Bu yazımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 1. yazılı sınavı soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. Yepyeni ve kaliteli sorulardan oluşan bu sınav; 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı roman, makale, sohbet-fıkra üniteleri ve dil bilgisi konuları olan anlatım bozuklukları, cümlenin ögeleri ve noktalama işaretlerinden oluşan 10 klasik sorudan oluşuyor.

➨Bu soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF. şeklinde güvenle indirebilirsiniz...

   

1. Aşağıdaki roman parçalarının hangi roman eğilimini/anlayışını yansıttığını, bu tür romanların iki özelliğini ve iki temsilcisini ilgili yerlere yazınız. (10 Puan)
– Komşular, dedi, “ben yarın sabah akrabalarımı, bana uyan, güvenen komşularımı yanıma alaraktan
Çukurova’ya iniyorum. İnip kendimize tarla bulacağım. Tutulmadık tarla da kalmadı ya şimdiye kadar, talihimizi bir sınayacağım. Bu böyle sürüp gidemez. Bu adam yıllar yılı kanımıza ekmek doğradı. Benimle gelen var mı? Gelen gelsin, gelmeyene de uğurlar olsun. Dediklerimi bir iyice anladınız mı?
Önünden geçen bu insan yığınına kalabalık deniyor. Annem ile Nevin teyzenin altın günü kokusu var bu toplulukta. Tombul kadınların ağız şapırtısı… Samimice yapılan dedikodu… Samimiyetsiz kıskançlıklar… Hepsi işte burada önümde akıp gidiyor. “Evlen” demişti annem her gün, her gece. Artık bir ailem olmalıymış, çocuklarım, kocam, kat kat perdelerim, güzel bir yemek takımım, salon masam için örtüler, hiç kullanmayacağım bir yemek takımı, parlayan avizeler… Bir düzenim olsa fena mıymış? Perdelerle, tüllerle bir düzen… Yemekten sonra kocama portakal soyar, o, koltukta horlarken ben de mutfak camından dışarı bakıp düzenimle gurur duyarım; dünyayı mutlu eden, beni boğan düzenle.
Roman Eğilimi:
Roman Eğilimi
Özellikleri
Özellikleri

İki temsilcisi:


İki temsilcisi:2. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)

a) …………………………………. yazılarına gazetelerin belli sütun ve köşelerinde yayımlandığı için köşe yazısı da denilmektedir.
b) Toplumcu-gerçekçi çizgide yazılan romanlarda ……………………………. coğrafyası ve insanı konu edilir.
c) “Sıcaklık sıfırın altında eksi 5 dereceye düşmüştü.” cümlesinde gereksiz sözcük kullanımı anlatımın ……………………….. ilkesine aykırıdır. 
d) 2015’te kaybettiğimiz ……………………………………….. toplumsal gerçekçilik akımının önde gelen yazarlarından biri olarak Türk edebiyatının dünyaca tanınmış romancılarının başında yer alır.
e) Edebiyat tarihimizde bazı makalelerin garip bir talihi vardır: Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransızcadan çevirdiği ve Servetifünun dergisinin kapanmasına yol açan ………………………………………………………. başlıklı yazı gibi.
f) Servetifünun Dönemi’nde bağımsız çizgide eser veren ………………………………….sohbet türünün ilk yetkin örneklerini vermiştir.
g) …………………………….. tekniğinde anlatıcı, şimdiki zamandan önceki zamanlara giderek kahramanın geçmişinde meydana gelmiş bir veya birkaç olayını anımsatır.
h) Peyami Safa, A. Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar gibi yazarlar ………………………………………………………… romanlar yazmıştır.
i) ……………………………………. romanlarda özellikle bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş tekniklerinden sıklıkla yararlanılır.
j) Yakup Kadri, ……………………………… adlı romanında köylü-aydın çatışmasını işler.

3. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri Doğru/Yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz. (10 Puan) 

a. [ ] Modernizmi esas alan yazarlardan biri olan Ferit Edgü’nün Hakkâri’de Bir Mevsim adlı bir eseri vardır. 
b. [ ] Modernizm geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi olarak tanımlanabilir. 
c. [ ] Milli Edebiyat Dönemi romanında önem kazanan Anadolu Cumhuriyet Dönemi’nde önemini yitirerek pek az romanda işlenmiştir.
d. [ ] Cumhuriyet Dönemi romanında betimlemeler, daha çok romantizmin etkisiyle bir süs ögesi olarak göze çarpar. 
e. [ ] Fıkra yazarının kamuoyu yönlendirme amacı yoktur. 
f. [ ] Yaşar Kemal, Türk edebiyatında modern anlamda romanın kurucusu sayılır. 
g. [ ] Güncel konuları işleyen fıkralar olay çevresinde gelişen kurmaca metinlerdir. 
h. [ ] “Şiirlerinde bol bol abartılmış sözcükleri seçmesi yüzünden hitabet havası taşımaktadır.” cümlesinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. 
i. [ ] Gözlemci bakış açısında olaylar anlatılırken kahramanların aklından geçenler ve psikolojileri yansıtılır. 
j. [ ] Tutunamayanlar Oğuz Atay’ın ilk romanıdır.

ESER
YAZARI
Eşkâl-i Zaman
www.edebiyatfatihi.net
Ümit Dünyası
Sodom ve Gomore
Yılanı Öldürseler
Sokakta
İçimizdeki Şeytan
Bir Düğün Gecesi
Tırpan
Aylak Adam
Eskici ve Oğulları


4. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin yazarını yazınız. (10 puan)


5. 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Türk romanının özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 Puan) 

6. Aşağıdaki tabloda verilen metinlerin türünü yazınız. (10 Puan)

A) Gazetelerde yayımlanan rakamlara göre 31 Temmuz günü çıkan orman yangınında binlerce hektarlık alandaki ağaçlar kül oldu. Sadece ağaçlar değil, böceğiyle, bitkisiyle, karıncasından tavşanına kadar orada doğmuş tüm hayatlar söndü. Bir yıldırım düşmesi de olabilir, bir alçağın sabotajı da. İki ayaklı bir hayvanın attığı izmarit de buna yol açabilir, kırılmış bir şişe dibinin mercek görevi yaparak ateşlediği kuru otlar da… İster o  ister öteki… Sonuçta –bizim ekonomi servisindeki arkadaşların hesabına göre- en az 1 milyar lira değerinde maddi zarara uğradık. Zararın maddi bölümü öyle ya da böyle telafi edilebilir. Asıl, o yöredeki “hayat” bitti.
………………………………………………………
B) Obezite vücuttaki yağ doku miktarının fazlalığı olarak tanımlanmaktadır (1). Temelde metobolik bir hastalıktır. Erişkin vücut kitlesinin erkeklerde % 15- 18’i, kadınlarda ise % 20-25’ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Eğer yağ oranı erkeklerde vücut kitlesinin % 25, kadınlarda % 35’ini geçerse obeziteden söz edilir. Obezitenin derecesini belirlemek için beden kitle indeksi (BKİ) kullanılmaktadır. Buna göre Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği kriterler vardır.( tablo-3). Obezite yağ dağılım bölgesine göre iki tipe ayrılmaktadır: sentral abdominal (android) ve gluteofemoral (jinekoid) obezite.


………………………………………………………..
C) Pek sevdiğim muharrirlerden biri merak etmiş; acaba dünyada “normal insan” kime derler sualine cevap vermeye çalışmış. Şimdi siz, belki de kendi kendinize: “Dünyada cevap verilecek sual mi kalmamış?” dersiniz. Ama muharrirler böyledir: Düşünmek için sual icat etmeye mecbur olurlar. Herhalde bu zat da böyledir. Ama doğrusu ben bu suali oldukça çekici buluyorum. Çünkü hayatta herkes kendini akıllı saydığı gibi yine herkes normal bir insan olduğundan şüphe etmemektedir. Mesela saygıdeğer eşiniz son derece sinirli, yok yere kıyametleri koparır cinsten bir kimse olsa bütün bu hareketlerinin tabii olmadığına onu inandıramazsınız…


…………………………………………………..
7. “A” ve “B” metinlerinin farklarından beş tanesini yazınız. (10 Puan)

8. Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek bunlarının nedenlerini yazınız. 

a) Çocuğun hâlinin ne kadar vahim bir durumda olduğunu kimse görmek istemiyordu.

Nedeni: 
Doğru şekli: 

b) Bir basın toplantısı yaparak son gelişmeler kamuoyuna açıklandı.

Nedeni:
Doğru şekli:

c) Hepimiz suspus olmuştuk; bir şey söyleyemiyor, birbirimize tedirgin gözlerle bakıyorduk. 

Nedeni: 
Doğru şekli:

d) Sevda Hanım’a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, sorunlarını anlatır.

Nedeni:
Doğru şekli:

e) Enfeksiyon hastalıkları uzmanı birkaç doktor, salgınla ilgili alınması gereken önlemleri anlattılar. 

Nedeni: 
Doğru şekli: 

9. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. (10 Puan)
  • Ey eski dost, yâd edelim eski demleri!
  • Ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim.
  • Dışarıda hayat düşmanlaşır size içeride odalara sığamazken siz, kendiniz…
10. Aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10 Puan)

( )Baykuş( ) aruzla yazılmış üç perdelik manzum bir dram. Darülbedayi’de oynanan dördüncü piyes () Yerli olması bakımından bir ilk ( ) Oyun ( ) Şubat 1917’de Tebebaşı Kışlık Tiyatrosunda yalnızca gazeteciler ve edebiyatçılara oynanmak üzere prova edilir( ) İzleyicilerin hemen hepsi oyunu beğenmiştir, bir kişi hariç ( ) Yahya Kemal ( ) Yahya Kemal ( ) oyunun bitip oyuncuların sahneye gelip seyircileri selamlamasından sonra hemen hemen herkesin duyacağı bir şekilde ( )Berbat bir eser( )( ) diye bağırır( )


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar