Bu yazımızda sohbet-fıkra ve makale yazılarının karşılaştırması (benzerlik ve farklılıkları) yer alıyor.  Önce bu türler arasındaki benzerlikleri sonra da türler arasındaki farklılıkları maddeler halinde sıraladık... edebiyatfatihi.net hazırladı


SOHBET-FIKRA-MAKALE BENZERLİKLERİ
 • Gazete çevresinde oluşan öğretici metin türleridir.
 • Düşünceye dayalı yazılardır.
 • Belli bir düşünsel planla yazılırlar.
 • Gazete ve dergilerde yayımlanır.
 • Konu zenginliği vardır.
FARKLIKLARI

 MAKALE İLE SOHBET YAZILARI FARKLARI 
 • Makalelerde konu derinlemesine incelenir; sohbetlerde ise konu yüzeysel, ayrıntılara inmeden incelenir.
 • Makalelerde öne sürülen düşünceler savunularak ispatlanır. Sohbetlerde ise ispatlama gayesi yoktur.
 • Makalelerde daha ciddi, sağlam ve bilimsel dil kullanıldığı halde, sohbetlerde samimi bir konuşma dili kullanılır.
 • Sohbet ve makale her konuda yazılabileceği gibi sohbet daha çok günlük olaylarla ilgili olarak yazılır ve yayımlanır.
 • Bilimsel makaleler akademik ve terimsel bir dil kullanarak konuyla doğrudan ilgisi olan sınırlı bir okura seslenir. Sohbet (söyleşi) yazıları ise daha geniş bir kitleye hitap eder.
 • Bilimsel makaleler başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur. Sohbet yazılarında bu bölümler yoktur.
MAKALE-FIKRA (KÖŞE YAZISI) FARKLARI
 • Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
 • Makalelerde yazılanları ispatlama kaygısı vardır; ancak fıkralarda yazılanları ispatlama kaygısı yoktur.
 • Makalede dil ciddi, ağırbaşlı, bilimsel bir dil ve nesnel tutum; fıkrada ise günlük konuşma dili ve öznel bir tutum söz konusudur.
 • www.edebiyatfatihi.net
 • Makalede yazar doğruyu; fıkrada ise yazar kendi doğrusunu anlatır.
 • Makalede kullanılan cümlelerin kesinlik taşıması şarttır. Bu yüzden makalelerde, kurallı cümle kullanılır. Fakat fıkra yazarı, anlatımını rahatlatmak için, devrik cümle kullanabilir ve komik (güldürücü) unsurlara yer verebilir.
 • Makale fıkraya göre daha uzun bir yazı türüdür.
SOHBET-FIKRA (KÖŞE YAZISI) FARKLILIKLARI
 • Fıkra, etkisi uzun süren bir yazı türü değilken sohbet türündeki yazılar hemen hemen her zaman okunabilen türlerdir.
 • Sohbette yazar, karşısında biri varmış gibi sorular sorar, sorulara cevaplar verir; fıkrada ise yazar, samimi bir dille konusunu işler, okura doğrudan seslenmez.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar