26 Mar 2019

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler Nasıl Hecelenir? Örneklerle

Reklamlar

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerin HecelenmesiTek kelimeyle karşılanamayan bir kavramın, birden çok kelime ile karşılanması sonucunda, bazen ayrı bazen de bitişik olarak yazılan kelime gruplarına birleşik kelime denir. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler Nasıl Hecelenir?
TDK bu kuralı şöyle açıklıyor: 

İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur:
 ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.

Başka bitişik yazılan birleşik kelimelerde heceleme örnekleri verelim:

Diğer Örnekler:

  • Beyatlı➠Be-yat-lı (Bey-at-lı şeklinde heceleme yanlış olur)
  • yayınevi➠ya-yı-ne-vi
  • hanımefendi➠ ha-nı-me-fen-di
  • olağanüstü ➠ o-la-ğa-nüs-tü 
  • semizotu➠ se-mi-zo-tu
  • kırkayak➠ kır-ka-yak
  • Yeşilırmak➠ Ye-şi-lır-mak
  • horozayağı ➠ ho-ro-za-ya-ğı (+ Horozayağı: tüfekten boş kovanı çıkarmakta kullanılan burgu demek)
  • Büyükayı➠ Bü-yü-ka-yı (+Büyükayı yıldız kümesi anlamında)
www.edebiyatfatihi.net


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!