Sevgili takipçilerimiz, bu yazımızda soru komisyonumuz tarafından hazırlanan 11. Sınıf Türk Dili
ve Edebiyatı tiyatro ünitesi test sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... 11. sınıf edebiyat yeni müfredatına göre hazırladığımız bu özgün test soruları 1923-1950, 1950-1980 Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, önemli tiyatro sanatçıları ve dünya tiyatrosu konularını kapsıyor...⇣Bu test sorularını dilerseniz yazı altındaki indirme linkinden PDF. şeklinde indirebilirsiniz...11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ MÜFREDAT 
TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI-1


Hazırlayan: www.edebiyatfatihi.net soru komisyonu 

I. Modern anlamda Türk tiyatrosu Tanzimat Dönemi'nde başlamıştır. II.  Şinasi'nin  Tercüman-ı Ahval'de yayımladığı Şair Evlenmesi tek perdelik töre komedisidir. III.  Ahmet Vefik Paşa Bursa'da tiyatro binası yaptırarak ve Moliere'den tiyatro çevirileri yaparak tiyatronun  gelişimine büyük katkılar sunmuştur.  IV.  II. Abdülhamit Dönemi'nde tiyatro hem nitelik hem de nicelik bakımından önemli gelişmeler gösterir. V. Modern anlamda Türk tiyatrosunun asıl kurucusu ise Muhsin Ertuğrul olur.

1. Türk tiyatrosunun gelişimiyle ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A. I   B. II  C. III   D. IV    E. V


2. 1923-1950 yıllarındaki Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro Batılı ve uygar bir toplum yaratmak için araç olarak kullanmıştır.
B. Milli mücadele yılları, sosyal değerlerdeki değişimler, Türk tarihi ve milliyetçiliği gibi konular işlenmiştir.
C. Avrupa ülkelerine özellikle Almanya'ya yapılan göçlerin etkisiyle gurbetçi ailelerin dramları,  parçalanmış aileler, değişen değer yargıları bu dönemde geniş yer bulmuştur.
D. Darülbedayi 1934'ten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu adını almıştır.
E. Bu dönemde Faruk Nafiz Çamlıbel, Musahipzade Celal, Halit Fahri Ozansoy yerli oyunların önemli örneklerini vermişlerdir.

3. Aşağıdaki tiyatro eseri-yazar eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. Kadın Erkekleşince- Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Canavar- Faruk Nafiz Camlibel
C) Fermanlı Deli Hazretleri- Nahit Sırrı Örik
D) Reis Bey- Necip Fazıl Kısakürek
E) Kafatası- Nazım Hikmet


Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak gösterilen Haldun Taner'in bu eserinde işlemediği cinayet yüzünden hapse atılan ve sevdiği kız Zilha tarafından dayısını öldürmekle suçlanan Ali'nin hikayesi anlatılıyor.
4. Parçada tanıtılan tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özyurt B) Sevdalı Bulut C) Canavar D) Keşanlı Ali Destanı E) Buzlar Çözülmeden


5. Türk edebiyatında absürt tiyatro örneği olan Canlı Maymunlar Lokantası'nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Güngör Dilmen B) Turan Oflazoğlu C) Orhan Asena D) Haldun Taner E) Muhsin Ertuğrul

--Bu test sorularının her hakkı edebiyatfatihi.net sitesine aittir.--

6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarında işlenen konulardan biri değildir?

A) Batılılaşma 
B) Cumhuriyet kazanımları 
C) Cariyelik 
D) Kültürel yozlaşma 
E) Köyden kente göç


7. Aşağıdakilerden hangisinde 1923-1950 dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Bu dönemde tiyatro, daha çok, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.
B) Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro yazarları daha çok Türk tarihi, efsaneler ve masallara yönelmiştir.
C) Bu dönemde Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır.
D) Özellikle 1930'lu yıllarda Atatürk'ün belirlediği amaçlar doğrultusunda birçok oyun yazılmıştır.
E) Bugünkü şehir tiyatrolarının temeli olan Darülbedayi-i Osmani bu dönemde kurulmuştur.


8. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1980 arası dönemde tiyatro türünde eser vermemiştir?
A) Haldun Taner
B) Necati Cumalı
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Necip Fazıl Kısakürek


-----------Milli Edebiyat Dönemi oyun yazarıdır. Teknik bakımından zayıf ama gözlem, tarihi ayrıntı ve yergi bakımlarından başarılı komediler yazmıştır. Konularını Osmanlı İmparatorluğu’ndan, kendi deyişiyle “tarihin gölgesi altında hayal-meyal seçilen halk hayatından” almıştır. Köprülüler, Türk Kızı, Fermanlı Deli Hazretleri, Bir Kavuk Devrildi, Aynaroz Kadısı eserlerinden bazılarıdır.

9. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Musahipzade Celal
B) Halide Edip Adıvar
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar


I. Sophokles-Eski Yunan
II. Moliere-İngiliz
III. Henrik İbsen-Norveç
IV. Gogol-Rus
V. Goethe-Alman

10. Yukarıdaki sanatçı-ulus eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A. I   B. II  C. III   D. IV    E. V


11. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1980 arası Türk tiyatrosunun özelliklerden biri değildir?

A) Bu dönem eserlerinde sahne tekniğine uygun yalın bir dil kullanılmıştır.
B) Bireysel ve toplumsal konuların işlendiği bu dönemde yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri; köy, töre, kuşak çatışması, değer yargıları vb. temalara yönelim artmıştır.
C) Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla yansıtılmıştır.
D) Özel tiyatrolar açısından da bir atılım dönemi olmuş, özel tiyatro toplulukları kurulmuştur.
E) 1960 darbesi nedeniyle oluşan siyasi ortam tiyatroyu da ciddi etkilemiş,  Türk tiyatrosu uzunca bir zaman durma noktasına gelmiştir.


Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini verdi. Ardından epik tiyatro denemelerine girişti. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu, Ahmet Gülhan ile Tef Tiyatro Grubu'nu kurdu. Türk ortaoyunu ve tuluat tiyatrosu ögelerinden de yararlanarak toplumsal olayları alaylı bir dille eleştirdiği oyunlarıyla büyük başarı kazandı.

12. Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel 
B) Turan Oflazoğlu 
C) Güngör Dilmen 
D) Orhan Asena
E) Haldun Taner


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar