Koşma İle Gazel Arasındaki Benzerlikler, Farklar

Bu yazımızda Divan şiir biçimi gazel ile aşık tarzı halk şiiri biçimi koşma arasındaki farklılıkların neler olduğunu inceledik...

İnceleme: www.edebiyatfatihi.net


Ortak Özellikleri

 • İkisinin de söyleyeni bellidir.
 • İkisi de yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır.
 • İkisinde de şairin mahlası son birimde yer alır. 
 • Her ikisi de İslamiyet'in etkisindeki Türk edebiyatı dönemi şiir biçimleridir.
 • Bazı mazmunlar (imge) ortaktır.  (gül-bülbül, felek vb.)
 • İkisinde de ahenk unsurlarından (kafiye, redif, aliterasyon, asonans)  yararlanılır.

KOŞMA İLE GAZEL ARASINDAKİ FARKLAR

 • Koşma, aşık tarzı halk şiiri nazım biçimi; gazel divan şiiri nazım biçimidir.
 • Koşma halk şiiri geleneğine, gazel; divan şiiri geleneğine göre yazılır.
 • Koşma halka, gazel ise daha çok yüksek zümreye hitap eder.ü
 • Koşmaların konusu genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir. Gazellerin konusu ise aşk, şarap, kadın, tasavvuf vb.
 • Koşmada  nazım birimi dörtlük; gazelin nazım birimi beyittir. 
 • Koşmalar 3-5 dörtlükten; gazeller ise 5-15 beyitten oluşur.
 • Koşmalar 11'li hece ölçüsüyle yazılır; gazeller ise aruz ölçüsüyle yazılır.
 • Koşmalarda genelde yarım kafiye kullanılırken gazellerde genelde tam ve zengin uyak kullanılır.
 • Koşmalarda sade, yalın, halk dili kullanılır; gazellerde ise ağır, süslü ve sanatlı bir dil kullanılır.

www.edebiyatfatihi.net


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar