Bu yazımızda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dil bilgisi konularından olan fiiller-ek fiiler test soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. Uzman editörlerimiz tarafından hazırlanan bu kaliteli ve özgün test sorularını cevap anahtarıyla birlikte aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF formatında güvenle indirebilirsiniz....Hazırlayan: www.edebiyatfatihi.net © 

FİİLER-EK FİİLLER TEST

Günler kısaldı. Kanlıca'nın ihtiyarları 
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. 
1. Dizelerde geçen fiil kipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. 

A) Görülen geçmiş zaman-gelecek zaman 
B) Geniş zaman-Şimdiki zaman 
C) Görülen geçmiş zaman-Şimdiki zaman 
D) Geniş zaman-Görülen geçmiş zaman 
E) Duyulan Geçmiş zaman-Şimdiki zaman 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem emir kipiyle çekimlenmiştir? 

A) Durur eski fotoğraflar çekmecemde. 
B) Hatıraların sesini kısmadan uyuyamam. 
C) Sorma ne haldeyim sensiz buralarda. 
D) İnsan unutamaz ki onca yaşanmışlığı. 
E) Bir garip ölmüş diyeler. 


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlıdır? 

A) Gün ağardı usul usul. 
B) Bu, geçimini sağlaması için onun tek geliriydi. 
C) Yapraklar sarardı sonbahar gelince. 
D) Bu saatlerde sokakta bozacının sesleri duyulurdu. 
E) Çok üretken, donanımlı ve ince zekâya sahip bir yazardı. 


Oğuz Atay, son yıllarda üzerinde en çok durulan yazarlardan birisidir. Bunun sebebi de çağdaş Batı'nın roman aracılığıyla söz konusu ettiği noktalara temas etmiş olmasıdır. Bunların başında da birey merkezli, onun iç dünyasını, karmaşık bilinç yapısını esas alması gelmektedir. 

4. Bu parçada haber kipiyle çekimlenmiş kaç fiil vardır? 

A) 1    B) 2    C) 3     D) 4        E) 5 


Miskin Yunus söyler sözün 
Yaş doldurmuş iki gözün 
Bizi bilmeyen ne bilsin 
Bilenlere selam olsun 

5. Dizelerde dilek kipiyle çekimlenmiş kaç fiil vardır? 

A) 1    B) 2    C) 3     D) 4        E) 5 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem istek kipinin hikâyesiyle çekimlenmiştir? 

A) Başına bunlar gelmeden önce keşke bir bilene danışaydın. 
B) Müdür, gerekli açıklamaları daha önce yapmalıydı. 
C) Önümüzdeki hafta kurul toplantısı yapılacakmış. 
D) Dünyada hiç savaş olmasaydı keşke. 
E) Her gün mutlaka üç km. koşardı. 

7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin yüklemi diğerlerinden farklı bir kiple çekimlenmiştir? 

A) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. 
B) Hazıra dağ dayanmaz. 
C) Sen kendini övme, el seni övsün. 
D) Gelin altın taht getirmiş, çıkmış kendisi oturmuş 
E) Yanlış hesap Bağdat'tan döner. 


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ek eylem alarak yüklem olmuştur? 

A) Minik bebeğin gözleri boncuk gibiydi. 
B) Bu taşındır diyerek Kâbe’yi diksem başına. 
C) Seni arayıp soran kimdi her zaman? 
D) Güven temeline oturtulan dostluklar mezara kadardır. 
E) Tüm bu hediyeler senin içinmiş. 


Gözlerin gözlerime değince 
Felaketim olurdu ağlardım 
Beni sevmiyordun bilirdim 
Bir sevdiğin vardı duyardım 
Çöp gibi bir oğlan ipince 
Hayırsızın biriydi fikrimce 

9. Dizelerde kaç tane ek eylem almış kelime vardır? 

A) 3     B) 4     C) 5      D) 6       E) 7 

Bu soruların her hakkı www.edebiyatfatihi.net sitesine aittir. 

10. Aşağıdakilerden hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? 

A) Bu filmi ikinci kez seyrediyordum. 
B) Onda aradığım her şeyi bulmuştum. 
C) Hep onu düşünüyordum. 
D) Sen niçin bu kadar güzeldin? 
E) Ben ona âşık olmuştum. 


11. Aşağıdakilerden hangisinde kip kayması yoktur? 

A) Odadan garip sesler geliyor. 
B) Canı isteyince kitaplara sarılıyor. 
C) O gün annemler köye gidiyor. 
D) Haftaya sınav yapıyormuş. 
E) Kardeşim bu güzel habere kesin çok sevinir. 


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır? 


A) Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk Edebiyatının en önemli simalarından birisidir. 
B) O, Türk Edebiyatında romanları, şiirleri ve edebi tenkitçiliğiyle tanınır. 
C) Tanpınar’ın romanları ve makaleleri incelendiğinde onun çok zengin bir bilgi birikimine sahip olduğu görülür. 
D) Tanpınar, musikiden güzel sanatlara, tarihten sosyolojiye ve psikolojiden felsefeye birçok konuyla ilgilendi. 
E) Çok yönlü bir sanatkâr ve düşünce adamı olan Tanpınar, romanlarında ve makalelerinde kültür ve toplum felsefesiyle ilgili sorunları çeşitli şekillerde ele aldı. 


I. Sana olan sevdamdandır bu, bilesin. 
II. Seni böyle çaresiz bırakıp gidemem bir yere. 
III. Ne kalacak geriye savrulmuş günlerimizden 
V. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar 
13. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Gereklilik kipi 
B) Gelecek zaman 
C) İstek kipi 
D) Geniş zaman 
E) Duyulan geçmiş zaman 


Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan, 
Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık. 
Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan 
Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık. 
14) Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Niteleme sıfatı 
B) Kişi adılı 
C) Çekimli eylem 
D) Belgisiz sıfat 
E) Ek eylem 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit zamanlı değildir? 

A) Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. 
B) Hiç kimse kaybedilmeye değer bir aşkı onarmaya kalkmasın. 
C) Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. 
D) Bir adın kalmalı geriye bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. 
E) Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış.


CEVAP ANAHTARI
1. C
6. A
11. A
2. C
7. C
12. A
3. D
8. D
13. E
4. A
9. E
14. C
5. B
10. D
15. E


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar