11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (Test-Yepyeni)

Merhabalar, bu yazımızda  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılısı için hazırladığım test sorularını  ve cevaplarını bulabilirsiniz... Sınavlar öncesi bu yazılı sorularıyla yazılı provası yapabilirsiniz...

Sınav; 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin giriş (edebi akımlar vb) ve hikaye üniteleriyle (1923-1940, 1940-1960 Cumhuriyet Dönemi Türk hikayesi, bu dönemdeki hikaye eğilimleri toplumcu-gerçekçi hikayeler, milli ve dini duyarlılığı yansıtan hikayeler, bireyin iç dünyasını yansıtan hikayeler, modernist hikayeler, özellikleri, temsilcileri) dil bilgisi konuları olan cümlenin ögeleri, yazım kuralları ve noktalama işaretlerini kapsayan 20 test sorusundan oluşuyor.


EDEBİYAT FATİHİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Victor Hugo bu akımı “Edebiyatta olan Fransız İhtilali’dir.” şeklinde değerlendirir. Bireyden yola çıkarak toplumu düzeltmeyi amaçlayan bu akımın temsilcileri metni istedikleri gibi yönetir, metnin akışını keserek okuyucuya bilgiler verebilir.
1. Parçada sözü edilen akım ve bu akıma tepki olarak gelişen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Klasisizm-Romantizm
B) Romantizm-Realizm
C) Klasisizm-Natüralizm
D) Realizm-Natüralizm
E) Romantizm-Klasisizm 


O sabah ana mektebinin bahçesinde fevkalade bir telaş ve canlılık vardı. Talebe bayramı günüydü. İlk ve orta mektepler, kafile kafile marşlar söyleyerek sokaklardan geçiyor, şehrin uzak mesirelerine dağılıyorlardı. En ihtiyar talebesi altı yaşında olan bu ana mektebinin o kadar uzaklara götürülmesine imkân yoktu. Onlar, bayramlarını –kendi minimini ve paytak adımlarıyla- yirmi dakika çeken bir dere kenarında yapacaklardı. Hazırlık, dehşetti. Bahçe, renk renk elbiselerle canlı bir çiçek tarlasına dönmüştü. Erkek çocuklar, yeni potinlerini siliyorlar, kızlar birbirlerinin saçlarını düzeltiyorlar, çözülmüş kuşaklarını bağlıyorlar, düğmelerini ilikliyorlardı.
2. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir hikâyenin serim bölümünden alınmıştır.
B) Mekânla ilgili ayrıntılara girilmemiştir.
C) Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır.
D) Gösterme tekniği kullanılmıştır.
E) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. 

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçi hikâyelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Yazarlar genellikle kendi ideolojik söylemlerini eserlerine yansıtmışlardır.
B) Realizm ve natüralizm etkileri vardır.
C) Sade bir dil kullanmış, halk kültüründen yer alan birçok unsura yer vermişlerdir.
D) Biçim ve üslup önemsenmiş, içerik geri plana itilmiştir.
E) Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz gibi yazarlar bu tarz eserler vermiştir. 

4. Aşağıdaki yazar-hikâye anlayışı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) Mustafa Kutlu-Bireyin iç dünyasını yansıtan
B) Aka Gündüz-Milli ve dini duyarlılığı yansıtan
C) Bilge Karasu-Modernizmi esas alan
D) Memduh Şevket Esendal-toplumcu-gerçekçi
E) Tarık Buğra-Bireyin iç dünyasını yansıtan 

5. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik, ayraç içinde verilen akımla ilgili değildir?
A) Şiirde musikiye önem verme, kapalı şiirler yazma (Sembolizm)
B) Gerçekliğin 'bilimsel deneye’ dayanmasını savunma; romanı, insan üzerinde gerçekleştirilen bir deney uygulaması olarak görme (natüralizm)
C) Eserlerde iyi-kötü, ak-kara gibi karşıtlıklara yer verme, kişisel görüşlerini gizlememe (Realizm)
D) Şiirde şekil mükemmelliğine önem verme, tablo gibi, resim gibi şiir yazma (Parnasizm)
E) Söyleyişte yetkinliğe ulaşmaya özen gösterme, akıl ve sağduyu rehber edinme
(Klasisizm) 

www.edebiyatfatihi.net

“Meral gittikçe yorulan bir isyanla kapıyı yumruklamak istiyor. Tırnaklarını avuçlarına geçirerek odanın ortasında duruyor. Böyle, sıfır olmaya biraz evvel duyduğu öfkenin de sıfıra doğru indiğini ve kendisine bir şahsiyet değeri verebilecek iç hamlelerinin de gittikçe tükendiğini hissediyor. Bu hale razı olmakla lâyık olmanın tek manada birleştiğini anlıyor.”
6) Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç monolog
B) Bilinç akışı
C) Diyalog
D) İç çözümleme
E) Montaj 

7. Aşağıdakilerden hangisi modernist anlayışla yazılan hikâyelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Geleneksel anlatım ve yapı reddedilmiştir.
B) Modern hayatın karmaşası içinde milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi amaçlanmıştır.
C) İnsanı çevreleyen toplumsal dünya yalın bir biçimde anlatılmaz.
D) Bireylerin psikolojik özellikleri ön plandadır.
E) Klasik hikâyenin yapı unsurları önemsizleştirilir. 

8. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Batılı tarzda ilk olgun hikâye örnekleri Cumhuriyet Dönemi’nde verilmiştir.
B) Olay hikâyeciliğinin dünya edebiyatındaki temsilcisi Maupassant’tır.
C) Ömer Seyfettin Yeni Lisan anlayışına uygun şekilde açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.
D) Milli Edebiyat Dönemi’ndeki sosyal gerçeklik anlayışı, Cumhuriyet Dönemi’nde güçlenerek devam etmiştir.
E) Durum hikâyesinde hayatın bir kesiti yazarın hayal dünyasıyla bileştirilerek okuyucuya yansıtılır. 

9. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Leyla ile Mecnun- Reşat Nuri Güntekin
B) Alemdağ’da Var Bir Yılan-Sait Faik Abasıyanık
C) Otlakçı-Memduh Şevket Esendal
D) Göl İnsanları-Halikarnas Balıkçısı
E) Gazoz Ağacı-Sabahattin Kudret Aksal 

10. Hikâyelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanını anlatan, daha çok bir İstanbul hikâyecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?(1974-ÜSS)

A) Haldun Taner
B) Sait Faik
C) Necati Cumalı
D) Zeyyat Selimoğlu
E) Halikarnas Balıkçısı 

Yedi yıl oluyor, Bey, köyü köylüsüne sattı, parayı cebine kattı, gitti. Karataş Köyü dört yüz bin lire borç ödedi. Ödedi emme nasıl ödedi? Orasını gel Karataş’a sor. Öküz, inek, dana… Un, bulgur, tarhana… Pazarda para eden ne varsa elinde, sattı. Daha da satıyor. Borç bitmedi daha. Ödedi dediğime bakma. Bey, parasını pangadan aldı. Hökümetin pangasından. Panga da bizden alıyor. Bir dünya fayızıynan… Emme sonunda ektiğimiz toprak bizim ya, yeter. Bey gitti, İstanbul Boğazı’na dağ gibi bir ev çökertti. Sonra da bir ütel yapacakmış. Daha sonra, bir başına koca İstanbul’u satın alacakmış. Bey, bey varsıl! Biz yoksuluz çok şükür. Herkesin bey olması ilazım değil.
11. Bu parça, içeriği ve üslubu dikkate alındığında, aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olamaz? (2017-LYS)

A) Fakir Baykurt
B) Talip Apaydın
C) Mahmut Makal
D) Yaşar Kemal
E) Peyami Safa 

12. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1940 arası Cumhuriyet Dönemi hikâyesinin özelliklerinden değildir?

A) Anadolu efsanelerinden, masallarından ve mitolojiden yararlanılmıştır.
B) Olay hikâyeciliğinin yanında durum hikâyeleri de yazılmıştır.
C) Bu dönemde Reşat Nuri hikâye türüne en çok ağırlık veren yazar olmuştur.
D) Realizmin etkisiyle gözleme dayalı gerçekçi hikâyeler yazılmıştır.
E) Bireysel yalnızlık, toplumdan kaçış, içsel çatışmalar en çok işlenen konulardır. 

13. Hikâye ve şiirlerinde rüyaya ve bilinçaltına geniş yer veren, romanlarında bu ögelerin yanı sıra tarihi ve toplumsal konulara da değinen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğuz Atay
B) Peyami Safa
C) Halikarnas Balıkçısı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Memduh Şevket Esendal 

14. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1940 arası hikâye yazarlarımızdan biri değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Halide Edip Adıvar
C) Memduh Şevket Esendal
D) Mustafa Kutlu
E) Reşat Nuri Güntekin 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) İstasyonda ne başka bir insan ne de bir eşya vardı.
B) Görünürlerde ağaç da yoktu, şu karşımdaki çamlar müstesna
C) Tren bir masal boşluğu içinde uçup gidiyor ve artık dışarıda her şey birbirine benziyor.
D) Kompartımandaki kara yağız delikanlı da hiç kimseye bir şey demeden oturuyordu.
E) Tren yavaşladığında karşı yamaçta iş makinalarının çalıştıklarını gördüm. 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne, nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur? 

A) Sen gittin gideli içimde büyük bir boşluk oluştu.
B) Bu yazar roman üzerine söylediklerini kendi yapıtlarında uyguladı.
C) Yaşlı adam uzun zamandır taşıdığı ağır bavulunu yavaşça bıraktı.
D) Gözleri mavi çocuk, uzaktaki ailesini görmediği için çok üzülüyordu.
E) Burası herkesin unuttuğu bir yerdi. 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Burası / denizin ortasında kaybolmuş ıssız bir adaydı.
B) Karlı dağdan / yolum / ayrıldı / bahar ülkesine.
C) Şimdilerde / blokların yükseldiği bu yerde/ eskiden / menekşeler / açardı.
D) Mavi bir sis / çiziyor / bahçeler üstüne / sabah.
E) Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin / istiklal. 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A) Yoğun sisten yolun ilerisini göremiyordu.
B) Duvarın tamamını yeniden boyayın.
C) Yârin dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil
D) Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi
E) Onun kadar mert ve cömert birini göremezsiniz. 

Okul kütüphanemizde her türden kitap var ( ) roman ( ) öykü ( ) şiir ( ) Acaba bugün şiir mi okusam ( ) öykü mü ( )
19. Parçada yay ayraçla gösterilen boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (,) (,) (.) (,) (?)
B) (;) (,) (,) (;) (?) (?)
C) (:) (,) (,) (;) (,) (?)
D) (:) (,) (,) (…) (,) (?)
E) (:) (,) (,) (;) (?) (?)

20. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır?
A) Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur.
B) El ağzına bakan, karısını tez boşar.
C) Mum dibine ışık vermez.
D) Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.
E) Lafla peynir gemisi yürümez.


Güncel ve kaliteli yazılı sorusu çözümleri, ünite konu anlatımları için Youtube/Edebiyat Fatihi  kanalıma abone olmayı unutmayın! ⏩Edebiyat Fatihi 


UYARI: edebiyatfatihi.net tarafından hazırlanan bu yazılı soruları Youtube kanalı, forum, web sitesi vb. hiçbir yerde yayınlanamaz.

Yazıya Tepkini Göster!

3 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar