Bu yazımızda mesnevi türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerini ve eserlerini yüzyıllarına göre bir tablo halinde listeledik. 

Mesnevi nedir?
 •  Her beytinin dizeleri kendi arasında kafiyeli, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılan, divan şiirinin en uzun nazım biçimine mesnevi denir.
 •  Her beyti kendi arasında kafiyelidir. Yani beyitler aa, bb, cc, dd... şeklinde kafiyelenir.
 • Bu şiirlerde konu ve beyit sayısı bakımından sınır olmadığı için divan şairleri bu tür ile uzun şiirler yazmışlardır. Örneğin Mevlana’nın Mesnevi’si 25.700 beyittir.
 • Aruzun kısa kalıpları ile yazılır.
 • Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.
 • Mesnevide beyitler, kendi içinde anlam birliğine sahiptir, beyitler arasında konu birliği gözetilir.
 • Her beytin ayrı ayrı kafiyelenişi yazma kolaylığı sağlar.
 • Uzun mesnevilerde monotonluğu ortadan kaldırmak için hikâye kahramanının ağzından söylenen gazellere de yer verilmiştir.
 • Bazı şairler beş veya beşten fazla mesnevi yazmışlardır. Bunlar da ayrı isimlerle anılır. Beş mesnevi­nin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş esere hamse denir. Ali Şir Nevâî, Taşlıcalı Yahya, Hamdullah Hamdi, Nergisî hamse şairlerinden bazılarıdır.  
 • Edebiyatımızda mesnevi türünün ünlü isimleri şunlardır: Fuzûlî, Şeyhî, Nâbî, Şeyh Galip.
 • Mesnevi TürününTürk Edebiyatındaki Önemli Temsilcileri


 • Mesnevi TürününTürk Edebiyatındaki Önemli Temsilcileri (Liste)
11. YÜZYIL
 • KUTADGU BİLİG > YUSUF HAS HACİP (ilk mesnevi)
13. YÜZYIL 
 • MESNEVİ >MEVLANA (25.700 beyit)
 • YUSUF U ZÜLEYHA > ŞEYYAD HAMZA (ilk aşk mesnevisi)
14. YÜZYIL 
 • HÜSREV Ü ŞİRİN > KUTB
 • RİSALETÜ’N NUSHİYYE > YUNUS EMRE
 • MANTIKU’T TAYR > GÜLŞEHRİ
 • İSKENDERNAME, CEMŞİD U HURŞİD > AHMEDİ
 • SÜHEYL Ü NEVBAHAR > HOCA MESUD
 • HURŞİD-NAME > ŞEYHOĞLU MUSTAFA
15 .YÜZYIL 
 • VESİLETÜ’N NECAT > SÜLEYMAN ÇELEBİ
 • HÜSREV Ü ŞİRİN, HARNAME > ŞEYHİ
 • ÇENG-NAME > AHMED-İ DA’İ
 • CEMŞİD U HURŞİT > CEM SULTAN
16. YÜZYIL
 • BENG Ü BADE, LEYLA VÜ MECNUN > FUZULİ
 • EDİRNE ŞEHRENGİZİ > MESİHİ
 • HEVESNAME > CAFER ÇELEBİ
 • GÜL Ü BÜLBÜL, HÜMA, HÜMAYUN > KARA FAZLI
17. YÜZYIL 
 • HAYRİYYE, HAYRABAD, SURNAME > NABİ
 • HAMSE > NEVİZADE ATAİ
18 YÜZYIL 
 • HÜSN Ü AŞK > ŞEYH GALİB

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar