Bir önceki yazıda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı roman ünitesi test soruları ve cevap anahtarını yayınlamıştık. (Şurada) Bu yazımızda ise  11. sınıf roman ünitesi test sorularının ikincisi yer alıyor. Editörlerimiz tarafından hazırlanan bu yepyeni ve kaliteli  test soruları 1923-1950, 1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk romanı, bu dönemdeki roman anlayışları ve önemli romancıları kapsıyor.


1. Aşağıdaki romanların hangisi diğerlerinden farklı bir yazara aittir?

A) Akşam Güneşi 
B) Miskinler Tekkesi 
C) Nur Baba
D) Acımak 
E) Kavak Yelleri 

2. Modernizmi esas alan romanlarla bireyin iç dünyasını esas alan romanlarda aşağıdakilerden hangisi ortaktır? 

A) Geleneksel anlatım teknikleri
B) Anadolu ve Anadolu insanına yönelme
C) İdeolojik söylemleri yansıtma 
D) Sembolik, şiirsel anlatım 
E) İnsan psikolojisine yaklaşım 

------------------------ bütün hayatı boyunca şair kimliğiyle bilinip hatırlanmayı arzu etmiş olsa da, bugün onun şair kimliğinden daha çok, romanlarında ve düzyazılarında ortaya koyduğu görüşlerle tartışılan bir düşünce insanı olduğu bilinmektedir.

3. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Halide Edip Adıvar

4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler yazmamıştır?

A) Mithat Cemal Kuntay
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
D) Peyami Safa
E) Reşat Nuri Güntekin

5. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Demirciler Çarşısı Cinayeti Yaşar Kemal
B) Gurbet Kuşları – Orhan Kemal
C) Sarı Traktör – Samim Kocagöz 
D) Kaplumbağalar – Fakir Baykurt 
E) Kurt Kanunu – Kemal Tahir 1. Grup                                      2. Grup

I. Bir Bilimadamının Romanı      Tarık Buğra 
II. Ruh Adam                               A. Hamdi Tanpınar
III. Bir Düğün Gecesi                  Hüseyin Nihal Atsız
IV. İbiş'in Rüyası                         Oğuz Atay
V. Mahur Beste

6. I. gruptaki eserlerden hangisi iki grupta verilenlerden biriyle  ilişkilendirilemez?

A) I.    B) II.      C) III.   D) IV.     E) V.


7. Aşağıdaki romanlardan hangisinin kahramanı yanlış verilmiştir?

A) Ahmet Celal Yaban
B) Aliye – Vurun Kahpeye
C) Feride – Çalıkuşu
D) Kız Tevfik – Sinekli Bakkal
E) Turgut Özben – Huzur


8. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nı konu alan eserlerden biri değildir?

A) Osmancık
B) Üç İstanbul
C) Yorgun Savaşçı
D) Sodom ve Gomore
E) Küçük Ağa

Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim, camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.
9. Bu parçada romanın unsurlarından hangisi ön plandadır?

A) Mekanla ilgili ayrıntılar
B) Zaman dilimiyle ilgili ifadeler
C) Kahramanın iç dünyasına ilişkin betimlemeler
D) Temayı oluşturan çatışmalar
E) Sosyal yaşantıyla ilgili özellikler


10. Mahur Beste ve Huzur ile birlikte bir üçleme oluşturan Ahmet Hamdi Tanpınar romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaz Yağmuru
B) Sahnenin Dışındakiler
C) Abdullah Efendinin Rüyaları
D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
E) Aydaki Kadın


1. Grup                                                  2. Grup
I. Fakir Baykurt                                   
II. Halide Edip Adıvar                      Bireyin iç dünyasını yansıtan
III. Samiha Ayverdi                          Toplumcu-gerçekçi
IV. Adalet Ağaoğlu                           Millî  Edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren
V. Abdülhak Şinasi Hisar                       

11. I. gruptaki yazarlardan hangisi II. grupta verilen roman anlayışılarından birisiyle  ilişkilendirilemez?

A) I.    B) II.      C) III.   D) IV.     E) V.


12. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu- gerçekçi romanların özelliklerden biri değildir?

A) Ağa-köylü, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, öğretmen-imam, halk-yönetici çatışmaları işlenmiştir.
B) Yapıtlar konuşma diliyle yazılmıştır, dil sadedir.
C) Kahramanları daha iyi tanıtabilmek için psikolojik tahlillere sıkça başvurulur.
D) Anlatımın nasıl olduğundan çok ne anlatıldığı önemsenmiştir.
E) Marksist ve sosyalist düşünceden etkilenilmiştir.

Ah, ne ağır, ne sıkıntılı ve ne kadar kaba idi bu düğün! Mutlaka Avrupa’da bir cenaze alayı bundan daha ferahlıdır. Üç gün, üç gece süren bu tören esnasında bana en acıklı görünen şahıs, Mehmet Ali’nin bizzat kendi oldu. Çünkü o güveylik sıfatını takındığı günden itibaren artık hiçbir işe yaramaz
bir şey gibi oldu. Bir köşede oturmağa ve başkalarının geliş gidişlerini, oynayışlarını, yiyip içişlerini, giyinip kuşanışlarını kenardan seyretmeye mahkumdu. Garibi şu ki gelin de ortada yoktu.” 

13. Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kahraman bulunduğu ortama yabancılık çekmektedir.
B) Betimleyici ögeler kullanılmıştır.  
C) I. kişili anlatım söz konusudur. 
D) Karşılaştırmaya başvurulmuştur. 
E) Kahramanın kafasından geçenler düzensiz ve seri bir şekilde çağrışımlara dayalı aktarılmıştır. 


-------------------; romanlarında ahlaksızlık, erdem ve toplum sorunlarını anlatır. Yapıtlarında mekân İstanbul ve Anadolu'dur. Romanlarında İstanbul kötülüğü; Anadolu ise iyiliği ve temizliği simgeler. Kurtuluş Savaşı'nı konu edindiği Dikmen Yıldızı en tanınmış eserleri arasındadır.

14. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Aka Gündüz
B) Abdülhak Şinasi Hisar
C) Peyami Safa
D) Adalet Ağaoğlu
E) Nazlı Eray

15. Aşağıdakilerin hangisinde bireyin iç dünyasını yansıtan  romancılar bir arada verilmiştir?

A) Aziz Nesin – Peyami Safa– Abdülhak Şinasi Hisar
B) Halide Edip Adıvar – Reşat Nuri Güntekin   Mithat Cemal Kuntay
C) Ahmet Hamdi Tanpınar – Abdülhak Şinasi Hisar – Peyami Safa 
D) Yaşar Kemal – Kemal Tahir – Kemal Bilbaşar
E) Ferit Edgü – Adalaet Ağaoğlu – Oğuz Atay

CEVAP ANAHTARI
1. C
6. C
11. D
2. E
7. E
12. C
3. D
8. A
13. E
4. D
9. C
14. A
5. C
10. B
15. C

www.edebiyatfatihi.net hazırladı

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar