Bu yazımızda 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. Yazılı soruları şu konuları kapsıyor:

Giriş ünitesinde yer alan Türk edebiyatının dönemleri, dönemlerin genel özellikleri, Türkçenin tarihi gelişimi, Türklerin kullandığı alfabeler
Hikaye ünitesinde yer alan Dede Korkut Hikayeleri, halk hikayeleri, Kerem ile Aslı hikayesi, cenknameler, mesneviler, Tanzimat, Servetifünun ve Milli edebiyat Dönemi hikaye özellikleri ve temsilcileri
Şiir ünitesinde yer alan İslamiyet öncesi Türk şiir örnekleri ve özellikleri
Dil bilgisi konuları ise fiilimsiler, noktalama işaretleri ve yazım kuralları.🔔Soruları ve cevap anahtarını pdf şeklinde aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz...
EDEBİYAT FATİHİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
1. DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEK SORULARI

 1. Aşağıdaki Türk edebiyatı dönemleri şemasındaki boş bırakılan yerlerini tamamlayınız. (10 Puan)

⏩Soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...


2. Tabloda verilen özelliklerin Türk edebiyatının hangi ana dönemlerine ait olduğunu yazınız. (10 Puan)

Hak, hukuk, adalet, eşitlik kavramları şiirde ilk kez geçmiştir.

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

Bu dönem şiirleri, göçebe kültürün izlerini yansıtır.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Hikâye, roman, tiyatro gibi türler bu dönemde Türk edebiyatına girdi.

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

 

Türkler Şamanizm, Gök Tanrı inancının, Budizm ve Manihaizm dinleriyle çeşitli mitolojilerin etkisinde kalmıştır.

 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Kendine özgü nitelik ve kurallarıyla divan edebiyatı olarak adlandırılan edebiyat bu dönemde ortaya çıkmıştır.

 

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı

Dinî törenlerin, musikinin ve hayatla mücadelenin etkilediği destan dili vardır.

 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Aklın ve bireyin dünyayla ilişkisi ön plana çıkarılmıştır.

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmiştir.

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig gibi eserler bu döneme ait dinsel içerikli metinlerdir.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Bu dönemin en büyük şairlerinden Fuzuli’nin Beng ü Bade, Leyla vü Mecnun gibi mesnevileri vardır. 

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı


3. Aşağıdaki metinleri okuyup tablodaki soruları cevaplayınız. (10 Puan)


4. Yukarıdaki metinlerden 5 adet fiilimsi bularak türleriyle tabloya yazınız. (10 Puan)

FİİLİMSİLER

TÜRLERİ

Yanıp

Zarf-fiil

Tutuşmaya, bulmak

İsim-fiil

Açıp

Zarf-fiil

Savurarak, yakarak, yıkarak

Zarf-fiil

Taşıdığımız, yanmış, kül olmuş

 Sıfat-fiil
5. Halk hikâyesi ve Milli Edebiyat Dönemi hikâyesinin özelliklerinden dört tanesini yazıp bunlara birer örnek veriniz. (10 Puan)

Halk Hikâyesi

Milli Edebiyat Dönemi Hikâyesi

Anonimdir. Aynı hikâyenin birden çok varyantı bulunur.

Hikâye türü dilde sadeleşme hareketleriyle bir hayli gelişmiştir.

Nazım-nesir iç içe bir anlatımı vardır.

Yurt sorunları gözleme dayalı anlatılmıştır.

Konular çoğunlukla aşka ve kahramanlıktır.

Toplumsal temalar (Anadolu, Kurtuluş Savaşı, milliyetçilik düşüncesi, cehalet, yanlış Batılılaşma vb.) işlenmiştir.

Dil sade, anlatım açıktır.

Sade dil kullanılmıştır.

Örnek: Kerem ile Aslı ++ Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin

Örnek: Forsa, Başını Vermeyen Şehit, Milli Savaş Hikâyeleri, Memleket Hikâyeleri


6) Dede Korkut hikâyelerinin beş farklı özelliğini maddeler halinde yazınız. (10 Puan)

 • Anonimdir.
 • Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünüdür.
 • Bir ön söz ve 13 hikayeden oluşur.
 • Nazım-nesir iç içedir, aliterasyonlara sıkça yer verilmiştir. 
 • Oğuzların iç mücadelelerini, kuzeylerindeki düşmanlarıyla ve olağanüstü varlıklarla mücadelelerle aşk konularını işler. 
7) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan) 
 • Eski Türkçe Köktürk, Uygur ve Karahanlı devirlerini içine alır.
 • Türkçenin 15. yüzyılın sonlarından 20. Yüzyılın başlarına kadar devam eden dönemine Osmanlı Türkçesi adı verilir.
 • Beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşan esere hamse denir.
 • Türklerin kullandığı alfabeler Kök Türk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabesidir.
 • Hz. Ali çevresinde oluşan dinî-kahramanlık konulu halk hikayelerine cenkname denir.
 • Hazar Denizi’nin güneyinden geçerek batıya gelip yerleşen Oğuz Türklerinin yazı dilinin adı Batı Türkçesi’dir
 • Dibace mesnevinin ön sözü olan bölümdür. Manzum veya mensur olabilir.
8. Tablodaki şiiri dikkatlice okuyarak soruları cevaplayınız. (10 Puan)9. Aşağıdaki cümlelerde geçen noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını yazınız. (10 Puan) 

Geldim, gördüm, yendim.
Virgül ➠ Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır. 

Bize birkaç türkü söyle, dediler Kerem’e.
VirgülTırnak içine alınmayan alıntı cümleden sonra kullanılmıştır. 

· Etrafı ağaçlarla çevrili bir köy, köyün tam ortasında küçük ama muhteşem bir göl…
Üç noktaAnlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konmuştur. 

· 1496 (?) yılında doğan Fuzuli divan edebiyatının en büyük şairlerindir.
Soru işareti Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır. 

· Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Ünlem işareti➠ Hitap, seslenme sözünden sonra kullanılmıştır. 

· Tanzimat Dönemi hikâyecileri şunlardır: A. Mithat Efendi, Sami Paşazade Sezai, R. Mahmut Ekrem…
İki nokta Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konmuştur.

10. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız.

Cabir paşa, bu olaydan sonra mahalle bakkallığına tövbekâr oldu. Makamını Karamanlı Bodos'a terkederek, ertesi günü tası tarağı topladı, kaçış hala o kaçış. Tabi boş durmak mümkün değil. Paşa bir kaç gündür İstanbul'a geldikçe, işlere agâh olmaya başladı. Hay Allah layığını versin! Meğer o; köyde, Takunyalı Fitnatlar, belalı Ayşeler ile uğraşırken açık göz tekaütler rahat kârın kolayını bulmuşlar da, onun haberi yok! Aştan kalanın kaşığı kırılsın. Paşada derhal Ömer Âbid hanında bir yazı hane, ticaret tezkeresi vesaireyi yoluna koydu. Şimdi bir taklit tüccarda o olmuştu. Tüccar olmak birşey değil, asıl işin tatlı tarafına bakalım. Tavsiyeler, himmetler, biraz da etek öpmelerle paşam da muradına nailoldu.

Yazım yanlışı olan kelimeler ve bunların doğru yazımı şöyledir:

Cabir Paşa, terk ederek, hâlâ, Tabii, birkaç, Belalı Ayşeler, açıkgöz, Paşa da, Ömer Âbid Hanı’nda, yazıhane, tüccar da, bir şey,  nail oldu.


Not: Süre bir ders saatidir, her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır. 

Başarı hakkınız olsun 
 
www.edebiyatfatihi.net hazırladı 


Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Merhabalar.Öncelikle u sayfaya çok çok teşekkür etmek istiyorum.O kadar çok yardımınız oldu ki anlatamam.Tekrardan çok teşekkürler.Sizin gibi insanlar hep olsun. saygılarımla..SÜMEYYE GÖKMEN

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar