Servetifünun Dönemi’nde yazılan romanların Tanzimat Dönemi romanlarından ayrılan yönleri


⇲www.edebiyatfatihi.net Bu yazımızda Servetifünun Dönemi’nde yazılan romanların Tanzimat Dönemi romanlarından ayrılan yönlerini tablo halinde gösterdik. 

Servetifünun Dönemi’nde yazılan romanlarla Tanzimat Dönemi romanlarını tema, olay ve kişiler, mekan, dil ve üslup, edebi akımlar, roman tekniği bakımından karşılaştırıp ayrılan yönlerini sıraladık. Tabloyu PDF. biçiminde indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz...

Karşılaştırma Tablo HalindeTANZİMAT ROMANIYLA SERVETİFÜNUN ROMANININ KARŞILAŞTIMASI


TANZİMAT DÖNEMİ ROMANI  SERVETİFÜNUN DÖNEMİ ROMANI 

TEMA: Tanzimat Dönemi romanında yanlış Batılılaşma, cariyelik, esaret, toplumsal aksaklıklar, yanlış evlilikler, aşk, tarihi konular… Servetifünun romanında aşk, hayal-hakikat çatışması, karamsarlık, kaçış, yalnızlık gibi bireysel temalar

OLAY VE KİŞİLER: Tanzimat Dönemi romanında kişiler tek yönlü ele alınır. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Olaylar bu iki tipin çatışması üzerine kurulur.  Servetifünun romanında ise aydın ve zengin zümreden, iyi eğitim almış kişiler vardır. Tipler değil, karakterler ön plandadır.

MEKAN:  Tanzimat Dönemi romanında mekân genellikle İstanbul’dur. İstanbul içinde özellikle Çamlıca semti…  Servetifünun romanında mekân genellikle İstanbul’dur. İstanbul içinde özellikle Beyoğlu ve Tepebaşı semtlerinde geçer. 

DİL VE ÜSLUP: 
Tanzimat Dönemi romanında olay anlatımlarında yalın, betimlemelerde süslü bir üslup vardır. Yazar, olayın akışını kesip okuyucuya bilgi verebilir. Yazar eser kişiliğini gizlemez. Bu dönem romanları teknik bakımdan kusurludur. Servetifünun romanında ise Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü, oldukça ağır, süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. Yazar olayın akışını kesmez, kişiliğini gizler, taraf tutmaz. 

EDEBİ AKIMLAR: 
 Tanzimat Dönemi romanında romantizm etkilidir. www.edebiyatfatihi.net  Servetifünun romanında realizm ve natüralizm etkilidir. 

ROMAN TEKNİĞİ: Tanzimat Dönemi romanında roman tekniği kusurludur, tesadüflere sıkça yer verilir. Olayın akışı kesilir, yazar kişiliğini gizlemez, taraf tutar, kişileri yönlendirir. 
Servetifünun romanında Roman tekniği bakımından olgun eserler verilmiştir. Yazar olay anlatımında tarafsız kalır, kişiliğini gizler. Rastlantılara ve gereksiz ayrıntılara yer vermez.

ÖNEMLİ ROMANCILAR: 
 Tanzimat Dönemi romancıları Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Sami Paşazâde Sezai, Recaizâde Mahmut Ekrem'dir. Servetifünun Dönemi'nde ise  Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf iki önemli romancıdır. 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar