Kürsî-yi İstiğrak Şiiriyle Hürriyet  Kaside’sinin İçerik Karşılaştırması

Hazırlayan: www.edebiyatfatihi.net

Tanzimat şiirinin en coşkun seslerinden biri olan vatan şairi Namık Kemal, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir yazardır. Vatanını ve hürriyetini çok sevdiği için, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarılması için elinden gelen her türlü gayre­ti göstermiştir. Namık Kemal'in Hürriyet Kaside'sinde ifade ettiği gibi  vücudun mayası, vatan toprağıdır ve vücut;  vatan uğruna toprak olsa en ufak bir üzüntü duymayacaktır. Şair bu kasidesinde hürriyeti büyüleyici olarak görüyor ve hürriyet mücadelesi "korkulu ateş de olsa" bundan asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. Yüklenilen bu anlamlar dönemin genel zihniyetidir. "Hürriyet" teması Tanzimat döneminin ana unsuru olduğu için döneminin tarihi ve sosyal,siyasi gerçekliğiyle ilişkilidir.

Abdülhak Hamit Tarhan ise Tanzimat ikinci döneminin  en verimli, üretken, kudretli sanatçılarından olup  modern edebiyatımızın kurucularındandır. Doğu ile Batı arasında bir köprü olabilecek kadar kuvvetli bir kültüre sahiptir. Şiirdeki Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsü olan Tarhan; yaşadığı dönemde Şair-i Azam unvanıyla anılmıştır. Şiir biçiminde ve içeriğinde önemli değişiklikler yapmıştır.

Bu açıklamalardan sonra Namık Kemal'in Hürriyet Kaside'siyle Abdülhak Hamit Tarhan'ın Kürsî-yi İstiğrak adlı şiirini içerik olarak karşılaştırdık:Kürsî-yi İstiğrak Şiiriyle Hürriyet  Kaside’sinin İçerik Karşılaştırması

Namık Kemal'in kasidesinde hürriyete övgü yapılmış, dönemin yönetimi eleştirilmiştir. Şair bu kasidesinde hürriyeti büyüleyici olarak görür ve hürriyet mücadelesi "korkulu ateş de olsa" bundan asla vazgeçmeyeceğini ifade eder. (edebiyatfatihi.net)

Abdülhak Hamit Tarhan ise Kürsi-i İstiğrak adlı şiirinde ise dünyayı algılama çabası içindeki bireyin yalnızlığı işlenmiştir. Tabiat, üzerinde düşünülmesi gereken mükemmel ve muhteşem bir varlıktır. Tabiat, insana huzur verir; şehrin (medeniyetin) gürültü patırtısına (kötülüğüne) karşı tabiata sığınmak gerekir. Tabiat, bize Allah'ı gösteren mükemmel bir kitaptır, sanatlı bir eserdir. Kürsî-yi İstiğrak'ın  teması daha öncekilerden farklı olarak "birey"in etrafında şekillenmiştir.Bireyin dünyayı algılama çabası Tanzimat sanatçılarındaki ikilemi ve bunalımı yansıtır.

Kürsî-yi İstiğrak Teması: Bireyin yalnızlığı, Allah'ın birliği

Hürriyet Kaside'si Teması:  Hürriyet 

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar