11.Sınıf  Türk Dili Ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018-2019, Sayfa 48-52, Oğlumuz Hikayesi

Sayfa 48


Hazırlık

Çocukların olumsuz davranışlarının anneleri ve babaları üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini
tartışınız.

Cevap: Çocukların olumsuz davranışları anne ve babaları üzer, endişelendirir ve kaygılandırır. 

Sayfa 52

Oğlumuz Hikayesi

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Oğlumuz adlı metnin temasını belirleyiniz.

Cevap: Evlat sevgisi

2. Metindeki temel çatışmayı belirleyiniz.

Cevap: Anne-baba ve çocuk arasındaki çatışmalar

3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Sade, yalın, lirik, akıcı, içten bir dil ve anlatım...

4. Metindeki millî ve manevi değerleri belirleyiniz.

Cevap: Sıcak aile bağları, evlat sevgisi, abdest alma, namaz kılma vb...

5. Metinde zaman ve mekânın özelliklerini tespit ediniz.

Cveap: Hikayede anlatılanlar sabah vakti bir ev ortamında geçiyor. 

6. Metinde geçen “O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında, günden güne kat’îleşen bir bölünmeye mahkûmdu.” cümlesinde sözü edilen kişiyle ilgili ne anlatılmak istenmiştir? Açıklayınız.

Cevap: Hayatın doğal bir gerçeği olarak sosyal çevreyle bütünleşmek zorunda olan...

7. Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

Metnin türü: Bireyin iç dünyasını esas alan hikaye
  • Olay örgüsü, insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlenir.
  • Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden an­latma gayreti içine girmişlerdir.
  • Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyası anlatılır.
  • Dil ve anlatım bakımından seçkinci, mükemmeliyetçi bir anlayış hâkimdir.
  • Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, zaman, psikolojik sorunlar, hastalık, bi­reysel bunalım, Doğu-Batı sorunsalı, kaçış, geçmiş-şimdi, birey-toplum, değer yargıları, korku gibi bireysel konuları ele alırlar.

8. Metinden hareketle aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Kişiler                          Özellikleri                  Tip/Karakter

Baba: Hikayenin anlatıcısıdır. Kendilerinden gittikçe uzaklaşan genç oğulları hakkında endişelenen  bir babadır. Oğluna çok düşkün, duygusal ve şefkatli bir yapısı vardır.  

KARAKTER

Ömer: Sorunlu bir gençlik dönemi geçiren ve kendi ayakları üstünde durmak için bir gençtir. Yaşı ilerledikçe ailesinden kopması anne ve babasında endişe ve korkuya sebep olur. KARAKTER

Anne: Oğlu için endişelenen, fedakar ve duygusal bir annedir. KARAKTER


Etkinlik
a. Oğlumuz adlı metindeki anlatıcı ve bakış açısını belirleyiniz.
Cevap: Kahraman anlatıcı ve kahraman anlatıcının bakışı...

b. Belirlediğiniz anlatıcı ve bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini tartışınız.

Cevap: Kahraman bakış açılı anlatımda kahraman anlatıcı bizzat kendi dil ve üslubunu kullanır. Olaylar kahraman tarafından anlatıldığı için öznel, taraflı ve yönlendirici bir üslup kullanılır. Ayrıca bu bakış açısında anlatıcının  kendi dil ve üslubunu kullanması anlatımı daha sıcak, samimi ve inandırıcı bir etkiye sahip olmasını sağlar.

                                        


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar