10 Tem 2011

TATİL TESTLERİ (DİVAN EDEBİYATI TEST-2)

Reklamlar


DİVAN EDEBİYATI TEST-2

1. Öyküleme gerektiren konuların anlatıldığı uzun şiirlerdir.Konu ve beyit sınırlaması yoktur.Her beyit kendi içinde uyaklıdır.Genellikle aruz ölçüsünün kısa  kalıplarıyla yazılır.Kaynağı Fars edebiyatıdır.
Bu parçada sözü edilen Divan şiiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rubai

B) Kaside

C) Murabba

D) Muhammes

E) Mesnevi

2. Gazelle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.        Genellikle aşk ve aşk yüzünden çekilen acılardan söz edilir.

B.       İlk beytine şah beyit, son beytine beytü’l gazel denir.

C.       Beyit sayısı 5-15 arasıdır.

D.       Uyak düzeni aa,xa,xa… şeklindedir.

E.       Son beyitte şairin adı verilen takma adı verilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre adlandırılan Divan edebiyatı nazım türü değildir?

A.       Münacaat

B.       Naat

C.       Mersiye

D.       Hicviye

E.       Şathiye

4. Gazel, kaside ve mesnevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.       Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.

B.       Aşk konusunun işlendiği şiirlerdir.

C.       Uyak  düzenleri aynıdır

D.       Rediflerine göre adlandırılırlar.

E.       Birim değerleri aynıdır.

5.Aşağıdakilerden hangisi “hamse” sahibi değildir?

A.       Taşlıcalı Yahya

B.       Nev’izade Atayi

C.       Ali Şir Nevai

D.       Nergisi

E.       Hoca Dehhani

6. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A.       Katip Çelebi- Cihannüma

B.       Evliya Çelebi-Seyahatname

C.       Yirmisekiz Mehmet Çelebi-Sefaratname

D.       Şeyh Galip-Harname

E.       Ali Şir Nevai- Mizan’ül Evzan

Şiirlerinde düzgün ve ahnekli bir dil kullanmıştır.Şiirlerinin büyük çoğunluğunu Azeri
Türkçesiyle yazmıştır. Divan şiirinin  birçok biçimiyle şiir yazdığı halde daha tuyuğlarıyla tanınmıştır.Hurufilik inancından dolayı Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüştür.

7. Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden  hangisidir?

A.       Hoca Dehhani
B.       Nef’i
C.       Ömer Hayyam
D.       Nesimi
E.       Fuzuli

Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir?

8) Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Mesneviden alınmış bir beyittir.
B) Kasidenin dua bölümünden alınmıştır.
C) Herhangi bir gazelin makta (son) beyitidir.
D) Gazelin matla (ilk) beyiti değildir.
E) Mersiyeden alınmış bir beyittir.

Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır:
I. Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme “teşbib” ,
II. Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme “girizgah”,
III. Şairin kendini övdüğü bölüme “mehdiye”,
IV. Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye “tegazzül”,
v. Birkaç beyitten oluşan son bölüme de “dua” adı verilir.
9) Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) V     B) IV     C) III     D) II              E) I
I. Teşbib: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme denir.
II.Girizgah: Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme denir.
III. Fahriye: Şairin sanatkarane bir üslupla kendini övdüğü bölüme denir.
IV. Tegazzül: Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye denir.
V. Mehdiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övgüsünün yapıldığı bölüme denir.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak,
Bu arsada Baki nice üstada yetişti
Alemde bugün ana kimse yetişemez
10) Baki’nin bu beyiti kasidenin yukarıdaki bölümlerinden hangisine örnek olabilir?
 A) I               B) II           C) III           D) IV        E) V
11) Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
a) Mersiye- şathiye- varsağı
b) Gazel-murabba-koşma
c) Tuyuğ- rubai-müstezat
d) Semai-ilahi-kaside
e) Hicviye-murabba-türkü
12. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi Türklerin bulduğu ve Türklere özgü olan bir nazım biçimidir?
A) Tuyuğ
B) Kaside
C) Gazel
D) Terkib-i Bend
E) Murabba
13. Klasik Türk edebiyatında kaside üstadı olarak 17.yüzyıl şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nef’i
B) Naili
C) Necati Bey
D) Yunus Emre
E) Sinan Paşa
14) Klasik Türk edebiyatına halkın zevkini, günlük konuşmayı ve yaşantıyıgetiren 18. Ve 19 .yüzyllarda yaygınlaşan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikemi
B) Sebk-i Hindi
C) Rindane
D) Ladini
E) Mahallileşme
I.Nedim
II.Erzurumlu İbrahim Hakkı
III.Şeyh Galip
IV.Fuzuli
V.Aşık Deruni
15) Yukarıdaki şairlerden hangisi 18.yüzyılda yaşayan şairlerden biri değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
16)Klasik şiirimizin İran etkisinden kurtulmaya başlayıp artık zirveyi tutan şairlerin yetişmeye başladığı aynı zamanda devletin de zirvede olduğu asır aşağıdakilerden hangisidir?
a.        14.yüzyıl
b.        15.yüzyıl
c.        16.yüzyıl
d.        17.yüzyıl
e.        18.yüzyıl
17) Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?
A.       Tezkitü’ş Şuara
B.       Leyla vü Mecnun
C.       Enis’ül Kalp
D.       Beng ü Bade
E.       Hadikatü’s Süeda
Kanuni döneminde fark edilmiş ve saraya alınmıştır.Kanuni için yazdığı mersiyesi çok meşhur olan sanatçı Sultanü’ş Şuara(şairler sultanı) unvanını almıştır.
18) Yukarıda tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli
B) Baki
C) Nedim
D) Neşati
E) Naili
CEVAPLARI:
1.       E
2.       B
3.       E
4.       E
5.       E
6.       D
7.       D
8.       D
9.       C
10.    C
11.    C
12.    A
13.    A
14.    E
15.    D
16.    C
17.    A
18.    B
BU DOSYAYI İNDİREBİLİRSİNİZ

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!