Bu yazımızda divan edebiyatı ile halk edebiyatı ortak yönleriyle farklılıkları yer alıyor. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı karşılaştırmasını tablo halinde aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.
                  


 DİVAN EDEBİYATI-HALK EDEBİYATI KARŞILAŞTIRMASI


ORTAK ÖZELLİKLER
 •  İkisi de (nazım) şiir ağırlıklıdır. Bu edebiyatlarda düz yazı ikinci plandadır.
 • Her iki edebiyatta da şiirler nazım biçimlerine göre adlandırılır.
 • Halk edebiyatında fazla olmamakla birlikte her ikisinde de kalıplaşmış anlatımlar vardır.
 • Her iki edebiyatta da hem din hem de din dışı konular işlenir.
 •  Her iki edebiyatta da son dörtlükte ya da son beyitte şairin mahlası geçer.
FARKLI YÖNLER
 • Nazım birimi genellikle “beyit”tir. Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
 • Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılır. Halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılır.
 • Tam ve zengin uyak kullanılmıştır. Genelde yarım uyak kullanılır.
 • Divan edebiyatı şairleri genellikle medrese eğitimi görmüş kişilerdir. Halk şairleri ise daha çok usta-çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir.
 • Divan edebiyatının dili Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun olarak kullanıldığı ağır bir dildir. Halk edebiyatında kullanılan dil halkın günlük yaşamında kullandığı sade dildir.
 • Divan edebiyatı şiir ağırlıklıdır. Düz yazı, şiirin gölgesinde kalmıştır. Halk edebiyatında da şiir ön plandadır.
 • Konular belli bir bakış açısıyla ve mazmun denilen kalıplaşmış kavramlarla ifade edilir. Halk şiirinin de kendine özgü mazmunları vardır ancak divan edebiyatındaki gibi kesin kurallara bağlı değildir.
 • Divan edebiyatı saray çevresinde gelişmiştir. Halk edebiyatının doğal ortamı ise halkın coğrafi ve toplumsal yaşam alanıdır.
 • Divan şairleri şiirlerini “divan” adı verilen kitaplarda toplar. Halk ozanları ise “cönk” adı verilen defterlerde toplar.
 • Divan edebiyatı Arap ve İran edebiyatlarının etkisiyle oluşmuştur. Halk edebiyatı Orta Asya’da Türk halkının tarihsel kaynağında oluşan geleneğini, özünü koruyup geliştiren bir edebiyattır.
 • Divan edebiyatı günlük yaşamdan kopuk, soyut bir edebiyattır. Halk edebiyatında hayali unsurlar da olsa günlük yaşam, gerçeğe yakındır.
 • Divan edebiyatı nazım şekilleri gazel, kaside, mesnevi, müstezat, rubai, tuyuğ gibi türlerdir. Halk edebiyatı nazım şekilleri mani, türkü, koşma, ilahi, nefes… gibi türlerdir.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar