Bu içeriğimizde 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1. ünitesinde yer alan dil-dilin işlevleri test soruları ve cevapları yer alıyor. 

Blog editörlerimiz tarafından bu soruların hiçbir yer yayınlanmasına iznimiz olmadığını hatırlatmak isteriz...9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.ÜNİTE TEST SORULARI

İnsan, İletişim, Dilin İşlevleri Test Soruları ve Cevap Anahtarı-1, PDF


Milleti millet yapan dili ve kültürüdür. Milletler ancak dilleri ve kültürleri sayesinde varlıklarını koruyabilirler. Dilini ve kültürünü korumasını beceremeyen milletlerin yeryüzü arenasında uzun süre kalamayacağı tartışma götürmez bir gerçektir.

1. Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?

A) Göndericilik işlevi
B) Heyecana bağlı işlev
C) Şiirsel işlevi
D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
E) Kanalı kontrol işlevi


(I) Hanımlar müjde! (II) Overlok makinesi ayağınıza geldi. (III) Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, overlok çekilir.  (IV) Beş dakikada yapılır. (V.) Hemen teslim edilir.

2. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde dil diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) V     B) IV.     C) III.       D) II.            E) I.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır?

A) Ne parası, kuruş almadık kendisinden.
B) Yemek teklifine kim hayır diyebilir ki?
C) Evde hiç ekmek kalmadı mı?
D) Özleseydi bir kere olsun arardı beni.
E) Şimdi memleket ne güzeldir!

Bir iletinin konusu dilin kendisi ise, yani ileti, dili açıklamak, dille ilgili bilgi vermek amacıyla oluşturulmuşsa dil, o iletide dil ötesi işlevde kullanılmıştır.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, bu açıklamaya uygun işlevde kullanılmıştır?

A) Sözde soru cümlesi, biçim yönünden soru özellikli olduğu hâlde soru sormak, cevap istemek ama­cıyla kullanılmayan cümledir.
B) Belirlediğin metindeki zamirleri buldun mu?
C) En iyi beyin egzerzisinin dil öğrenmek olduğu söyleniyor.
D) Sakın bir daha sözümü kesme benim.
E) Yıllarca öğrenmiş olduğum yabancı diller sayesinde iş bulmakta hiç zorluk çekmedim.

Yepyeni ve Özgün  Sorular➜ www.edebiyatfatihi.net

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil ayraç içindeki işlevle uyuşmamaktadır?

A) Kaç gün devamsızlığın olduğunu niçin söylemedin? (Kanalı kontrol)
B) Ay, sıcaktan fena bunaldım! (Heyecana bağlı işlev)
C) Beyaz Geceler Dostoyevski'nin önemli bir eseridir. ( Göndericilik işlevi)
D) Asitli ve şekerli içeceklerden uzak duracaksın. (Alıcıyı harekete geçirme işlevi)
E) Neydi o güzellik öyle! (Kanalı kontrol işlevi)

6. Dille ilgili özelliklerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğal bir araçtır.
B) Sosyal ve milli bir kurumdur.
C) Durağan ve değişmezdir.
D) En gelişmiş iletişim aracıdır.
E) Kurallar dizgesidir.

7. Konferans, açık oturum, sempozyum gibi tartışma türlerinde dil ağırlıklı olarak hangi işlevinde kullanılır?

A) Dil ötesi 
B) Heyecan bildirme 
C) Göndergesel 
 D)Alıcıyı harekete geçirme 
 E) Kanalı kontrol

Bir hazan mevsimi aniԁen gelip,
Gönlümԁe nevbahar estirԁin güzel.
Manalı bakışla, aklımı çelip,
Sevԁa potasınԁa erittin güzel

8.Bu dizelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır?

A) Sanatsal işlev
B) Kanalı kontrol işlevi
C) Heyecana bağlı işlev
D) Göndericilik işlevi
E) Dil ötesi işlev

Bir bakmışsınız ki göz açıp kapayıncaya kadar on sekiz yaşına gelivermişler. Çocuğunuz için yatırım yapmayı ertelemeyin. Gelin İş  Bankası'na onun adına bir Kumbara Fonu Hesabı açtırın. Büyüdüğünde çocuğunuzun çok işine yarasın. Siz de onun adına iyi bir şeyler yapmanın gururunu yaşayın.
9. Yukarıdaki reklam metninde dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılmıştır?

A) Dil Ötesi İşlevi
B) Göndericilik işlevi
C) Kanalı kontrol işlevi
D) Heyecana bağlı işlev
E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

Yepyeni ve Özgün  Sorular➜ www.edebiyatfatihi.net


10. Aşağıdakilerden hangisi dillerin doğuşuyla ilgili teorilerden biri değildir?

A) Beden dili kuramı
B) Doğuştanlık kuramı
C)Ünlemler kuramı
D) İş kuramı
E) Gelenek-görenek kuramı

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır.
B) Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız.
C) İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız,ondan hiç söz etmeyin
D) Hayatınızın kalitesini hayatınızdaki insanların kalitesi belirler.
E) Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil sorduğu sorulardan belli olurmuş


I.   Bir ülkede bir yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır. (D)
II. Konuşma dili yapma bir dildir, yazı dili doğal  bir dildir. (Y)
III. Konuşma dili iletişim kurmak için yazı diline göre daha pratik değildir. (Y)
IV.Konuşma  dilinin kullanım alanı yazı diline göre daha geniştir. (D)
V. Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili göstermez. (D)

12. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ayraç içindeki (D/Y) bilgileriyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) I      B) II     C) III       D) IV.        E) V.

Yepyeni ve Özgün  Sorular➜ www.edebiyatfatihi.net

13. Aşağıdakilerin hangisinde dil ağırlıklı olarak  alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılmaz?

A) Söylevler   B) Kullanım Kılavuzları   C) Ansiklopediler   D) İlaç reçeteleri  E) ReklamlarYazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  1. 9. sorunun e şıkkı olması gerekmiyor mu? Reklamlarda dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılır. Bu bilgiyi bilmesek bile cümlelerde bir istek söz konusu. Bilgi vermemiş ki dilin göndergesel işlevi kullanılmış olsun.

    YanıtlayınSil
  2. Evet haklısınız E şıkkı, cevap anahtarına yanlış yazmışız. Düzeltir, özür dileriz...

    YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar