Tanzimat sanatçısı Sami Paşazade'nin Sezai'in Sergüzeşt romanında hayatı boyunca bir mal gibi alınıp satılan, ezilen, hor görülen, insan yerine konulmayan ve “Ağlamak, esirliğin en büyük hakkıdır, biz o özgürlüğe sahibiz!" sözlerini söyleyen esir bir kızın iç burkucu dramı anlatılıyor.  Tanzimat Dönemi'nin kanayan yarası cariyelik, esaret sorununu işliyor. 

Bu yazıda Sergüzeşt romanıyla ilgili test soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. 

Sergüzeşt Kitap Sınavı Örnek Soruları

SERGÜZEŞT ROMANI ÖRNEK SINAV SORULARI

1. Romanının baş kadın kahramanı Dilber esir olarak nereden getirilmiştir?

A) Doğu Türkistan
B) Azerbaycan
C) Kafkasya
D) Orta Avrupa
E) Trakya

2. Romanın ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış Batılılaşma
B) Esaret sorunu
C) Aile değerlerinin yozlaşması
D) Batıl inançlar
E) Görücü usülüyle evlenmenin sakıncaları

3. Romanın başkahramanı Dilber, cariye olarak bulunduğu evde kim tarafından sürekli olarak dövülmektedir?

A) Zehra Hanım
B) Hacı Ömer 
C) Mustafa Efendi
D) Latife Hanım
E) Teravet

4. Sergüzeş romanı hangi dönemdeki  toplum hayatı yansıtmakdır?

A) 1960'lı yıllar Türkiyesi
B) Osmanlı’nın kuruluş dönemi
C) Milli Mücadele Dönemi
D) Tanzimat Dönemi
E) Cumhuriyet'in ilk yılları 

5. Celâl Bey’in annesi Zehra Hanım’a göre iyi bir evlilik için lazım olan en önemli özellikler nelerdir?

A) Para ve güzelliktir
B) İktidar ve servettir.
C) Güzellik ve masumiyettir.
D) Asalet ve ikbaldir.
E) İktidar ve marifettir.

6. Mustafa Efendi ve karısı neden Dilber’i satmak zorunda kalırlar?
A) Dilber sık sık evden kaçtığı için
B) İstanbul’dan Trabzon’a gitmek için
C) Arkadaşı ile iş kurmak için
D) Mustafa Efendi Dilber’e kötü davrandığından
E) Mustafa Efendi’nin borçlarını hemen ödemesi gerektiğinden

7. Sergüzeşt’in kadın kahramanı Dilber İstanbul’a nereden ve nasıl gelmiştir?
A) Anadolu’dan kara yoluyla
B) Yunanistan’dan deniz yoluyla
C) Batum’dan deniz yoluyla
D) Viyana’dan kara yoluyla
E) Sofya’dan trenle

8. Sergüzeşt romanının kahramanları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cevher, Dilber’in çalıştığı ilk evin erkek hizmetçisidir.
B) Celâl Bey ressamdır ve Avrupa’da eğitim görmüştür.
C) Dilber bir halayıktır ve çeşitli zorluklar yaşamıştır.
D) Dilber’i satan, Hacı Ömer adında biridir.
E) Zehra Hanım Celâl Beyin annesidir.

9. Sergüzeşt romanı nasıl sona ermiştir?
A) Dilber Nil nehrine atlayarak intihar etmiştir.
B) Cevher Ağa Dilber’i hapisten kurtarmıştır.
C) Celâl Bey aklını kaybedince bir hastaneye yatırılmıştır.
D) Celâl Bey Dilber’e kavuşup evlenmiştir.
E) Dilber yaşadığı acılara dayanamayarak

10. Dilber’in hayatının geçtiği yerler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
A) İstanbul – Rusya – Mısır
B) Batum – İstanbul – Mısır
C) Batum – Tophane – Niğde
D) Kafkasya – İstanbul – Mersin
E) Kafkasya – Tophane – Adana

11. Romanın kahramanları ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Celal Bey: Paris’te eğitim görmüş, Dilber’e âşık.
B) Cevher Ağa: Mısırlı tacirin konağında harem ağası.
C) Mustafa Efendi: Celal Beyin babası, Osmanlı paşası.
D) Hacı Ömer: Esir ticareti yapan, acımasız, çıkarcı biri.
E) Dilber: Celal Beyin sevgilisi.

I- Fransa’da bulunmuş, resme meraklı bir gençtir.
II- İngiltere’de hukuk eğitimi almıştır.
III- Dilber’e kavuşamayınca aklını yitirmiştir.
IV- Kız kardeşinin ismi Taravet’tir.

12. Celal Bey’le ilgili olarak yukarıda söylenenlerden hangi ikisi doğrudur?
A) I-II
B) I-IV
C) I-III
D) II-III
E) III-IV

13. Celal Bey, Dilber’in kendisini sevdiğini nasıl anlamıştır?
A) Dilber’in resmini yaparken Dilber’in ağlamasıyla
B) Dilber’in Celal Beye yazdığı mektuptaki sözlerinden
C) Celal Beyin annesinin anlattıkları sayesinde
D) Dilber’in evdeki çalışanlarla arasında geçen konuşmayı duymasıyla
E) Dilber uyuduğunda kendi resmini Dilber’in yanında bulmasıyla

14. Celal Bey, resim yaparken Dilber’e nasıl sesleniyordu?
A) Juliette
B) Helen
C) Venüs
D) Cleopatra
E) Sindrella

15. Dilber’in en son satıldığı kişi aşağıdakilerden hangisinde doğru veirlmiştir?
A) Ahmet Paşa
B) Asaf Paşa
C) Mustafa Efendi
D) İbrahim Paşa
E) Ali Suavi Paşa

CEVAP ANAHTARI

1. C   2.B   3.E   4.D  5.D   6.E  7. C   8.A    9.A   10.B   11.C  12.C   13.E   14. D   15.B

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar