Kara Toprak Şiirinin Tüm Kafiye ve Redifleri, Kafiye Şeması, İncelemesi
Bu yazımızda 20. yüzyılın en önemli halk ozanlarından olan Aşık Veysel'in çok meşhur Kara Toprak şiirinin  kafiye-rediflerini, kafiye şemasını bulabilirsiniz... Şiirin kafiye ve rediflerini dörtlüklerin altında bulabilirsiniz... www.edebiyatfatihi.net

Öncelikle şiirimizin biçim özelliklerine bakalım:
  • Nazım biçimi: Koşma 
  • Nazım Türü: Koşmanın güzelleme türünün özellikleri ağır basıyor. (Lirik şiir)
  • Ölçüsü: 11'li hece ölçüsü (6+5 ve 4+3+3 duraklı)
  • Kafiye Şeması: abab/cccb/dddb/eeeb/fffb/gggb/hhhb/ıııb/iiib/jjjb

☝Şiirin tüm kafiye ve rediflerini dörtlüklerin altında görebilirsiniz...

KARA TOPRAK

Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır

"-ıldım"➠ redif; "r" ➠yarım kafiye
"Benim sâdık yârim kara topraktır"➠ redif

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır

"-dum"➠redif; "l" ➠ yarım kafiye

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır

verdi➠redif; "t" yarım kafiye

Âdem'den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yedirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sâdık yârim kara topraktır

"-di-dü" redif➠ "r" yarım kafiye

Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sâdık yârim kara topraktır

"-inen" redif➠ "l" yarım kafiye

Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sâdık yârim kara topraktır

"alırım" ➠tunç kafiye

Dileğin varsa iste Allah'tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan
Benim sâdık yârim kara topraktır

"-tan"➠redif; kafiye yok

Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah'a
Hakkın gizli hazinesi toprakta
Benim sâdık yârim kara topraktır

"a" ➠ yarım kafiye

Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır

"-l(i)yor➠redif; "z" yarım kafiye

Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel'i bağrına basar
Benim sâdık yârim kara topraktır

"r" ➠ yarım kafiye

Blogdaki şiir incelemelerimizden bazılarına göz atabilirsiniz...


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar