Hikaye türü edebiyatımıza 19. yüzyılda Batı'dan girmiştir. Tanzimat'tan önce anlatmaya bağlı edebi metinlerin yerini destanlar-efsaneler, halk hikayeleri-mesneviler tutmaktaydı. 19. yüzyılda Tanzimat aydınları ziyaret ettikleri Avrupa ülkelerinde roman ve hikayeyi tanımış, önce çevirilerle bu türleri Türk okuyucusuyla tanıştırmıştır. Bu yazımızda Tanzimat Dönemi'nde hikaye türünde eser yazarları ve eserlerini sıraladık... edebiyatfatihi.net


TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYE YAZARLARI VE ESERLERİ

 • Ahmet Mithat Efendi ➠ Kıssadan Hisse, Letâif-i Rivâyât (25 cilt) 
 • Emin Nihat➠Müsameretname
 • Sami Paşazade Sezai➠Küçük Şeyler
 • Recaizade Mahmut Ekrem➠Şemsa, Muhsin Bey

TANZİMAT DÖNEMİ HİKÂYELERİNİN ÖZELLİKLERİ
 • İlk hikâyelerde meddah tarzının etkisi ve tekniği görülür
 • Eserler genelde duygusal, acıklı konular üzerine kurulmuştur.
 • Yanlış Batılılaşma (alafrangalık özentisi) tutsaklık, cariyelik, zorla evlendirilme, kadın-erkek eşitsizliği, ahlaki ve sosyal konular sıklıkla işlenmiştir.
 • Başlangıçta Fransız hikâyecileri örnek alınmıştır.
 • Tanzimat 1. Dönem sanatçıları romantizm etkisiyle ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla edebi eserleri bir araç olarak kullanmışlardır, bu yüzden eserlerin çoğu teknik açıdan kusurludur.
 • Halka seslenen yazarlar nispeten sade dille; aydın kişilere seslenen yazarlar ise ağır bir dille yazmışlardır.
 • Tanzimat edebiyatı birinci döneminde “romantizm”, ikinci dönemde ise “realizm” ve “natüralizm” akımının etkisi görülür.
 • Olayların geçtiği mekânlar çoğunlukla İstanbul ve semtleridir.
 • Eserlerde kişiler romantizmin etkisiyle tek yönlü ele alınmıştır. İyiler tamamen iyi, kötüler de tamamen kötüdür.
 • Yer ve çevre tasvirleri çoğu zaman eseri süslemek için yapılmıştır.
 • Hikâyeler gazetelerde bölümler halinde yayımlanarak okuyucuya ulaştırılmıştır.
                                                                             


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar