Bu yazımızda Servetifünun şiiriyle Tanzimat I. Dönemi şiirinin karşılaştırması yer alıyor. Tanzimat ve Servetifünun Dönemi şiirlerinin konu, tema, sanat anlayışı, kafiye anlayışı, nazım biçimleri, ölçü, ahenk unsurları, dil ve üslup bakımından farklılıkları bir tablo halinde bu yazıda... 

edebiyatfatihi.net hazırladı.

Tanzimat I. Dönem Şiiriyle Servetifünun Şiirinin Karşılaştırması (Tablo)Tanzimat I. Dönem Şiiriyle Servetifünun Şiirinin Farklılıkları 
  • Tanzimat I. Dönem şiirinde kaside, murabba, terkib-i bend gibi divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır. Servetifünun şiirinde ise eski nazım biçimleri tümüyle bırakılmış, serbest müstezadın yanında sone, terzerima gibi Batı’ya özgü nazım biçimleri de kullanılmıştır.
  • Tanzimat I. Dönem şiirinde  vatan, hürriyet, hak, hukuk, eşitlik, kanun ve medeniyet gibi toplumsal temalar işlenmiştir. Servetifünun şiirinde ise aşk, tabiat, ölüm, karamsarlık, üzüntü, umutsuzluk gibi bireysel temalar işlenmiştir.
  • Tanzimat I. Dönem şiirinde sanatçılar; edebiyatı, toplumu eğitme ve bilinçlendirme aracı olarak görmüşlerdir. Servetifünun şiirinde ise sanat yapmayı ve güzelliği yansıtmayı amaçlamışlardır.
  • Tanzimat I. Dönem şiirinde “Sanat toplum içindir.” anlayışını benimsenmiştir. Servetifünun şiirinde “Sanat, sanat içindir.” anlayışı benimsenmiştir. 
  • Tanzimat I. Dönem şiirinde sade dille yazmayı amaçlanmış ama bunda başarılı olunamamıştır. Servetifünun şiirinde ise oldukça ağır, süslü ve sanatlı bir dil kullanmışlardır. Alışılmamış yeni tamlama ve imgelere yer vermişlerdir. (sâat-ı semenfâm (yasemin kokulu saatler), havf-i siyâh (siyah korku), ûd-ı mükevkeb (yıldızlı ud)
  • Tanzimat I. Dönem şiirinde genellikle aruz ölçüsünü kullanmışlardır. Hece ölçüsü birkaç şiir dışında kullanılmamıştır. Servetifünun şiirinde hece ölçüsü küçümsenmiş, aruz ölçüsü kullanılmıştır. 
  • Tanzimat I. Dönem şiirinde  kafiye, göz içindir. Servetifünun şiirinde kafiye, kulak içindir. 
  • Tanzimat I. Dönem şiirinde daha çok romantizm akımı etkilidir. Servetifünun şiirinde daha çok parnasizm ve sembolizm akımları etkilidir. 
  • Tanzimat I. Dönem şiiri halka hitap eder. Servetifünun şiiri ise aydın kesime hitap eder.
edebiyatfatihi.net hazırladı


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar