YKS Edebiyat Testinde Çıkması Muhtemel Eserler

YKS'ye sayılı günler kala sizler için faydalı olabileceğini umdumuz içerikler hazırlıyoruz. Bu yazımızda üniversite sınavlarında edebiyat testinde sorulan ve sorulması muhtemel eserleri paylaşıyoruz...


ÇIKMIŞ ESERLER

 • Kutadgu BiligYusuf Has Hacip 
 • Divan-ı Lügati’t TürkKaşgarlıMahmut Kaşgarlı Mahmut 
 • Dede Korkut Hikayeleri➠ Anonim
 • Ceng-name➠ Ahmed-i Dai
 • Divan➠Nedim
 • Hayriyye➠ Nabi
 • Hayrabad➠ Nabi
 • İskendername➠ Ahmedi
 • Garipname➠ Aşık Paşa
 • Harname, Hüsrev ü Şirin➠ Şeyhi
 • Hüsn ü Aşk➠ Şeyh Galip
 • Kabusname➠  Mercimek Ahmet
 • Kanuni Mersiyesi, Hadis-i Erbain Tercümesi, Fazail-i Mekke➠Baki
 • Keşfü'z Zünun, Cihannüma➠ Katip Çelebi
 • Mantıkut't Tayr➠  Gülşehri
 • Makalat➠ Hacı Bektaş-ı Veli
 • Mecalisü'n Nefais➠ Ali Şir Nevai
 • Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fih-i Ma-Fih, Mecalis-i Seba, Mektubat➠ Mevlana
 • Risaletü'n Nushiyye➠ Yunus Emre
 • Beng ü Bade, Leyla ile Mecnun, Su Kasidesi, Şikayetname, Hadikatü’s Süeda, Mektubat, Sıhhat u Maraz, Heft Cam, Şikayetname➠ Fuzuli
 • Paris Sefaretnamesi➠ Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar