                           V.

9) Yukarıdaki altı çizili sözcükler sözcük türü bakımından ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

A) I.         B) II.          C) III.       D) IV.           E) V

10) "İçim boş kalan yuvaları gibi kuşların."

Bu dize için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sıfat tamlaması vardır.
B) Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır.
C) Tamlananı sıfat tamlaması olan belirtili ad tamlaması vardır.
D) Belirtisiz ad tamlaması vardır.
E) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır.

Dalar gider pencereler önünde şimdi
Ilık yaz akşamlarını hatırlar
Vapurlar geçer bomboş güverteleri
Bomboş uzanan denizin üstünde
Aç bir karabatak dalar çıkar

11Yukarıdaki dizelerde kaç tane ad tamlaması vardır?

A) 1    B) 2       C) 3    D) 4       E ) 5

12) "Biçimce çoğullanmamış, yani - ler, - lar eki almamış cins adların çoğul anlamlı kullanıldıkları da olur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklenmez?

A) Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan.
B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C) Vapur, kayalık sahilimize uğramaya cesaret edemedi.
D) Çağımızın en kolay, en rahat taşıtı uçaktır.
E) Gülü seven, dikenine katlanır.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den (-dan)" eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)      Şiirden mutlaka bir ders çıkarmaya kalkmayalım.
B)      Yapıtlarından birinde bu kasabayı anlatıyordu.
C)      Bu cümleyi onun romanından almıştım.
D)      İzmir'den yıllar önce ayrıldığını öğrendim.
E)      Bu tabloyu karşı duvardan indirmişler.

14) Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik adlardan hangisi, iki adın doğrudan bileşmesiyle oluşmuştur?
A) Mirasyedilerin böyle sorunları olmaz.
B) Oğlunun uyurgezer olduğunu bilmiyordum.
C) Bu durum soyaçekimle de ilgilidir.
D) Siz bir de akciğer filmi çektirin.
E) Dün akşam babaannesinde kalmış.

Bir sevgidir
Isınır yüreğimiz
Ölümün anlamı yok
Yaşanan bir öz kalır

15)Bu dizelerdeki ad tamlamasının özdeşi aşağıdaki dizelerin hangisinde yoktur?
A) Doğa içimizde yaşıyor / Biz doğanın içinde
B) Yorgunuz tükettik yolları / Acısı içimizde sürgünlüğün
C) Bir dost eli konar omzumuza / Bir el kavrar terli avuçlarımızı
D) Bir anda kuşatır karanlık / Çoğalır gecenin gizi
E) Kaldı yüreğim ellerimden ayrı / Unuttuk sesini özgürlüğün


Cevap Anahtarı:

1) A  2) A  3)C  4) A  5) D   6) E   7) B  8) D  9) C  10) D 

 11) C  12) A  13) B  14) E  15) CYazıya Tepkini Göster!

3 تعليقات

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

إرسال تعليق

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar