11.Sınıf  Türk Dili Ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 65-66-67-68

Sayfa 65

1-7. soruları Oktay Akbal'ın Gar adlı hikayesinden alınan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Sayfa 66

ÜNİTE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

Teması:
Hayatın gerçekleriyle yüzleşme

Konusu: Tren garında farklı kesimlerden insanların hayatını gözlemleyen kahramanın hayatın gerçekleriyle yüzleşmesi

2. Metnin yapı unsurlarını tespit ediniz.

Cevap:
Olay örgüsü, kişiler, mekan ve zaman

3. Metin hangi hikâye türüne örnektir? Neden?

Cevap: Metin durum hikayesi tarzında bireyin iç dünyasını esas alan bir hikayedir.  Bunun sebebi, hikayede olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci plana itilmesi, bireyin ruh hali ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle anlatılmasıdır.

4. Metinde sanatçının dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Yazar, hikayede sade, yalın ve şiirsel  bir dil kullanılmıştır. Bireyin iç dünyasını gerçekçi psikolojik tasvirlerle anlatmıştır.

5. Metinde farklı anlatıcıların kullanılmasının metne etkisini değerlendiriniz.

Cevap: Farklı anlatıcıların kullanılması metinde bakış açısının da değişmesine sebep olur. Farklı bakış açıları metnin dil ve üslubunu etkiler.

6. “Bir ben, atkım boynumda, kapı aralarında, gişe önlerinde gidip geliyorum.” cümlesinin ögelerini bulunuz.

Cevap: 
Bir ben: Özne
Atkım boynumda: Zarf Tümleci
Kapı aralarında, gişe önlerinde: Dolaylı Tümleç
Gidip geliyorum: Yüklem

7. Metinde üç noktanın kullanım amacını belirleyiniz.

Cevap: Metinden yapılan alıntılarda alınmayan, atlanan sözcük ve bölümlerin yerine konmuştur.

8. Dünya edebiyatından hikâye okumak isteyen biri, aşağıdaki eserlerden hangisini türünden
dolayı tercih etmez?


A) Decameron
B) Vadideki Zambak
C) Pazartesi Hikâyeleri
D) Ay Işığı
E) Kuyu ve Sarkaç

+++ Açıklama: Vadideki Zambak Balzac'ın roman türündeki eseridir.

9. Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında yaşamış sanatçılardandır. Toplumcu gerçekçi anlayışla hikâye,
roman ve şiir türünde eserler vermiştir. Olay hikâyesi geleneğini kendine özgü, farklı bir bakışla
sürdürmüştür. Cumhuriyet’in ilk yıllarında edebiyatta görülen köye ve köylü yaşamına ve sorunlarına
yöneliş, eserlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Yazar; Anadolu’nun çeşitli şehir, kasaba ve
köylerinde öğretmenlik ve farklı görevler için bulunmuş; böylece yakından tanıdığı köy ve kasaba
insanlarının mizacını, yaşayışını, sorunlarını eserlerinde konu edinmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir?

A) Telli Kavak
B) Değirmen
C) Kağnı
D) Ses
E) Yeni Dünya

10. Aşağıdakilerin hangisinde yapıt, birlikte verildiği yazara ait değildir?

A) Eski Resimler-Nahid Sırrı Örik
B) Merhaba Akdeniz-Halikarnas Balıkçısı
C) Cevizli Bahçe-Kemal Bilbaşar
D) Ekmek Kavgası-Kemal Tahir
E) Sarı Sıcak-Yaşar Kemal

2. Ünite Ölçme-değerlendirme 


Sayfa 67

11. C

12. E

13. A

Sayfa 68

14. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
  • Cumhuriyet Dönemi’nde 1923-1940 yılları arasında daha çok, bireyin iç dünyasını yansıtan hikâyeler yazılmıştır. (Y)
  • “Ben daha gidip  çocukları komşudan  alacağım.” cümlesinde  altı çizili öge  dolaylı tümleçtir. (D)
  • 1950’li yılların hikâyeciliğinde genellikle toplumcu gerçekçilik anlayışına bağlı eserler verilmiştir. (D) ➜ 5.ÇIKIŞ

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar