Bu yazımızda vatan şairi Namık Kemal'in  Hürriyet Kasidesi'ndeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî ögeleri belirledik.

Evrensel Değerler:

Şiirdeki hürriyete övgü ve hürriyet aşkı evrensel bir değerlerdir. Başka milletlerle de hürriyet temasının işlendiği şiirler vardır.Hürriyet Kasidesi'ndeki Milli-Tarihi Ögeler:

"Cihangîrâne bir devlet çıkardık bir aşîretden"  mısrasında Osmanlı Devletinin kuruluşuna telmihte bulunuyor. 

Bu dizelerde; Namık Kemal, Türklerin Kayı boyu aşiretinden gelen Osman Oğullarının çalışkanlığı, gayreti, ciddiyeti ve iradeli olduğundan ötürü cihangirane, dünyaya hükmeden bir devlet çıkardığını dile getirmektedir.

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyânız kim
Muhammerdir ser-â-pâ mâyemiz hûn-ı şehâdetden

“Biz o Osmanlılar boyunun ulu soyundanız. Mayamız, bütünüyle şehadet kanıyla karılmıştır / Biz, mayası bütünüyle şehadet kanıyla karılmış olan o Osmanlılar boyunun ulu soyundanız.”

Namık Kemal, bu dizelerle Osmanlı boyunun ulu soyuna mensup olduğunu ve bu neslin değerleri uğruna akıttıkları şehit kanını ifade ediyor.

Biz ol ‘ulvî-nihâdânız ki meydân-ı hamiyyetde
Bize hâk-i mezâr ehven gelir hâk-i mezelletden

“Biz hamiyet meydanında kendisine mezellet toprağından (ayaklar altında toprak olmaktan) mezar toprağı (ölüm) daha iyi gelen o yüce yaratılışlılarız (milletiz).”

Namık Kemal’in bu beytiyle  kendi şahsında Türk milletinin tarihteki tavır ve karakterini kendi bakış açısından ortaya koymaktadır.

Manevi-Sosyal Ögeler:

Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez i'ânetden" 
“İyilik sever insanlar zulüm görenlere yardımdan ellerini çekmezler.”

Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i miüetde
Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re'y-i ümmetden

Bu beyitte de milletin bir amaca doğru birlik içinde yürümesinin öneminden bahsedilmektedir. Devrin şartları icabı ve diğer devletlerin baskıları sonucu ülke parçalanmanın eşiğinde bulunmaktadır. Ülkeyi bu durumdan kurtaracak yegane güç, milletin fikir birliğine sahip olarak tek bir amaç etrafında kenetlenmesidir. Bu kenetlenme olmazsa, ülke kısa sürede parçalanacaktır. Beyitte peygamberimizin bir hadisine telmih (hatırlatma) yapılmıştır. "Ümmetimin fikir ayrılığından rahmet beklenir." şeklindeki bu hadise şair telmih sanatıyla temas etmiştir.

Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir ‘azîmetden

“Şair bu dizelerde de ne olursa olsun milletine hizmet etmekten dönmeyeceğini ifade ediyor.”


Hürriyet Kasidesi'ndeki  Yeni Kavram ve İmgeler: 

Hürriyet, eşitlik, vatan sevgisi,hamiyet kanıyla yoğrulmak, gayret-cevher, vatan yolunda toprak olmak...

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar