Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. giriş ünitesiyle ilgili uygulama soruları dokümanını var. Sorular giriş ünitesinde yer alan edebiyat-tarih ilişkisi, edebiyat-din ilişkisi, Türk edebiyatının dönemleri, edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütler, Türk yazı dilinin gelişimi, Türklerin kullandığı alfabeler, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından oluşuyor. Soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz...

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. ÜNİTE (GİRİŞ) ÇALIŞMA SORULARI

A. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Köktürk Yazıtları ………………………………………… Dönemi’ne ait ilk yazılı metinlerdir.
2. Türk edebiyatı başlangıçtan günümüze üç farklı medeniyetin etkisinde gelişmiştir. Bunlar:
………………………………., ………………………….. ve……………………………………..
3. Çanakkale Savaşı'nı konu alan bir roman .............................. biliminden faydalanır.
4. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı .................... yüzyılda başlar.
5. Edebi eserleri ve bu eserleri ortaya koyan sanatçıları dönemleri ile birlikte inceleyen bilim dalına…………………….denir.
6. Latin alfabesi ………………. yılında kabul edilmiştir.
7. Eski Türkçe……………………………, ………………………….. ve ……………………….. devirlerini içine alır.
8. Türkçenin 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar devam eden dönemine ………………….. adı verilir.
9. İslamiyet öncesi Türk şiiri ………………………….adı verilen çalgı eşliğinde söylenirdi.
10. Hazar Denizi’nin güneyinden geçerek batıya gelip yerleşen Oğuz Türklerinin yazı dilinin adı……………………………….’dir.
11. 1860’da ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’in çıkmasıyla başlayan edebiyatdönemi…………………………
12. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı ……………………………….. ve ………………………………. Edebiyatı olmak üzere iki koldan gelişmiştir.
13. Türklerin kullandığı alfabeler ………………….., Uygur, …...…. ve ………………. alfabesidir.
14. Türkler arasında Müslümanlığın yayıldığı 10. yüzyılla, divan edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen 13. yüzyıl arasındaki döneme ………………………… adı verilir.
15. Tarihî gerçeklik edebî metinlerde …… …………………… ele alınır.

Soruların çözümünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz... Taktiksel konu anlatımları ve yazılı soruları videoları için kanalımıza abone olun.
B. Edebiyat tarihinin incelediği konuları maddeler halinde yazınız.

C.  Aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri ait oldukları döneme işaretleyiniz ✔
Büyütmek için resmin üstüne tıklayınız
D) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.E) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri yazınız.

Tablo: MEB 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı

G) Aşağıdaki ayraç ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

BilgeKağan( ) Türklerim ( ) işitin ( )
Üsttengökçökmedikçe, alttan yer delinmedikçe
ülkenizi ( ) törenizi kim bozabilir sizin ( )
                                              (Turan Oflazoğlu)

( ) Kültür bir topluluğu, bir cemiyeti, bir milleti millet yapan ve onu diğer milletlerden
farklı kılan hayat tezahürlerinin tümüdür ( ) ( ) der Mehmet Kaplan ( ) Hayat
tezahürleri, her milletin kendi özüne ait olan ve bu özü yansıtan millî ve manevi
değerlerdir. Bu değerler şöyle sıralanabilir ( ) din ( ) dil ( ) örf ve âdetler ( )H) Aşağıdaki parçada yazım yanlışı olan sözcükleri bulup bunların doğrusunu
yazınız…

“Eğer Türkler olmasaydı, tarih öksüz kalırdı.” sözü pekçok yabancı araştırmacı
tarafından farklı biçim de söylenen ve tarihte Türkler hakkında üzerinde mutabık
kalınan haklı bir durum tespitidir. Böylesine iddalı bir söylem de elbette ecdadımızın
tarih boyunca kazandığı zaferlerin, kurduğu devletlerin çağ açıp çağ kapayan askerî
başarıların ve kendilerini konu edinen destanların payı büyükdür. Ancak bu durumu
sadece askerî başarılarla sınırlamak pek te doğru değildir. Çünkü tarihin her
döneminde kurdukları medeniyetler ile ortaya koydukları bilim, kültür, sanat,
edebiyat… vb. eserlerinde bunda önemli bir payı vardır. Ortaya konan tüm bu
eserlerin başlangıç noktası olarak tarihte ilk kez “Türk” adının geçtiği Kök Türk
yazıtlarını kabuledebiliriz.

☝ Giriş ünitesi özet ders notuna aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz...Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar