11. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları (87  Soru) 2018-2019

Sitemize edebiyat öğretmeni Halil İbrahim Arslanhan tarafından gönderilen 11. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı yazılı çalışma soruları ve cevaplarını yayınlıyoruz. Klasik ve boşluk doldurma sorularından oluşan bu uygulama sınavında 87 soru var. Bu kaliteli doküman için kıymetli öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz...

Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan soruları ve cevapları direkt indirebilirsiniz... www.edebiyatfatihi.net 


 TÜRK DİLİ VE DEBİYATI 11 YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
1. Klasisizm, ……. yüzyılın sonlarında Fransa’da ………… güçlenmesiyle ortaya cıkmış bir edebi akımdır.

2. ……………. ve ……………edebiyatlarını örnek alan Klasisizm’de sanattaki kural ve ilkelere sıkı sıkıya bağlılık esastır.

3. Klasisizmin Özellikleri: ……………………………..
 • …………………………………………………………….. 

 • …………………………………………………………….. 

 • …………………………………………………………….. 

 • ……………………………………………………………. 

4. Klasisizm akımının dünyadaki temsilcilerinden 3 kişiyi yazınız: …………………………………………………….

……………………………………………………………..

5. Türk edebiyatında Klasisizm’in temsilcileri kimleridir?

…………………………………………………………..

6. Klasisizm’e tepki olan edebi akım ………………..’dir.

7. Romantizmin özellikleri:
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
8. Romantizm akımının dünya edebiyatındaki temsilcileri: ……………………………………………….

…………………………………………………………….

9. Romantizmin Türk edebiyatındaki temsilcileri: ……………………………………………………………

……………………………………………………………

10. Realizm ………………..’e tepki olarak doğmuştur.

11. Realizmin Özellikleri: …………………………….
 • ............................................................................................. 
 • ……………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 

12. Realizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri: …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

13. Realizmin Türk edebiyatındaki temsilcileri: ……….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

14. Natüralizm hangi görüşün edebiyata yansımasıdır?

……………………………………………………………

15. Natüralizm’in özellikleri:
 • ………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • ……………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 
16. Natüralizm’in dünya edebiyatındaki temsilcileri: …………………………………………………………….

17. Natüralizm’in Türk edebiyatındaki temsilcileri: ……

…………………………………………………………….

18. Şiirde gerçekçilik adı verilen akımın adı ………………………….’dir.

19. Parnasizm’in Özellikleri:……………………………
 • ……………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 
 • …………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 
20. Parnasizm’in dünya edebiyatındaki temsilcileri: ……………………………………………………………...

21. Parnasizm’in Türk edebiyatındaki temsilcileri: ……...

……………………………………………………………...

22. Sembolizm hangi edebiyat akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır?

 …………………………….

23. Sembolizm’in özellikleri:
 • …………………………………………………………….. 
 • …………………………………………………………….. 
 • …………………………………………………………….. 
 • …………………………………………………………….. 

24. Sembolizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri: ……………………………………………………………..

25. Sembolizm’in Türk edebiyatında temsilcileri: ..........

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

www.edebiyatfatihi.net 

26. Gerçek ya da gerçeğe uygun olay veya durumların kişi, yer ve zaman ögelerine bağlı olarak anlatıldığı kısa edebi türe ………………………adı verilir

27. Bu türün yapı unsurları ..........,..................,…......... ve ………………………dır.

28. 1923-1940 arası dönemde hikayeler, ………………. ve ……………………………. olmak üzere ikiye ayrılır.

29. Olay hikâyelerine ……………………………… denir.

30. Olay hikâyesinin özellikleri:
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • ………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 

31. Olay öyküsünün edebiyatımızda en büyük temsilcisi ……………………………….’dir

32. Olay öyküsünün edebiyatımızdaki diğer temsilcileri: …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

33. Durum öyküsünün diğer adı …………….. öyküdür.

34. Durum öyküsünün özellikleri: ……………………
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • ………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 
 • …………………………………………………………… 

35. Durum öyküsünün edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi …………………………….’tır.

36. Durum öyküsünün diğer temsilcileri: ……………….

……………………………………………………………..

37. Dünyadaki ilk hikâye İtalyan yazar .……………….. ……….’nun yazdığı ………………………..’dur.

38. Ay Işığı hikâyesin yazarı ………………………’tır.

39. Pazartesi Hikâyeleri’nin yazarı …………………..’tir.

40. Maça Kızı’nın yazarı ……………………’dir.

41. Köylüler’in yazarı …………………………’dur.

42. Altı Numaralı Koğuş’un yazarı ………………..’dur.

43. Son Yaprak’ın yazarı ……………………….’dir.

44. Ayı’nın yazarı William Faulkner’dir.

45 Türk edebiyatında ………………………………… ……………………………………………………… gibi türler; hikâye türünün yerli kaynaklarını oluşturur.

46. Destandan, Halk Hikâyesine geçişin en büyük eseri ……………………………………………….’dir.

47. Batılı anlamda hikâye, Türk edebiyatında………….. döneminde görülmüştür.

48. Edebiyatımızdaki ilk hikâyenin adı …………………..’tır. Yazarı …………………………’dir.

49. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk hikâyenin adı …………………’dir. Yazarı ………………………….’dir.

50. Bir Yazın Tarihi’nin yazarı .………………… …………………………………….’dir.

51. Kaşağı, Yüksek Ökçeler’in yazarı ...........................................................................’dir.

52. Dağa Çıkan Kurt’un yazarı …………………….’dır.

53. Memleket Hikâyeleri’nin yazarı ……………….’dır.

54. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında daha çok, ………………………………………………… yazılmıştır.

55. Leyla ile Mecnun hikâyesini ………………………. yazmıştır.

56. Eski Resimler hikâyesini ………………………….. yazmıştır.

57. Bacayı İndir Bacayı Kaldır hikâyesini …………….. yazmıştır.

58. Otlakçı, Pazarlık hikâyelerini …………….yazmıştır.

59. Ses, Kağnı hikâyelerini …………………. yazmıştır.

60. Son Kuşlar, Lüzumsuz Adam hikâyelerini …………………………………………………..yazmıştır.

61. Mendil Altında hikâyesini ………………………

……………………………. yazmıştır.

62. 1940-1960 arasındaki hikaye, hangi başlıklar altında toplanabilir?
 • …………………………………………………………….. 
 • ……………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 
63. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özellikleri:

 • …………………………………………………………….. 
 • ……………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 
 • ……………………………………………………………. 
 • ………………………………………………………… 

64. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin sanatçılarından 3 kişi yazınız.

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

65. Toplumcu Gerçekçi Hikâyecilerin amaçları …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

66. Toplumcu Gerçekçi Hikâyelerin özellikleri:

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

67. Toplumcu Gerçekçi Hikâyeciler kimlerdir? 3 kişi

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

68. Modernist Hikâyelerin özellikleri: ………………..

……………………………………………………………. ……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

69. Modernist Hikâyeciler kimlerdir? 3 kişi

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

70. Milli ve Dini Duyarlılıkla Yazılan Hikâyelerin özellikleri: ……………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….71. Milli ve Dini Duyarlılıkla Yazılan Hikâyelerin sanatçıları kimlerdir? 3 kişi

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

72. Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru hikâyeleri ……………………………………’a aittir.

73. Cevizli Bahçe hikâyesi ……………………….’a aittir.

74. Ekmek Kavgası hikâyesi ……………………..’e aittir.

75. Koca Öküzün Ölümü hikâyesi ………………………’e aittir.

76. Yaşasın Demokrasi hikâyesi ……………………....’e aittir.

77. Gazoz Ağacı hikâyesi ……………………….’a aittir.

78. Oğlumuz hikâyesi …………………………’ya aittir.

79. Fakir Baykurt ……………...………………. Hikâye türünde yazmıştır.

80. Oğuz Atay ………………………… Hikâye türünde yazmıştır.

81. Peyami Safa ………………………………………. Hikâye türünde yazmıştır.

82. Bilge Karasu ………………… Hikâye türünde yazmıştır.

83. Tarık Buğra ………………………….. Hikâye türünde yazmıştır.

84. Adalet Ağaoğlu ............................ Hikâye türünde yazmıştır.

85. Sabahattin Ali ………………………………. Hikâye türünde yazmıştır.

86. Karakterin duygularını ve düşüncelerini belirli bir mantık sırasıyla karakterin ağzından olduğu gibi anlatılmasıdır. Burada karakter kendi kendine konuşur. Bu tekniğe ………………….. denir.

87. Bu teknikte kahraman, iç konuşmadan faklı olarak kesik cümlelerle, mantıksal bir bağ olmadan düzensiz bir şekilde içinde bulunduğu durumu ifade etmeye çalışır. Bu tekniğe ……………… adı verilir.

Halil İbrahim ARSLANHAN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenia


CEVAP ANAHTARI

       TÜRK DİLİ VE DEBİYATI 11 ÇALIŞMA SORULARI 1

  1. Klasisizm, 16. yüzyılın sonlarında Fransa’da monarşinin güçlenmesiyle ortaya cıkmış bir edebi akımdır.

   2. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alan Klasisizm’de sanattaki kural ve ilkelere sıkı sıkıya bağlılık esastır.
   3. Klasisizmin Özellikleri:
    1. Bu akımda akla, sağduyuya ve ahlak ilkelerine büyük önem verilir.
    2. Kişisel duygu ve eğilimler değil, insanın değişmeyen özellikleri yansıtılır.
    3. Konular tarihten ve mitolojiden alınır.
    4. Kahramanlar soylulardan seçilir.
  4. Klasisizm akımının dünyadaki temsilcilerinden 3 kişiyi yazınız: Bouileau, Corneille,  Racine, Moliere, La Fontaine,    Fenelon, Madam de la Fayette
  5. Türk edebiyatında Klasisizm’in temsilcileri kimleridir?
Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa
  6. Klasisizm’e tepki olan edebi akım Romantizm’dir.
  7. Romantizmin özellikleri:
 • 1. Romantizmde duygular, din ve tabiat önemsenir. 
 • 2.  Konular genellikle günlük hayattan ve milli tarihten alınır.
 • 3. İyi-kötü, hayal-gerçek karşıtlığından yararlanılır.
 • 4. Kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir,
 • 5. Yazar kişiliğini gizlemez,
 • 6. Sanat toplum içindir, anlayışı benimsenir.

    8.  Romantizm akımının dünya edebiyatındaki temsilcileri: Victor Hugo, Lamartine, Goethe, Schiller, Puşkin, Walter Scott.
    9. Romantizmin Türk edebiyatındaki temsilcileri: Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Abdülhak Hamit Tarhan’dır.
    10. Realizm Romantizm’e tepki olarak doğmuştur.
    11. Realizmin Özellikleri:
 •     1. Bu akımda gerçekçi gözleme büyük önem verilir.
 •     2. Doğal ve toplumsal çevrenin betimlenmesi yapılır.     
 •     3. Realizmde kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir.
 •     4. Yazar, eserinde kendi kişiliğini gizler.
 •     5. Sanat sanat içindir, anlayışı benimsenir. 

   12. Realizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri: Balzac, Flaubert, Stendhal, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Jack London, Charles Dickens.  
   13. Realizmin Türk edebiyatındaki temsilcileri: Sami Paşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem,  Halit Ziya Uşaklıgil,  Mehmet Rauf, Refik Halit Karay,  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin.  
   14. Natüralizm hangi görüşün edebiyata yansımasıdır?
Determinizm
   15. Natüralizm’in özellikleri:
 • 1. Deneysel yöntemden yararlanır.
 • 2. Toplumun laboratuvar, insanın incelenecek bir nesne gibi görülür.
 • 3. Toplum için sanat anlayışı benimsenir.
 • 4. Sokak dili edebiyata girer.

  16. Natüralizm’in dünya edebiyatındaki temsilcileri: Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant
  17. Natüralizm’in Türk edebiyatındaki temsilcileri: Beşir Fuat, Nabizade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar.  
  18. Şiirde gerçekçilik adı verilen akımın adı Parnasizm’dir.
  19. Parnasizm’in Özellikleri:
 • 1. Şiirde biçim mükemmelliğini önemsemiştir.
 • 2. Duygu ve hayalin yerini gerçekler alır.
 • 3. Sanat için sanat anlayışı hâkimdir.
 • 4. Konularını genellikle tarihten almış veya yabancı ve uzak ülkeleri konu olarak işlemişlerdir.

  20. Parnasizm’in dünya edebiyatındaki temsilcileri: Gautier, Banville , Lisle, Coppee ve Heredia
  21. Parnasizm’in Türk edebiyatındaki temsilcileri:  Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal.
  22. Sembolizm hangi edebiyat akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır? Parnasizm
  23. Sembolizm’in özellikleri:
 1. Sanat için sanat anlayışıyla şiir yazmışlardır.
 2. Şiirde müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem vermişlerdir.
 3. Dış dünyanın insan üzerindeki etkisini semboller aracılığıyla anlatılmıştır.
 4. Lirizmin ve hayalin yoğun olduğu sembolist şiirde duygular ön plandadır. 
 5. Doğa betimlemeleri özneldir.
   24. Sembolizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri: Baudelaire, Mallarme, Valery, Edgar Allan Poe
    25. Sembolizm’in Türk edebiyatında temsilcileri: Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhip Dıranas.
   26. Gerçek ya da gerçeğe uygun olay veya durumların kişi, yer ve zaman ögelerine bağlı olarak anlatıldığı kısa edebi türe Hikâye adı verilir
   27. Bu türün yapı unsurları olay, kişi, yer ve zamandır.
   28. 1923-1940 arası dönemde hikayeler, olay hikayesi ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır.
  29. Olay hikâyelerine Maupassant Tarzı Hikâye denir.
  30. Olay hikâyesinin özellikleri:
 •     1. Bu hikâyelerde olay zinciri kişi, zaman ve yer ögesine bağlıdır.
 •     2. Olaylar serim, düğüm ve çözüm planına uygun olarak hazırlanır.
 •     3. Olay zamana göre mantıklı bir sıra ile verilir.
 •     4. Düğüm bölümünde oluşan merak, çözüm bölümünde giderilir.

   31. Olay öyküsünün edebiyatımızda en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir
   32. Olay öyküsünün edebiyatımızdaki diğer temsilcileri: Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Necati Cumalı, Talip Apaydın 
    33. Durum öyküsünün diğer adı Çehov Tarzı öyküdür.
    34. Durum öyküsünün özellikleri:
 •   1. Bir olayı değil bir kesiti anlatır.
 •   2. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
 •   3. Belli bir sonucu yoktur.
 •   4. Merak, heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir.
 •  5. Olaylar ve durumlar okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

    35. Durum öyküsünün edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır.
   36. Durum öyküsünün diğer temsilcileri: Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra
   37. Dünyadaki ilk hikâye İtalyan yazar Boccaccio’nun yazdığı Decameron’dur.
   38. Ay Işığı hikâyesin yazarı Guy de Maupassant’tır.
   39. Pazartesi Hikâyeleri’nin yazarı Alphonse Daudet’tir.
   40. Maça Kızı’nın yazarı Puşkin’dir.  
   41. Köylüler’in yazarı Çehov’dur.
   42.  Altı Numaralı Koğuş’un yazarı Çehov’dur.
    43. Son Yaprak’ın yazarı O’Henry’dir.
   44. Ayı’nın yazarı William Faulkner’dir.
   45 Türk edebiyatında destan, efsane, masal, mesnevi, halk hikâyesi gibi türler; hikâye türünün yerli kaynaklarını oluşturur.
     46. Destandan, Halk Hikâyesine geçişin en büyük eseri Dede Korkut Hikayeleri’dir.
     47. Batılı anlamda hikâye, Türk edebiyatında Tanzimat döneminde görülmüştür.
      48. Edebiyatımızdaki ilk hikâyenin adı Letaif-i Rivayat’tır. Yazarı Ahmet Mithat Efendi’dir.
      49. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk hikâyenin adı Küçük Şeyler’dir. Yazarı Samipaşazade Sezai’dir.
      50. Bir Yazın Tarihi’nin yazarı Halit Ziya Uşaklıgil’dir.
     51. Kaşağı, Yüksek Ökçeler’in yazarı Ömer Seyfettin’dir.
     52. Dağa Çıkan Kurt’un yazarı Halide Edip Adıvar’dır.
     53. Memleket Hikâyeleri’nin yazarı Refik Halit Karay’dır.
     54. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikâyeler yazılmıştır.
     55. Leyla ile Mecnun hikâyesini Reşat Nuri Güntekin yazmıştır.
     56. Eski Resimler hikâyesini Nahit Sıtkı Örik yazmıştır.
      57. Bacayı İndir Bacayı Kaldır hikâyesini Sadri Ertem yazmıştır.
     58. Otlakçı, Pazarlık hikâyelerini Memduh Şevket Esendal yazmıştır.
     59. Ses, Kağnı hikâyelerini Sabahattin Ali yazmıştır.
     60. Son Kuşlar, Lüzumsuz Adam hikâyelerini Sait Faik Abasıyanık yazmıştır.
     61. Mendil Altında hikâyesini Memduh Şevket Esendal yazmıştır.
    62. 1940-1960 arasındaki hikaye, hangi başlıklar altında toplanabilir?
 • 1-Bireyin İç Dünyasını Esas Alan,
 • 2-Toplumcu Gerçekçi Hikâyeler,
 • 3- Modernist Hikâyeler, 
 • 4- Milli ve Dini duyarlılıkları Yansıtan Hikâyeler

    63. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özellikleri:
 • 1. Kişileri iç dünyası, ruh halleri yansıtılır.
 • 2. Bireyin kendisiyle ve toplumla çatışması, kaçış, bunalım vardır.
 • 3. İç monolog, bilinç akışı, iç diyalog yöntemleri kullanılır.
 • 4. Kişilerin iç tasvirlerine önem verilir.

    64. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin sanatçılarından 3 kişi yazınız.  
Peyami Safa, Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra,
Halikarnas Balıkçısı, Sabahattin Kudret Aksal, Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Ahmet Hamdi Tanpınar
    65. Toplumcu Gerçekçi Hikâyecilerin amaçları sınıfsal çatışmayı ve bu çatışmanın toplumda yol açtığı etkileri belirleyip sorunlara çözüm üretmektir.
    66. Toplumcu Gerçekçi Hikâyelerin özellikleri:
1. Toplumdaki düzensizlikleri, çatışmaları, köy sorunları ve emek sömürüsünü anlatır. 
2. Halkı aydınlatmak için yazıldığından dili sadedir.
3. Olaylar ve kişiler bir düşünceyi doğrulamak ya da haklı göstermek için verilir.
4. Eserlerde köylü ağzına fazlaca yer verilir.
    67. Toplumcu Gerçekçi Hikâyeciler kimlerdir? 3 kişi
 Sadri Ertem, Nazım Hikmet Ran, Sabahattin Ali, Ercüment Behzat Lav, Orhan Kemal, Kemal Bilbaşar, Aziz Nesin, Haldun Taner, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Yaşar Kemal,  Samim Kocagöz, Talip Apaydın
    68. Modernist Hikâyelerin özellikleri:
 •      1. Hikâyelerde politik ve ideolojik görüşe sahip olmayan kendisinden ya da içinde bulunduğu dünyadan nefret eden kişiler yer verilmiştir.
 •      2. Açıklık yerine anlam kapalılığı ve imgeler ön plandadır.
 •      3. Alegorik anlatıma yer verilerek kişilerin gerçek adlarına yer verilmez.
 •      4. Diyalog tekniği yerine iç monolog, bilinç akışı tekniği kullanılır. 
 •      5. Hikâyelerde anlaşılmazlık esas alınır.

    69. Modernist Hikâyeciler kimlerdir? 3 kişi
Orhan Duru, Nezihe Meriç, Leyla Erbil,Yusuf Atılgan, Bilge Karasu,Vüsat Orhan Bener, Ferit Edgü, Rasim Özdenören, Füruzan, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu, Orhan Pamuk.
    70.  Milli ve Dini Duyarlılıkla Yazılan Hikâyelerin özellikleri:
 •   1. Milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, destanlardan etkilenilerek idealize edilmiş karakterler vardır.
 •   2. Olay hikâyesi tekniği ile yazılmıştır.
 •   3. Dil, açık ve anlaşılırdır.
 •   4. Dini yaşama ait unsurları sıkça kullanmışlardır.
 •   5. Hikâyelerde bir ana fikir savunulmuştur.
 •   6. Betimlemeler, gerçektir. 

    71.  Milli ve Dini Duyarlılıkla Yazılan Hikayelerin sanatçıları kimlerdir? 3 kişi
Samiha Ayverdi, Sevinç Çokum, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Emine Işınsu, Rasim Özdenören, Nihal Atsız.
    72. Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru hikâyeleri Ahmet Hamdi Tanpınar’a aittir. 
    73. Cevizli Bahçe hikâyesi Kemal Bilbaşar’a aittir.
    74. Ekmek Kavgası hikâyesi Orhan Kemal’e aittir.
    75. Koca Öküzün Ölümü hikâyesi Samim Kocagöz’e aittir.
    76. Yaşasın Demokrasi hikâyesi Haldun Taner’e aittir.
    77. Gazoz Ağacı hikâyesi Sabahattin Kudret Aksal’a aittir.
    78. Oğlumuz hikâyesi Tarık Buğra’ya aittir.
     79. Fakir Baykurt Toplumcu Gerçekçi Hikâye türünde yazmıştır.
    80. Oğuz Atay Modernist Hikâye türünde yazmıştır.
    81. Peyami Safa Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikâye türünde yazmıştır.
    82. Bilge Karasu Modernist Hikâye türünde yazmıştır.
    83. Tarık Buğra Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikâye türünde yazmıştır.
    84. Adalet Ağaoğlu Modernist Hikâye türünde yazmıştır.
    85. Sabahattin Ali Toplumcu Gerçekçi Hikâye türünde yazmıştır.

Halil İbrahim ARSLANHAN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar