Halide Nusret Zorlutuna "Git Bahar" Şiirinin İncelemesi
Edebiyatımızda "kadın yazarların annesi" olarak bilinen Milli Edebiyat Akımı'na bağlı sanatçılardan Halide Nusret Zorlutuna şiirlerinde yurt sevgisi, tarih bilinci gibi temaları işler. Bir dörtlemenin ilk şiiri olan Git Bahar ilk okunuşta bir aşk şiiri gibi algılansa da şair bu şiiri Mondros Mütarekesi'nden vatan topraklarının işgale uğramasından duyduğu derin acıyı anlatmak için yazmıştır. 

Ahmet Adıgüzel "Yaşamların Özü Olan Mevsimsel Bahar Zemininde Ulusal Bahar" adlı makalesinde Halide Nusret Zorlutuna'nın "Git Bahar" şiiri hakkında şöyle yorum yapar:

"Avrupa’nın ‘’hasta adam’’ olarak nitelediği Osmanlı 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros mütarekesini imzalar. Türk yurdu maalesef düşman işgaline uğrar. Bin yıllardır İslam’a bayraktarlık eden, çağ kapatıp çağ açan bu necip millet bahâr mevsimini matemle karşılıyor,

“Şuur devrinde şiir susar.”

Şair kendisini Türk milletinin sesi, yüreği ve vicdanı olarak görüyor. Onun ifadeleri milletinin hissettikleri ile aynıdır. Mütareke sonrası Türk’ün taşıdığı ruh hali “Git Bahâr” şiiriyle müşahhas bir biçim alıyor. Bahârın saadet duygusunu yok eden, vatanın esaretidir. Doğadaki döngü, mevsimsel işleyişini rutin olarak devam ettiriyor. Bahâr, zamanında gelmiş, çiçekler açmış, tabiat adeta bir gelin gibi süslenmiştir. Nebatat, hayvanat neşeyle sevinçle bu mevsimi karşılıyor. Bahâr, doğa için ihyadır. Topraktan mütefavit, mütefarık müteaddit çiçekler fışkırtmaktadır. Kış mevsimi; soğuk, soluk, donuk tüm vasıflarını kar gibi eritip doğadan çekilmiştir. Fakat bahâr, Türk yurdunun üstüne örtülen, çekilen kara perdeyi aralayamamıştır. Türk ülkesi işgal altındadır." (1)

Kaynakça:
(1) Ahmet Adıgüzel "Yaşamların Özü Olan Mevsimsel Bahar Zemininde Ulusal Bahar" Makalesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 8/8 Summer 2013, p. 1575-1586, ANKARA-TURKEY
GİT BAHAR
                                     

GİT BAHAR-HALİDE NUSRET ZORLUTUNA
İnceleme: edebiyatfatihi.net

Konusu: Şairin vatanın işgalinden dolayı duyduğu derin üzüntü sembolik biçimde anlatılmıştır.
Tema: Vatanın işgalinden duyulan acı, matem

Ahenk Unsurları:

Ölçüsü: 11'li hece ölçüsü

Uyak Düzeni: ababc/dedec/fgfgc/hıhıc

Uyak ve Redifleri:

a--gezinme
b--sarhoş
a--inme
b--bomboş
c---meyhane değil

Bu birimde "-me" redif; "in" tam kafiye "oş" tam kafiye

d--çiçekler
e--düğün
d--çiçekler
e--bütün
c---efsane değil

"ün" tam kafiye, "değil" redif, "ane" zengin kafiye (☝Her birimin son dizesinin kendi içinde kafiye ve redifli olduğunu unutmayınız)
f--niçin
g--takın
f--için
g--sakın
c--- kaşane değil

"için" tunç kafiye "akın" zengin kafiye; "değil" redif "ane" zengin kafiye

h--gül
ı--hediye
h--süzül
ı--diye
c---peymane değil

"ül" tam kafiye; "diye" tunç kafiye "değil" redif "ane" zengin kafiye

Dil ve Anlatım Özellikleri: Şair şiirinde çağrışma açık sembolik bir anlatımla, sanatlı bir dil kullanmıştır.

www.edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar