Hürriyet Kasidesi İle Nef'inin Sultan Murad Han Kasidesinin Karşılaştırılması

 17. yüzyılın en önemli divan şairlerinden Nef'i kaside türünün en önemli şairleri arasındadır. 19. yüzyıl Tanzimat Dönemi'nin ilk kuşak şairlerinden Namık Kemal ise şekil olarak divan şiiri geleneğine bağlı olsa da  içerik olarak ise yeni bir tema ve konuları işler. Bu yazımızda Nef'inin Sultan Murad Han kasidesi ile Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'ni karşılaştırdık...

edebiyatfatihi.net

İki kasidenin söyleyiş tarzları ile yazıldıkları dönemlerin edebî, siyasi ve sosyal özellikleri arasında bir ilişki kurulabilir.  Nefî'nin yaşadığı çağda kasideler klasik kaside nazım şeklinin özelliklerine göre yazılıyordu.  Kaside bir Osmanlı padişahına sunulduğu için şair, söz sanatlarını padişahın övülmesi için çok fazla kullanmıştır. Şiirin iç akışında, kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerini yansıtan kelime ve tamlamalar seçilmiştir. Namık Kemal'in kasidesi ise soyut bir tema olduğu  için şair çok fazla mübalağa sanatını kullanmamıştır. Bu durum, şiirlerin yazıldığı ortamın zihniyetiyle, yani edebî, siyasi ve sosyal özelliklerime yakından ilgilidir.

Hürriyet Kasidesi'nin Yapı Özellikleri
1. 31 beyitten oluşmuştur.
2. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
3. Kafiye düzeni "aa/ba/ca..." şeklindedir.
4. Klasik kasidenin bölümlerine uyulmamıştır. (nesib-teşbib-girizgah, fahriye...)
4. Şair son beyitte mahlasını kullanmamıştır.
5. Hürriyet teması işlenmiştir.

Nef'i Sultan Murad Kasidesinin Yapı Özellikleri

1. 39 beyitten oluşmuştur.
2. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
3. Kafiye düzeni "aa/ba/ca..." şeklindedir.
4.Klasik kasidenin bölümlerine uyulmuştur. (nesib-teşbib-girizgah, fahriye...)
4. Şair son beyitte mahlasını kullanmıştır.
5. Sultan Murad Han'a övgü teması işlenmiştir.

Bu bilgilerden sonra Tanzimat Dönemi'ndeki kasideler ile klasik kasideyi karşılaştıralım:
  • Hürriyet Kasidesi'nin Klasik Kasideden Farkları
  • Teması din veya devlet büyüğüne övgü değil hürriyete övgüdür. 
  • Son beyitte şairin mahlası yer almaz
  • Temaya uygun başlık konulmuştur. 
  • Divan şiirinde görülmeyen imgeler ve yeni söyleyişler vardır. 
  • Dili divan şiirine göre daha sadedir.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar