Trajedi, Komedi, Dram Test Soruları ve Cevapları-PDF.


Bu yazımızda editörlerimiz tarafından hazırlanan trajedi-dram-komedi türleriyle ilgili yepyeni ve özgün test sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Bu soruları ve cevap anahtarını soruların altındaki indirme bağlantısına tıklayarak  PDF. formatında indirebilirsiniz...  www.edebiyatfatihi.net


TRAJEDİ-KOMEDİ-DRAM TEST SORULARI-PDF. 

1. Günümüzde trajediye benzeyen tiyatro çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Absürt tiyatro  B) Fars   C) Melodram  D) Kanto   E) Vodvil


2. Trajedi ve dramı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Trajedi, yaşamın acıklı taraflarını; dram ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini işler.
B) Trajedide  konular tarihi olaylardan  ve mitolojiden alınır ama dram türünde konular günlük yaşamdan ve tarihten alınabilir.
C) Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir; dramdaysa kişiler halkın her kesimindendir.
D) Trajediler nazımla; dramlar ise hem şiir hem de düz yazıyla yazılabilir.
E) Klasik trajedide üç birlik kuralına (olay-zaman-mekan) uyma zorunluluğu yoktur,  dramda ise bu kurala uyma zorunluluğu vardır.

3.  Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden biri değildir?

A) Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Kişiler çoğunlukla halk kesimindendir.
C) Acı veren olaylar (vurmak, yaralamak vb.) seyircinin gözü önünde gerçekleştirilebilir.
D) Üslupta soyluluk aranır, kaba şakalara yer verilmez.
E) 17. yüzyılda yaşan  Fransız Moliere bu türün önemli sanatçılarındandır.


Dram türünün ilkelerini roman türünde de yetkin eserler veren 19. yüzyıl Fransız sanatçısı ------------------- belirlemiştir.

4.  Açıklamadaki boşluğa gelecek sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moliere  B) Victor Hugo  C) Racine  D) William Shakespeare  E) Schiller


5. Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın özelliklerinden biri değildir?

A) Üslubu sanatlıdır, işlenmiş, kusursuz ve seçkin bir dil kullanılır.
B) Birbiri ardına sürüp giden koro ve diyalog bölümlerinden oluşur.
C) Üç birlik kuralına uyulur.
D) Amaç seyirciye erdemli davranışları yücelterek vermek olduğu için her türlü toplumsal sorunu işler.
E) Sıradan insanlara, basit kişilere yer verilmez.

"Toplumun gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan gülünçleri anlatan komedilerdir."
6. Parçada tanımı yapılan tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Entrika komedisi 
B) Töre komedisi
C) Karakter komedisi
D) Tip komedisi
E) Absürt komedi

7. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurlarından birisi değildir?

A) Mekân B) Zaman C) Kişiler D) Dramatik Örgü E) Hakim anlatıcı

8. Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Olaylar tarihten ya da günlük yaşamdan alınabilir.
B) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
C) Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterilir.
D) Kişiler hangi kesimden olursa olsun dramda yer alır.
E) Fransız edebiyatının usta sanatçıları Corneille ve Racine bu türde başarılı yapıtlar ortaya koymuşlardır.

 9. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi'nin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Töre komedisi
B) Karakter komedisi
C) Dram
D) Trajikomik
E) Melodram

10. Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Üç birlik kuralına uyulur.
C) Kahramanlar sıradan insanlardan seçilir.
D) Ana kahramanları soylu kişiler, mitolojik kahramanlardır.
E) Üslubu özenli değildir.

KORO
Bizim şarkımız Afrodite'yi zevkle anar;
Hera'yla bağlaşık, Zeus'la yan yana, en yüce güç
değil mi o? Yücelir zor işlerin tanrıçası.
Sevgili validesiyle Pothos ve kimsenin
reddedemediği büyülü Peitho da el birlik.
Harmonia da  fısıldaşır içli dışlı,
Afrodite'yle, dahası, bir de yığınla Eros.
Dehşetle görüyorum şimdiden, kaçanların
alçakça saldırıların, sıkıntıların, kanlı savaşın beklediğini.
Peşinizdekilere nasıl da böyle kolay oldu
denizi geçmek bu hızla?
Kaderdeki neyse o olur.
Zeus'un o güçlü, o hikmeti bilinmez
iradesini aşmanın mümkünü yoktur...

11. Yukarıdaki tiyatro eserinin türü nedir?
A) Tragedya   B) Komedya   C) Dram   D) Vodvil    D) Epik tiyatro


www.edebiyatfatihi.net➠ Özgün ve Kaliteli İçerikler

I. Shakespeare
II. Goethe
III. Schiller
IV. Victor Hugo
V. Moliere

12. Numaralandırılmış sanatçılardan hangisi dram türünün öne çıkan yazarlarından biri değildir?

A) V     B) IV.       C) III.          D) II.      E) I.


Cevap Anahtarı:

1. C   2. E     3. D   4. B    5. D    6. B    7. E   8. E   9. A   10. D   11. A   12. A Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar