Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda 2020-2021 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Giriş ve hikaye ünitelerindeki edebiyat konularıyla müfredatta yer alan dil bilgisi konularını kapsayan bu yazılı sınav 10 klasik sorudan oluşuyor

🔊Bu soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak pdf şeklinde indirebilirsiniz... EDEBİYAT FATİHİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (2020)

Savaşlar çocukları büyütür, dedi yaşlı kadın, buruşuk ağzının kenarındaki tükürükleri silerken. “Babalarının mezarları başında ağlayan adamlar görürsen şaşırma, yaşları büyüktür babalarından…” bu sözler, örümcek ağına takılmış bir sinek oldu, salındı kafasının köşesinde.   (Murat Yalçın)

1. Tablodaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.

Konusu

 

Anlatıcı-Bakış açısı

 

Dil ve Anlatım Özellikleri

 

Anlatım teknikleri

 

Hikâye türü:

 


📢Soruların ayrıntılı çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...

2. Küçürek (minimal) hikâye türünün dört farklı özelliğini ve iki temsilcisini maddeler halinde yazınız.

3. Edebiyat ile psikoloji / psikiyatrinin iki ortak üç farklı yönünü yazınız.

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a) ……………………………………… tekniği hikaye kişisinin aklından geçenleri kendi kendisiyle konuşmasıdır.
b) Zaman kırılmalarına, bilinç akışı gibi farklı anlatım tekniklerine ………………………………….. anlayışla yazılmış eserlerde rastlayabiliriz.
c) ………………………………………………. Çehov’un öncülük ettiği hikâye türüdür.
d) Önceleri ………………………………….. kelimesi yerine “lügat” ya da “kamus” kelimeleri kullanılırdı.
e) Edebiyatımızın önemli yazarlarından biri olan …………………………………………….. Ölmeye Yatmak romanı ve Yüksek Gerilim, Sessizliğin İlk Sesi adındaki hikayeleriyle tanınır.
f) Mustafa Kutlu, Sevinç̧ Çokum, Durali Yılmaz ve Rasim Özdenören ……………………………………………………… yansıtan hikayeler yazmışlardır.
g) İşte Deniz Maria, Ah Minel Aşk, Doğu Öyküleri gibi eserleri bulunan ………………………………….. minimal hikaye türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindedir.
h) ………………………………………………………….., Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ilk sözlüğümüzdür.
i) “Ben Cahit Sıtkı’yı okumaktan sıkılmam.” cümlesinde altı çizili sözde ………………………………………. vardır.
j) ………………………………….. tekniği bireyin duygu ve düşüncelerinin, seri fakat düzensiz olarak konuşma halinde verilmesi anlamına gelmektedir.

5. 1960 sonrası Türk hikâyeciliğinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.

6. Tabloda 1960 sonrası dönemdeki hikâye yazarlarının eserlerinden iki tanesini yazınız.

Füruzan

 

Adalet Ağaoğlu

 

Mustafa Kutlu

 

Ferit Edgü

 

Rasim Özdenören

 


7. Türkçenin önemli sözlüklerinden beş tanesini yazınız.


8. Aşağıdaki metni inceleyip metinden tablodaki istenenleri yazınız.

“Yahya Kemal’i okumaya bayılırım. Zihnimizi aydınlatan fikirleri, geleneği kucaklayan şiirleriyle akıl ve ruh dünyamızı ışıttı o. O; tam bir İstanbul hayranı ve şairidir, “yedi tepeli şehre” âşıktır. Aruz ölçüsünü şiirlerinde ustalıkla kullanan dev şairin kadife sesi âdeta dizelerinde duyulur mısra mısra. Kelime seçiminde kılı kırk yarar. Yahya Kemal’in ölümü, bir abidenin yıkılışını andırır. İstanbul, ne kadar üzülse haklıdır. Sinan İstanbul’un dış manzarasında neyi tamamlamaktaysa Yahya Kemal onun iç manzarasında öyle bir şeyi tamamlıyordu. Bu bakımdan belki yıkılmış bir Süleymaniye’nin yerini Selimiye, Fatih veya Sultanahmet’le doldurmak insana mümkün görünüyor ama İstanbul’u içerisinden aydınlatan tek ışık sönünce ne yapılabilir?”

Gerçek anlam

 

Mecaz anlam

 

Terim anlam

 

Dolaylama

 

Ad aktarması

 

Duyular arası aktarım

 

Deyim

 

İkileme

 

Somut anlam

 

Soyut anlam

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki parçada ayraç içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Şirket sahibi elli yaşlarında ( ) kır saçlı ( ) tıknaz ( ) aklı fikri daha çok kâr etmek olan biriydi ( ) Nerelidir ( ) evli midir ( ) çocuğu var mıdır kimse bilmezdi. Hele o ketumluğu ( ) o gizemli havası ( ) İş yerinde sevilmese de hep merak edilen bir tarafı da vardı. Ama şu bir gerçek ki herkesin kafasında onunla ilgili beliren tek bir gerçek vardı ( ) para ( )

10. Parçadaki yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. (10 adet) 

TDK’nın ilk baskısını 1945’de yayınladığı ve bu güne kadar onbir baskısı yapılan Türkçe sözlük günümüz Türk Sözlükçülüğünün baş eserlerinin başında gelmektedir. Türkçe’nin sözvarlığını ortaya koyacak bir sözlük hazırlanması fikri Türk dili tetkik cemiyetinin 12 temmuz 1932 günü kuruluşuyla birlikte gündem de yer almaya başlamıştır. Türk Dil Kurumu’nun son yıllar da çalışmalarını bilim uygulamalarıyla yürütmesi ve yine bilişim uygulamalarıyla kullanıma sunması genel ağ ortamında baş vuru kaynaklarının artmasını sağlamıştır.

www.edebiyatfatihi.net hazırladı

CEVAP ANAHTARI

Savaşlar çocukları büyütür, dedi yaşlı kadın, buruşuk ağzının kenarındaki tükürükleri silerken. “Babalarının mezarları başında ağlayan adamlar görürsen şaşırma, yaşları büyüktür babalarından…” bu sözler, örümcek ağına takılmış bir sinek oldu, salındı kafasının köşesinde.
(Murat Yalçın)

1. Tablodaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.

Konusu

Savaşın bireyler üzerindeki yıkıcı etkisi

Anlatıcı-Bakış açısı

3. tekil kişi, gözlemci+ilahi bakış açısı

Dil ve Anlatım Özellikleri

Kısa, yalın ve yoğun anlatım

Anlatım teknikleri

Anlatma (tahkiye) tekniği

Hikâye türü:

Küçürek hikaye


2. Küçürek (minimal) hikâye türünün dört farklı özelliğini ve iki temsilcisini maddeler halinde yazınız. 
 • Kısa, yoğun anlatımı vardır.
 • Küçürek öyküde az sayıda kelime ile etkili bir anlatım sağlamak amaçlanır.
 • Mesaj, öğüt, eğiticilik gibi didaktik amaçların dışında bir anlatıma sahiptir.
 • Okuyucuyu şaşırtmak, öykünün başını ve sonunu okuyucuya bırakmak, küçük ve sıradan duyguları etkileyici bir tarzda anlatmak özellikleriyle öne çıkar.
 • Yabancılaşma, umutsuzluk ve bunaltı gibi ana temalar üzerine kurulan küçürek hikâyeler daha çok bireysel ögeleri ön plana çıkarır.
 • Temsilcileri: Ferit Edgü, Necati Tosuner, Tarık Günersel +++ Hulki Aktunç, Haydar Ergülen, Rasim Özdenören, Ayfer Tunç
3. Edebiyat ile psikoloji / psikiyatrinin iki ortak üç farklı yönünü yazınız.

ORTAK:


· Temel malzemeleri insandır.
· İnsanı bütün olarak ele alırlar.
· +Ürün ve verileri birbirleri için önemli malzemelerdir.


FARKLI:


· Edebiyatta amaç estetik haz vermektir. Psikolojinin temel amacı ise insan davranışlarını anlama ve tanımadır.
· Psikoloji insanı doğal gerçekliğiyle ele alır edebiyat ise kurmaca bir dünya içinde ele alır.
· Her ikisi de insanı ele alır fakat edebiyat daha geniş ve kapsayıcı bir anlatımı benimser.
· +Kullandıkları yöntem ve teknikler birbirinden farklıdır.


4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a) İç konuşma tekniği hikâye kişisinin aklından geçenleri kendi kendisiyle konuşmasıdır.
b) Zaman kırılmalarına, bilinç akışı gibi farklı anlatım tekniklerine modernist anlayışla yazılmış eserlerde rastlayabiliriz.
c) Durum hikayesi Çehov’un öncülük ettiği hikâye türüdür.
d) Önceleri sözlük kelimesi yerine “lügat” ya da “kamus” kelimeleri kullanılırdı.
e) Edebiyatımızın önemli yazarlarından biri olan Adalet Ağaoğlu; Ölmeye Yatmak romanı ve Yüksek Gerilim, Sessizliğin İlk Sesi adındaki hikayeleriyle tanınır.
f) Mustafa Kutlu, Sevinç̧ Çokum, Durali Yılmaz ve Rasim Özdenören milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikâyeler yazmışlardır.
g) İşte Deniz Maria, Ah Minel Aşk, Doğu Öyküleri gibi eserleri bulunan Ferit Edgü minimal hikâye türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindedir.
h) Divanü Lügati’t Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ilk sözlüğümüzdür.
i) “Ben Cahit Sıtkı’yı okumaktan sıkılmam.” cümlesinde altı çizili sözde ad aktarması vardır.
j) Bilinç akışı tekniği bireyin duygu ve düşüncelerinin, seri fakat düzensiz olarak konuşma halinde verilmesi anlamına gelmektedir. 

5. 1960 sonrası Türk hikâyeciliğinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız. 
 • Bu dönemde hikâye bağımsız bir yazı türü olarak daha çok ilgi görmeye başlamıştır.
 • Hikâye türü hem teknik hem içerik (muhteva) yönünden gelişmiştir.
 • Konular: Hikâyelerde gecekondu bölgelerinde yaşayan insanların sorunları, küçük memurların ve işçilerin yanı sıra 1960’tan sonra artan işsizliğin bir sonucu olarak Almanya’ya giden işçilerimizin yaşantılarından kesitler, kadın sorunları, köyden kente göç, kapitalist yaşamın getirdiği bunalımlar gibi toplumsal sorunlar ele alınmıştır.
 • Hikâyelerde, kahramanlar toplumun farklı kesimlerinden seçilmiştir.
 • Bu dönemde yazarlar ideolojik tavırlarına göre toplumcu gerçekçi, dinî ve millî duyarlılık, bireyin iç dünyasını esas alan vb. farklı anlayışlarla hikâyeler kaleme almışlardır.
6. Tabloda 1960 sonrası dönemdeki hikâye yazarlarının eserlerinden iki tanesini yazınız.

Füruzan

Parasız Yatılı, Benim Sinemalarım

Adalet Ağaoğlu

Yüksek Gerilim, Sessizliğin İlk Sesi

Mustafa Kutlu

Uzun Hikâye, Yoksulluk İçimizde

Ferit Edgü

Bir Gemide, Kaçkınlar

Rasim Özdenören

Kuyu, Hışırtı


7. Türkçenin önemli sözlüklerinden beş tanesini yazınız.
 • Divanü Lügati’t Türk
 • Mukaddimetü’l Edep
 • Codex Cumanicus
 • Lehçe-i Osmani
 • Kamus-ı Türki
8. Aşağıdaki metni inceleyip metinden tablodaki istenenleri yazınız.

“Yahya Kemal’i okumaya bayılırım. Zihnimizi aydınlatan fikirleri, geleneği kucaklayan şiirleriyle akıl ve ruh dünyamızı ışıttı o. O; tam bir İstanbul hayranı ve şairidir, “yedi tepeli şehre” âşıktır. Aruz ölçüsünü şiirlerinde ustalıkla kullanan dev şairin kadife sesi âdeta dizelerinde duyulur mısra mısra. Kelime seçiminde kılı kırk yarar. Yahya Kemal’in ölümü, bir abidenin yıkılışını andırır. İstanbul, ne kadar üzülse haklıdır. Sinan İstanbul’un dış manzarasında neyi tamamlamaktaysa Yahya Kemal onun iç manzarasında öyle bir şeyi tamamlıyordu. Bu bakımdan belki yıkılmış bir Süleymaniye’nin yerini Selimiye, Fatih veya Sultanahmet’le doldurmak insana mümkün görünüyor ama İstanbul’u içerisinden aydınlatan tek ışık sönünce ne yapılabilir?”

Gerçek anlam

Şiir, şair, şehir

Mecaz anlam

Aydınlatmaya, kucaklayan, ışıttı

Terim anlam

Aruz ölçüsü

Dolaylama

Yedi Tepeli Şehir

Ad aktarması

Yahya Kemal’i, İstanbul, ne kadar üzülse haklıdır.

Duyular arası aktarım

Kadife ses

Deyim

Kılı kırk yarmak

İkileme

Mısra mısra

Somut anlam

Şiir, abide

Soyut anlam

Akıl, ruh, zihin                            www.edebiyatfatihi.net

 

 

 

 

 

 

 


9. Aşağıdaki parçada ayraç içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Şirket sahibi elli yaşlarında (,) kır saçlı (,) tıknaz (;) aklı fikri daha çok kâr etmek olan biriydi (.) Nerelidir (,) evli midir (,) çocuğu var mıdır kimse bilmezdi. Hele o ketumluğu (,) o gizemli havası (…) İş yerinde sevilmese de hep merak edilen bir tarafı da vardı. Ama şu bir gerçek ki herkesin kafasında onunla ilgili beliren tek bir gerçek vardı (:) para (.)

10. Parçadaki yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. (10 adet),

TDK’nın ilk baskısını 1945’de yayınladığı ve bu güne kadar onbir baskısı yapılan Türkçe sözlük günümüz Türk Sözlükçülüğünün baş eserlerinin başında gelmektedir. Türkçe’nin sözvarlığını ortaya koyacak bir sözlük hazırlanması fikri Türk dili tetkik cemiyetinin 12 temmuz 1932 günü kuruluşuyla birlikte gündem de yer almaya başlamıştır.

Türk Dil Kurumu’nun son yıllar da çalışmalarını bilim uygulamalarıyla yürütmesi ve yine bilişim uygulamalarıyla kullanıma sunması genel ağ ortamında baş vuru kaynaklarının artmasını sağlamıştır.

Yazım yanlışı olan kelimelerin doğru yazımları:

TDK’nin, 1945’te, yayımladığı, bugüne, on bir, Türkçe Sözlük, sözlükçüüğünün, başeserlerinin, Türkçenin, söz varlığını, Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin, 12 Temmuz 1932, gündemde, Türk Dil Kurmunun, yıllarda, Genel Ağ, başvuru.

Güncel ve Kaliteli

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Son müfredata uygun ve güncel soruları bulabildiğim tek site burası oldu. Emekleriniz için teşekkürler.

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar