12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı,
Ders Destek Yayınları Cevapları,
Sayfa 33-34


Sayfa 33

1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1) Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpâre, geniş bir ânın
Parçalanmaz akışında.

Bu dörtlükte hangi bilgi alanı ya da bilim dalının etkisi ağır basmaktadır?

Cevap:
Felsefe biliminin etkisi ağır basmaktadır.

2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamamlayınız.
a) Edebiyat psikolojisinin amacı psikolojinin bakışıyla edebiyatı ve edebî eseri değerlendirmektir.

b) Edebî eserlerdeki kahramanların iç dünyasını yansıtan iç monolog ve bilinç akışı
gibi anlatım teknikleri kullanılır.

c) Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, Kaşgarlı Mahmut'un Türkçenin Arap dili karşısında zengin bir dil
olduğunu göstermek amacıyla hazırladığı Dîvânu Lugâti’t-Türk’tür

ç) Edebiyatta imgeler , felsefede ise kavramlar  kullanılır.


3) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) a. Bir dil kendi kuralları içerisinde iç ve dış dinamiklere bağlı olarak zamanla değişebilir.
(D) b. Edebiyat konu bakımından felsefeden yararlanır.
(Y) c. Edebiyat ve felsefenin amacı, okuyucuda güzellik duygusu uyandırmak ve ona zevk
vermektir.
(D) ç. Edebiyat ve psikoloji insanı bir bütünlük içinde kavrayarak onun doğasına yaklaşmaya
çalışır.
(Y) d. Bir dildeki değişimin tek nedeni başka dillerden kelime ve terimlerin alınmasıdır.

4) C

5) A

Sayfa 34

6) E

7) C

8) C

9) E

www.edebiyatfatihi.net


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar