YKS-TYT Sözcük Türleri Test-2, 2019-PDF (Yepyeni Sorular)


Bu yazımızda sitemiz soru komisyonu tarafından hazırlanan yepyeni sözcük türleri karma testini bulabilirsiniz... ÖSYM soru tipine yakın bu test sorularıyla sözcük türleri konusunda kendinizi deneyebilirsiniz...

Sözcük türleri karma testini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF. formatında indirebilirsiniz...

🔺Bu test soruların tüm hakkı edebiyatfatihi.net sitesine aittir. Sorular kısmen de olsa hiçbir şekilde hiçbir yerde yayımlanamaz. 


YKS-TYT SÖZCÜK TÜRLERİ KARMA TESTİ-II

Burada
geçmiş ile gelecek
arasında gerili
sallanıyorum.
Saatlerim çarpık
günlerim çatlak
yılım yitik.
1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bağlaç      B) Adıl      C) İsim tamlaması D) İlgeç     E) Belirteç


Geceyi düşleriz gündüzken,
Geceyken de gündüzü,
Yitirebileceklerimiz yitiktir
Onlardan uzaktayken ama
Özleriz, döneriz yeniden
2. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ulaç    B) Adıl     C) Belirteç     D) Ek eylem     E) Bağlaç


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?

A) Gün gelir belki konuşkan biri olurum ben de.
B) Ağaçlardan düşen yaprakları süpürsünler
C) Sözüne güvenilir insanlar ne çok azaldı günümüzde.
D) Sorgulayan bireyler lazım bize.
E) Tanıdık bir çehre aradım bu devirde


En büyük kederler bizim için
Bizim için karşılıksız sevgiler
Kör kuyular, çıkmaz sokaklar bizim için
4. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirteç B) İlgeç    C) Belirtme Sıfatı   D) Sıfat-fiil    E) Zamir 


Güzelliğin   on par'etmez 
        I.           II.
Şu  bendeki aşk olmasa 
III.       IV.
Eğlenecek yer bulaman 
Gönlümdeki köşk olmasa 
        V.
5. Dörtlükteki numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.  C) III.    D) IV.         E) V.


Yazar,  bu romanıyla bizi 1800’lerin sonunda, Danimarka’nın varlıklı bir ailesinde doğup büyüyen Paul’ün 82 yıllık hayatının farklı periyodları arasında dolaştırıyor.
6. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır

A) İlgeç vardır. 
B) Ulaç vardır.
C) Sıfat-fiil vardır.
D) Belirtme sıfatı kullanılmıştır.
E) Yüklem çatısı bakımından edilgendir.


"İlginç hikâyesi, sivri dili, ustalıklı betimlemeleri ve olağanüstü atmosferiyle dikkat çeken kitap, sinemaya da aktarılmış ve büyük bir ilgi görmüştür."
7. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? 

A) ilginç    B) ustalıklı    C) olağanüstü    D) aktarılmış    E) Sivri


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı türde bir sözcüğü derecelendirmiştir?
A) Çok güzel gözleri vardı minik bebeğin.
B) En başarılı öğrenciyi ödüllendirdi derste.
C) Daha iyi bir dünya pekala mümkündür.
D) Çok hoşgörülü davranmak bazen işe yaramıyor.
E) En güzel günleri henüz yaşamadık seninle.


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci tamlayan olduğu için adlaşmıştır?
A) Biraz dışarı çıkıp dolaştı.
B) İlerideki derslerde bunu göreceğiz.
C) İçerinin sıcaklığı oturma odasının camını buğulamıştı.
D) İleri mobil teknolojiler her geçen gün yeni bir gelişmeye imza atıyor.
E) Dışarıda lapa lapa kar yağıyor şimdi.


"İsim hal ekleri ismi edata bağlama işlevinde de kullanılır."
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir kullanım vardır?
A) Şimdi denize karşı oturup demli bir çay içmek var.
B) Senin için yaptığım iyilikleri ne de çabuk unuttun.
C) Daha çok işimiz var, oraya ancak gece gidebilirim.
D) Birden karşıma çıkınca ne yapacağımı bilemedim.
E) Yalnızların halinden yalnız yalnızlar anlar...


11. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bu saatten sonra ders mers çalışmak istemiyordu.
B) Hazin şırıltısı işitilen derenin suyu berrak mı berrak
C) O sabah mavi maviydi gökyüzü.
D) Pılımı pırtımı toplayıp gidesim var buralardan.
E) Gökyüzündeki kuşların her biri dile gelir çığlık çığlık.


 (I) İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar. (II) Yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir. (III) Başarının sırrı da okumaktır. (IV) Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır. (V)Yüzyılların deneme ve araştırma ürünlerinden yararlanmak, uygar ve kültürlü bir insan olmak için çok okumalıyız.
 12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede mastar fiili kullanılmıştır.
B) II. cümlenin yüklemi çatısı bakımından etkendir.
C) III.cümlenin öznesi belirtili isim tamlamasıdır.
D) IV. cümlede hem ilgeç hem de bağlaç kullanılmıştır.
E) V. cümle yapısına göre birleşik bir cümledir.


13. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Sorunu enine boyuna tartışıp öyle bir sonuca ulaşalım.
B) Mazlumun ahı çıkar aheste aheste.
C) Sobanın üstündeki çaydanlık fokur fokur kaynıyordu.
D) Çok şükür, eve sağ salim ulaşabildik.
E) Kazadan sonra ağrısı sızısı gün geçtikçe azaldı.


Kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği kısa öykülerden oluşan bu kitabı okurken geçmiş dönemlere sürüklenecek, farklı hayatlara karışacak ve kendinizi yine şimdinin tam ortasında bulacaksınız..
14. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ünsüz yumuşaması kuralına aykırı bir sözcük kullanılmıştır.
B) Birden fazla sıfat tamlaması vardır.
C) Yapım eki almış birden çok sözcük vardır.
D) Dönüşlülük adılı belirtili nesne görevindedir.
E) Birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır.


Dünyanın en karanlık yeri, insan cehaletidir ve asıl korkmanız gereken yer de orasıdır. 
15. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Üstünlük zarfı kullanılmıştır.
B) Üç eylemsi türünün de örneği vardır.
C) İşaret adılı kullanılmıştır.
D) Birden çok bağlaç vardır.
E) Ek eylem kullanılmıştır.

--Her hakkı edebiyatfatihi.net sitesine aittir.--
www.edebiyatfatihi.net
Özgün ve Kaliteli Kaynak
CEVAP ANAHTARI: 

1. D    2. A    3. A      4. C    5.A    6. E    7. D   8. D    9.C     10.A    

11.E   12.A    13.E    14.E    15.B

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar